Copy
Onderwerpen: .....
Bekijk deze e-mail in uw browser  View this email in your browser
Share
Tweet
Forward
Linken in Google Scholar naar volledige tekst
Zoekt u wel eens met
Google Scholar? Zorg dan dat u de juiste link naar de PDF gepresenteerd krijgt. Volg daarvoor deze stappen:
 • Kies 'Settings' (rechtsboven)
 • Kies 'Library links'
 • Zoek op: university groningen
 • Vink aan: University of Groningen Library - Get It! Univ of Groningen (vink andere opties uit)
Vanaf nu kunt u via de Get it! link zien of een document beschikbaar is.

Links in Google Scholar to full text
Do you sometimes search
Google Scholar? To make sure you are presented with the correct link to the PDF. Follow these steps:
 • Choose "Settings" (top right)
 • Select "Library Links"
 • Search for: university groningen
 • Select: "University of Groningen Library - Get It! Univ of Groningen" (deselect other options)
From now on you can use the Get it! link to see whether a document is available.
Publicatie aanvragen via Get it!
Klikt u op de Get it! button, dan komt u sinds kort in een tussenscherm van SmartCat, onze nieuwe catalogus.
Als een artikel of boek niet beschikbaar is, kunt u het in datzelfde scherm direct aanvragen via
 • Library Links (rechtsboven)
 • en dan Request article or book
(maar u kunt natuurlijk ook nog steeds via onze website aanvragen)

Request via Library Links
When you click
the Get it! button you will enter an intermediate screen of SmartCat, our new catalogue.
If an article or book is not available, you can request it in the same screen instantly with:
 • Library Links (top right)
 • and then Request article or book.
(but of course you may still make requests via our website as well)
Next CMB workshops
 
 
Al 50.000 records in PURE
 • PURE bevat nu al 50.000 records met wetenschappelijke publicaties van het UMCG. De CMB faciliteert de implementatie van PURE. 
 • Already 50,000 records in PURE

  PURE 
  contains 50,000 records with scientific publications of the UMCG. The Central Medical Library facilitates the implementation of PURE.
Copyright © 2015 Centrale Medische Bibliotheek, UMCG, All rights reserved.
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft opgegeven You are receiving this email because you subscribed in the past

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp