Copy

 
Bekijk deze e-mail in uw browser  View this email in your browser
Share
Tweet
Forward
SmartCat vervangt Catalogus
De nieuwe SmartCat was er al een paar maanden, maar door een aantal problemen konden we de overgang naar SmartCat nog niet voltooien. Nu deze problemen zijn verholpen zal SmartCat de zoekmachine worden van de RUG en het UMCG. 

SmartCat vervangt de Catalogus en PiCarta en geeft toegang tot meer dan 1,8 miljard bronnen wereldwijd.

SmartCat replaces Catalogue

The new SmartCat has already been out for a few months, but some issues prevented us from completing the transition to SmartCat. Now that these issues have been solved, SmartCat will be the search and discovery tool of the University of Groningen and the UMCG. 

SmartCat replaces the Catalogue and PiCarta and provides access to more than 1,8 billion resouces worldwide.

Trial

The CMB has a trial on ClinicalAccess, a clinical decision support tool (similar to UpToDate).

See also other trials for similar tools:

Tip

Veel Nederlandstalige meetinstrumenten voor in de dagelijkse praktijk en voor onderzoek, o.a. PROMs en observatietesten:
www.meetinstrumentenzorg.nl
XL weekend
11/12/13 December: 
XL weekend
Copyright © 2015 Centrale Medische Bibliotheek, UMCG, All rights reserved.
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft opgegeven You are receiving this email because you subscribed in the past

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp