Copy
View this email in your browser
Voorschrijven van medicijnen
Nu online beschikbaar:
British National Formulary (BNF). De BNF biedt up-to-date en praktische informatie over het voorschrijven, verstrekken en toedienen van medicijnen.

Meer informatie: How to us the BNF

Prescribing medications
Now online available: British National Formulary (BNF). The BNF provides up-to-date, practical guidance on prescribing, dispensing and administering medicines.

More information: How to us the BNF

UpToDate

Verbeteringen interface UpToDate

UpToDate - een database met overzichtsartikelen - heeft een nieuwe interface en verbeterde zoekmogelijkheden gekregen.
Enhancements interface UpToDate
UpToDate - a file with review articles - has a new interface and enhanced search options.
Laptops beschikbaar in grote tutorkamers

In de grote tutorruimtes staat nu een laptop. De laptop bevat Microsoft Office en SPSS.

Laptops available in large tutor rooms

A laptop is now available in both large tutor rooms. The laptop contains Microsoft Office and SPSS.

Book-a-room in the CMB
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Website
Website

Inloopuur


Zoek slimmer met Google & Google Scholar
 
Wanneer: do 20-05-2014
Tijd: 12:00 - 13.00
Waar: CMB cursusruimte
more info

 

Walk-in


Search smarter with Google & Google Scholar
 
When: Tu 20-05-2014
Time: 12:00 - 13.00
Where: CMB courseroom

more info

Inhoud app

  • Mijn uitleningen
  • Catalogus
  • Openingstijden
  • Beschikbaarheid PC's

Content app

  • My loans
  • Catalogue
  • Opening hours
  • PC availability
 

XL weekend

In het weekend van 23, 24 en 25 mei is de CMB langer open vanwege tentamens.
 

XL weekend

In the weekend of 23, 24 and 25 May the CMB will be open longer hours because of the exams.

Opening hours long weekend
Copyright © 2014 Centrale Medische Bibliotheek, UMCG, All rights reserved.
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft opgegeven You are receiving this email because you subscribed in the past

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp