Copy

 
Bekijk deze e-mail in uw browser  View this email in your browser
Nederland en open access
Nederlandse universiteiten en open access

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) presenteert vandaag een E-zine over de succesvolle Nederlandse aanpak om tijdschriften open access te maken. 

Lees meer over:

 • ´Big deals´ als breekijzer bij de onderhandelingen
 • De weg naar open access: belangrijkste resultaten
 • Het succes van ´The Dutch Approach´ 
 • Publiceren in open access doe je zo!

 Lees het E-magazine


Dutch universities and open access

The Association of Universities in the Netherlands (VSNU) published an E-zine today on the successful Dutch approach to achieve open access. 

Read more about:
 • 'Big Deals' as a crowbar in negotiations
 • The road to open access: key findings
 • The success of the 'Dutch Approach'
 • How to publish in open access!
Read the E-magazine
Lidmaatschap PeerJ

Overeenkomst met PeerJ

De RUG heeft een overeenkomst afgesloten met het biomedische tijdschrift PeerJ. PeerJ werkt met een lifetime publishing plan per auteur ('pay once, publish for life'). Voor een eenmalig bedrag kan een onderzoeker voor het leven bij PeerJ publiceren.

De bibliotheek betaalt het lidmaatschap voor de eerste 36 RUG of UMCG-onderzoekers die een manuscript indienen bij PeerJ.
Lees meer over deze mogelijkheid 


Agreement with PeerJ

The University has signed an agreement with the biomedical journal PeerJ. PeerJ offers a lifetime publishing plan per author ('pay once, publish for life'). For a non-recurring fee, researchers can publish in PeerJ for life.

The library pays the membership for the first 36 RUG or UMCG researchers who submit a manuscript to PeerJ.

Read more about this opportunity

InCites Journal Citation Reports
Nieuwe versie Journal Citation Reports

Er is een nieuwe versie van de Journal Citation Reports. De belangrijkste wijzigingen:

 • De tijdschriften staan binnen de categorieën meteen gerangschikt op impact factor.
 • U kunt nu gemakkelijk de Q1 van een Subject Category bekijken, via 'Select Categories', 'JIF Quartile'.
 • U kunt met één druk op de knop zien welke titels open access zijn.

New version Journal Citation Reports

There's a new version of the Journal Citation Reports. The most important changes:

 • The journals are automatically ranked by Impact factor within the Categories.
 • You can easily view the Q1 of a Subject Category, via 'Select Categories', 'JIF Quartile'.
 • With the help of one button, you can see which titles are open access journals 
Top 25%
Download de top 25% (Q1) tijdschriften

Medewerkers  en studenten kunnen een complete lijst downloaden van de top-25% (Q1) tijdschriften van de medische categorieën uit de Sciences Citation Index (Journal Citation Reports) in Excel, op basis van de recentste impact factoren.

 • Via MyUniversity
 • Via Intranet op een UMCG werkstation
 • U kunt ook een email sturen naar de CMB.
  NB. 1 De CMB mag deze informatie alleen beschikbaar stellen voor RUG/UMCG-medewerkers.
  NB. 2 De lijst bevat uitsluitend de Q1 titels (top 25%) van de JCR
  .

Download the top 25% (Q1) journals 

Staff and students can download a complete list of the top 25% (Q1) journals of medical categories from the Sciences Citation Index (Journal Citation Reports) into Excel, based on the latest impact factors.

 • Via MyUniversity
 • Via Intranet on a UMCG workstation
 • Or email the CMB and we will send you a copy (cmb@umcg.nl)
  Note 1 : These overviews are only available to University/UMCG-staff.
  Note 2 : Currently this list contains the exact Q1 (top 25%) of the JCR.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2016 Centrale Medische Bibliotheek, UMCG, All rights reserved.
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft opgegeven You are receiving this email because you subscribed in the past

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp