Copy
View this email in your browser
Leek,  28 juli 2022          


Betreft: Prijsaanpassing Baumeister & Schack producten september 2022

Beste zakenpartners,

Wij ontvingen een brief van onze leverancier Baumeister & Schack. Onderstaand leest u de inhoud van deze brief en de consequenties daarvan voor u als (mogelijke) afnemer van Baumeister & Schack producten bij A&E Trading b.v.;

De situatie sinds het begin van de Covid-19-crisis heeft ons en onze hele toeleveringsketen voor voorheen onbekende uitdagingen gesteld.

De toch al gespannen marktsituatie is veranderd en kritisch geïntensiveerd met de oorlog in Oekraïne en de bijbehorende invloeden. De sterk stijgende energiekosten, de extreem hoge inflatie, loonaanpassingen en verdere prijsstijgingen van grondstoffen en transport zetten niet alleen de kostenstructuur van onze producten onder druk.

Na de eerste helft van 2022 heeft Baumeister & Schack een analyse gemaakt van de mate waarin deze significante invloeden hen hebben getroffen. Tegelijkertijd evalueerden ze ook de resultaten van hun mogelijkheden om deze effecten te compenseren en de leveringssituatie te stabiliseren.

Uiteindelijk blijkt dat zij en dus ook wij genoodzaakt zijn om vanaf 1 september 2022 de prijzen voor leveringen (ook voor reeds afgeronde bestellingen en raamorders) met 4,8% te verhogen.

Door de plotselinge prijsstijgingen en het kortdurende karakter van de uitvoering door de toeleveranciers, kunnen zij de doorlooptijd die gebruikelijk is voor prijsaanpassingen niet toekennen.

Ze hebben een zeer sterke vraag naar de producten, waardoor de levertijden van sommige producten momenteel op een zeer hoog niveau liggen. Zodra deze situatie is gekalmeerd, gaan ze terug naar de bekende levertijden.

Momenteel starten ze met de inkoop van materialen voor 2023 zodat ze de productie en daarmee de leveringsmogelijkheid voor 2023 grotendeels kunnen waarborgen.

Middellange en lange termijn planning helpt ons om de situatie te stabiliseren. U kunt dus uzelf en ons helpen als u uw wensen voor het komende jaar invoert in de vorm van raamcontracten met vaste planningen.

Bedankt voor uw steun in deze uitdagende tijden.

Met vriendelijke groeten,

A&E Trading b.v.

Peter Huizing                                      Bertram Evenhuis
(Hoofd Verkoop)                                 (Managing Director)
Copyright © 2022 A&E Trading b.v., All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp