Copy
Facebook
Twitter
Instagram
Website
Email
View this email in your browser
CMB nieuwsbrief, oktober/november 2021
For English please see below
De CMB heeft een andere hoofdentree
Wegens werkzaamheden heeft de CMB Library tijdelijk een andere hoofdentree. Die is nu via gebouw 3219 (goudkleurige gebouw). Routebeschrijving
Springer Nature Open Access overeenkomst: jaarlijks quotum bereikt

Volgens de overeenkomst tussen Springer Nature en de VSNU (Vereniging van Nederlandse Universiteiten), mogen corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten tot 2.080 open access-artikelen per jaar publiceren zonder extra Artikel Processing Charges (APC’s).

Vanwege de populariteit van de overeenkomst wordt in week 43 het nationale jaarquotum van 2.080 publicaties bereikt. Lees verder
Meer weten over Open Access publiceren

Workshops & webinars....of een individuele afspraak
De CMB biedt maandelijks diverse workshops en webinars. Wist u dat u ook een individuele afspraak kunt maken voor hulp bij een zoekstrategie voor een (Systematish) Review of CAT? Dat kan op locatie of online via Zoom.
 
Hoe zit het ook alweer met boeken lenen?
U kunt boeken opzoeken in SmartCat en een afhaallocatie kiezen. U kunt ook gewoon langskomen en een boek uit de kast halen. We kunnen het boek ook naar uw werkplek opsturen.
Kijk ook eens bij de e-books op onderwerp, u heeft als UMCG-medewerker toegang tot duizenden e-books (ook van andere faculteiten).
Trial Springer protocols (life and biomedical sciences)
Tot en met 30 november heeft de RUG/UMCG een trial voor Springer Protocols. De handboeken verzamelen een uiteenlopende reeks stapsgewijze laboratoriummethoden en -protocollen uit de biowetenschappen en de biomedische wetenschappen. Lees verder
Wist u dat....
  • de CMB op uw afdeling een demo kan geven over bijvoorbeeld Open Access of PURE?
  • de CMB voor een groep een Pubmed workshop op maat kan verzorgen?
    Stuur een mail naar cmb@umcg.nl  
Aankomende CMB workshops en webinars:

 2 november: workshop PURE (Nederlands of Engels)
4 november: webinar Search Strategy for a Systematic Review (English)
10 november: workshop Pubmed (Nederlands)

 
English version
CMB newsletter, October/November 2021
The CMB has a different main entrance
Due to construction work, the main entrance of the CMB Library is temporarily via building 3219 (golden building). Route description
Springer Nature Open Access deal: annual quota reached
According to the agreement between Springer Nature and the VSNU (Association of Universities in the Netherlands), Dutch corresponding authors are allowed to publish up to 2,080 open access articles per year without additional article processing charges (APC). 

Due to the popularity of the deal, the national annual quota of 2,080 publications will be reached in week 43. Read more
More information about Open Access Publishing

 

 

Workshops & webinars or...an individual appointment
The CMB offers various workshops and webinars every month. Did you know that you can also make an individual appointment for help with a search strategy for a (Systematic) Review or CAT (Critically Appraised Topic)? You can schedule an appointment on location or online, via Zoom.
 
What about borrowing books?
You can look up books in SmartCat and choose a pick-up location. You can also just come by and pick up a book. We can also send the book to your workplace.
Take a look at the e-books by subject, as a UMCG employee you have access to thousands of e-books (also from other faculties).
 
Trial Springer protocols (life and biomedical sciences)
The RUG/UMCG offers a trial to Springer Protocols until 30 November. The protocol handbooks collect a diverse range of step-by-step laboratory methods and protocols from across the life and biomedical sciences. Read more
 
Did you know....
  • the CMB can provide a demo about, for example, Open Access or PURE at your department?
  • the CMB can provide a tailor-made Pubmed workshop for a group? Please send an email to cmb@umcg.nl

 
Upcoming CMB workshops and webinars:
November 2: workshop PURE (Dutch or English)
November 4: webinar Search Strategy for a Systematic Review (English)
November 10: workshop Pubmed (Dutch)
Facebook
Instagram
Twitter
Website
Email
Copyright © CMB 2021 All rights reserved.


Our mailing address is:
cmb@umcg.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<E-mail adres / Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Centrale Medische Bibliotheek, UMCG · Hanzeplein 1 · Groningen, 9700 RB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp