Copy
Facebook
Twitter
Instagram
Website
Email
View this email in your browser
CMB nieuwsbrief, maart 2021
For English please see below
Online services van de CMB 
De CMB is nog niet geopend, maar onze online services gaan gewoon door.
U kunt artikelen en boeken aanvragen en UMCG-medewerkers kunnen boeken naar hun werkplek in het UMCG laten sturen.

Altijd al eens een Pubmed workshop willen doen? Dat kan online, zie onze webinars.
 
RUG onderzoeksdatabase vernieuwd
De RUG onderzoeksdatabase is vervangen door een research portal. Dit biedt nieuwe mogelijkheden zoals een persoonlijke profielpagina die u deels zelf kunt inrichten. Ook kunt u eenvoudig onderzoeksoutput delen via social media.
Lees hier alles over de nieuwe research portal
 
Open Research Award 2021: Call for Submissions
De jaarliijkse Open Research Award van de Universiteitsbibliotheek Groningen en de Open Science Community Groningen viert de vele manieren waarop wetenschappers hun onderzoek beter toegankelijk en transparant kunnen maken.

De nieuwe Call for Submissions staat open tot 1 september 2021, 12 uur.


 
Medische e-books op onderwerp
Nu u veel thuis werkt, zijn e-books extra handig! De CMB heeft voor u honderden medische e-books geselecteerd op onderwerp en medisch specialisme.
Bekijk hier het overzicht

 
Aankomende CMB-webinars:

 6 april: webinar Endnote
8 april: webinar Pubmed (NL)
14 april: webinar ORCID
English version
CMB newsletter, March 2021
Online services CMB
The Library is not open yet but our online services continue.
You can request articles and books and for UMCG-employees we can also send requested books to your workplace at the UMCG.

Have you always wanted to do a Pubmed workshop? You can do that online, see our webinars.
UG research database renewed
The UG research database has been replaced by a new research portal.
The portal offers a number of new features such as a research profile that you can partly customize and the easy sharing of research output via social media.
Read everything about the new research portal
 
Open Research Award 2021: Call for Submissions
The annual Open Research Award organized by the University Library Groningen and the Open Science Community Groningen celebrates the many ways in which academics make their research more accessible and transparant.

The new Call for Submissions is now open until 1 September 2021, 12:00 p.m. (noon)
Medical e-books by subject
Now you often work from home, e-books come in extra handy! The CMB has selected hundreds of medical e-books by subject and medical speciality.
Have a look at the e-books by subject
Upcoming CMB webinars:
April 6: webinar Endnote
April 8: webinar Pubmed (in Dutch)
April 14: webinar ORCID
Facebook
Instagram
Twitter
Website
Email
Copyright © CMB 2021 All rights reserved.


Our mailing address is:
cmb@umcg.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<E-mail adres / Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Centrale Medische Bibliotheek, UMCG · Hanzeplein 1 · Groningen, 9700 RB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp