Copy
Share
Tweet
Forward
Toegang populairste e-boeken Elsevier
De CMB heeft nu onbeperkte online toegang tot deze 25
populaire (studie)boeken van Elsevier.

Access to the most popular Elsevier e-books
The CMB now has unlimited access to these 25 popular study books from Elsevier.

Workshop Posters maken
Tips en trucs voor het maken van een goede onderzoeksposter: meld u aan voor de Nederlandse workshop op 2 maart 2015

Workshop How to make posters
Tips and tricks for making a good research poster: sign up  for the English workshop on February 2, 2015

Nieuwe 'Get it' pagina

Als u in PubMed een artikel hebt gevonden en u klikt op ´Get it!´ dan verschijnt er nu een ander scherm dan u gewend bent. Dit hangt samen met de nieuwe catalogus SmartCat die de bibliotheek in gebruik heeft genomen. 

Heeft u opmerkingen hierover of werkt iets niet goed? Neem dan a.u.b.contact op met de CMB

New 'Get it' page
If you have found an article in Pubmed and clicked 'Get it!', a different screen than usual will appear. This is due to the new catalogue SmartCat which the library has been taken into use.

If you have any comments about this, or if something doesn't work, please contact the CMB.
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
YouTube
YouTube

E-boeken Wolters Kluwer op een rij
Al onze e-books van Wolters Kluwer op een rij: klik op een boek en begin met lezen!
Ook erg handig op een iPad: zet de PDF in ibooks en klik op een boek.

Wolters Kluwer e-books in a row
All of our Wolters Kluwer e-books in a row: just click on a book and start reading! 

Also very handy to use on your iPad:  put the PDF in ibooks and then click on one of the covers.

Tips voor uw tablet
Apps en instellingen voor tablets die iedereen zou moeten kennen.


Tips for your tablet
Apps and services for tablets everyone should know about.

Individuele hulp
Wist u dat u samen met een medisch informatiespecialist van de CMB een zoekstrategie kunt opstellen?

Afspraak maken

Individual assistance
Did you know you can create a search strategy together with a medical information specialist from the CMB?
Make an appointment

Copyright © 2015 Centrale Medische Bibliotheek, UMCG, All rights reserved.
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft opgegeven You are receiving this email because you subscribed in the past

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp