Copy
View this email in your browser
CMB nieuwsbrief, september 2019
CMB newsletter, September 2019
For English please see below
Nieuw! Open Access publicatie van de week
Wekelijks vindt u op de CMB-website de "Open Access publicatie van de week" om het publiceren in Open Access aantrekkelijker te maken!
Om publiceren in Open Acces nog eenvoudiger te maken heeft de CMB een nieuwe dienst: Act on Acceptance: u ontvangt meteen informatie over de specifieke workflow van de betreffende uitgever om makkelijk gebruik te maken van een mogelijke deal. Lees verder hoe dat in z'n werk gaat

 
Pubmed gaat vernieuwen
Vanaf januari 2020 krijgt Pubmed een update. U kunt dan nog een paar maanden de oude versie gebruiken maar daarna moet u overstappen op de nieuwe versie.
U kunt nu alvast een kijkje nemen op Pubmed Labs. De CMB volgt de ontwikkelingen op de voet. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.
CMB praktisch: hoe vraag je een artikel of boek aan?
U kunt als UMCG-medewerker of -student eenvoudig en gratis een artikel of boek aanvragen bij een andere bibliotheek. U kunt nu aanvragen via SmartCat met de knop: ‘Request from Another Library'. U hoeft verder niets in te vullen!
Hoe gaat dat dan precies?
Workshop EndNote
De CMB biedt nu een workshop EndNote, de leidende software op het gebied van referentiemanagement. EndNote is beschikbaar via het UMCG-netwerk. In deze workshop leert u de ins en outs van EndNote.
Nieuwe workshop: Are you ready for Open Access Publishing? en presentatie op uw afdeling
In deze workshop leert u over het beleid van open access publishing, types open access, kwaliteitsaspecten en het meest belangrijke, u krijgt veel handige tips voor het publiceren in Open Access.
De CMB komt graag bij u op de afdeling voor een presentatie over Open Access. Neem hiervoor contact op met Karin Sijtsma.
Symposium Open Science research practices
Op 22 oktober vindt er een symposium plaats over Open Science research practices, zoals het hergebruik van onderzoeksdata. Keynote sprekers zijn Dr Rachael Ainsworth en Dr Anita Eerland.
 
Heeft u vragen? Neem contact op met de CMB, cmb@umcg.nl
New! Open Access publication of the Week
Every week you will find the "Open Access Publication of the Week" on the CMB-website to make Open Access publishing more attractive!
The CMB has developed a new service: Act on Acceptance, to make it easier for authors to publish their articles Open Access. You directly receive information with the specific workflow for that particular publisher to make use of a possible deal. How does it work?
Pubmed is going to renew
From January 2020 Pubmed will be updated. You can still use the old version for a few months but then you have to switch to the new version.
You can already take a look at Pubmed Labs.
The CMB will follow developments closely. If you have any questions, please contact us.
 
CMB practical information: How to request an article or book?
UMCG-staff and students can place a request for an article or book in SmartCat via the button: 'Request from Another Library'.
You do not have to fill in anything.
How does it work exactly?
Workshop EndNote
The CMB offers you from now a  workshop EndNote, the leading reference management software. EndNote is available on the UMCG-network. This workshop helps you to get the most out of EndNote and make your research easier.
New workshop: Are you ready for Open Access Publishing? and presentation at your department
In this workshop you will learn about the context of the open access publishing (policies), types of open access, quality aspects and most importantly, you will receive many useful tips and tricks for Open Access publishing.
The CMB is happy to visit your department for a presentation about Open Access. Please contact Karin Sijtsma.
Symposium on Open Science research practices
On October 22, an Open Science symposium will be organized. The symposium focuses on open science research practices such as reuse of research data. Keynote speakers will be Dr Rachael Ainsworth en Dr Anita Eerland.
 
Any questions? Please contact the CMB, cmb@umcg.nl
Copyright © CMB 2019 All rights reserved.


Our mailing address is:
cmb@umcg.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<E-mail adres / Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Centrale Medische Bibliotheek, UMCG · Hanzeplein 1 · Groningen, 9700 RB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp