Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief PRISMA Arbozorg


We kunnen er in deze nieuwsbrief niet onderuit: de wereld staat flink op de kop vanwege de corona-crisis. In onze tweede nieuwsbrief van 2020 hebben we hiervoor dus ook aandacht! Maar er is ook nog ander interessant nieuws: 
  • Coronavirus-COVID-19 op Preventiemedewerker.net
  • Geplande trainingen Preventiemedewerker en gratis online training (try out)
  • RIE op de schaal van actueel
  • Goed nieuws: we wennen aan thuiswerken
  • Nadere inventarisatie verplichting RI&E
  • Nieuwe blogs in het teken van Coronavirus: Alles is afstand & Corona Veerkracht
Veel leesplezier gewenst en met vriendelijke groet,
het team van PRISMA Arbozorg  
Jannet Bergman, Ronald Hoevers, Marissa Hovenga, Ronald Kuijn
 

Coronavirus - COVID-19: Wat moet? Wat mag? Wat helpt?

Waar haal je als arbo-deskundige betrouwbare en actuele informatie vandaan? Dat is een vraag die we vaker krijgen, met name ook in de afgelopen weken. Op www.preventiemedewerker.net hebben we de informatie over het coronavirus - COVID-19 in relatie tot de werk/werkplek bij elkaar gebracht in een apart "dossier". En aan ons ARBO-ABC (met de 3 kernvragen: Wat moet? Wat mag? Wat helpt?) hebben we, bij de letter C, het arbo-onderwerp "Coronavirus - COVID-19" toegevoegd. 
Naar "dossier" Coronavirus - COVID-19 >

Gratis online training preventiemedewerker 

We geven al 15 jaar trainingen voor preventiemedewerkers, zowel incompany als via de open-inschrijving. De trainingen staan gepland voor mei, september en november. Wij gaan de eerstvolgende trainingsdagen (in mei) via Microsoft Teams (of ZOOM) verzorgen. Heb je interesse in deze -gratis- online try-out, laat het ons weten!  We hebben plek voor vijf deelnemers. 
Voor het najaar hebben we alvast twee trainingen in Zutphen gepland staan, uiteraard onder voorbehoud: 12 & 26 mei (de online try out!), 15 & 29 september en 17 november en 1 december 2020

Meer over training Preventiemedewerker >

RI&E op de schaal van actueel

Hoe actueel is jullie huidige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)? Staat de wijzer op groen, oranje of rood? Een RI&E hoeft niet elk jaar óf 3 à 4 jaar opnieuw uitgevoerd te worden zoals wel vaak wordt gezegd; een RI&E moet actueel zijn.

Wanneer is de RI&E actueel?

Een RI&E moet bijgehouden worden, dus bijvoorbeeld jaarlijks de RI&E en het plan van aanpak doorspreken met betrokkenen, waaronder de ondernemingsraad. Klopt het nog, zijn er veranderingen geweest in de organisatie? Denk aan nieuwbouw, verbouw, andere gereedschappen, machines en of functies. Aanpassing van de RI&E is nodig bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek (artikel 5 lid 4 Arbowet). 

De RI&E moet ook  aangepast worden als er nieuwe oplossingen beschikbaar komen op het gebied van de techniek, bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie of arbeids- en bedrijfskunde, of nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving. In ieder geval is het van belang dat de RI&E het bijbehorende plan van aanpak (aantoonbaar) actueel wordt gehouden.

Wat kunt u nu alvast doen?

Deze 'Corona-crisis' is voor sommigen, die nu onverhoopt extra tijd hebben, goed te benutten om de RI&E op actualiteit te toetsen. Tips hiervoor leest u in het blog op onze website, via de groene knop.
Meer over wat je nu alvast kunt doen: RI&E >

Goed nieuws: we wennen aan thuiswerken!

TNO onderzoekt onder medewerkers de gevolgen van de Corona-crisis en de How am I app. Waaronder de gevolgen van thuiswerken, baanonzekerheid, stress door veranderde werk-privé balans e.d.
Uiteraard komt naar voren dat deze situatie onzekerheid en stress geeft. Maar de onderzoekster Wendela Hooftman ziet ook positieve signalen:
"Als we door onze oogharen kijken, lijken we wel te wennen aan de situatie", zegt ze. "Toen we begonnen aan dit onderzoek gaven mensen zichzelf een 4 als het gaat om productiviteit, dat is onder gemiddeld. Inmiddels geven ze een dikke 5. Dat is bijna een punt hoger, en dat vind ik echt een grote verschuiving." Ook blijkt dat mensen blij zijn dat er geen reistijd meer is, collega's voor minder afleiding zorgen en het fijn is om de eigen tijd in te delen. (N.B. een 5 is vergelijkbaar met 'goed').
TNO zoekt nog deelnemers voor het onderzoek ‘Werken tijdens de corona-crisis’ aanmelden kan via een klik op de groene knop.

Meer lezen en aanmelden onderzoek TNO >

Nadere inventarisatie verplichtingen

De RI&E geeft inzicht in de aanwezige arbeidsrisico's binnen een organisatie. Het plan van aanpak zorgt ervoor dat er passende maatregelen worden gepland én getroffen om deze risico's beter te beheersen.
Soms is het verplicht om specifieke risico's nog nader te inventariseren. In het Arbobesluit staan voor een aantal arbeidsrisico's zelf nadere inventarisatie voorschriften. Denk bijvoorbeeld aan fysieke belasting, lawaai en psychosociale arbeidsbelasting (als gevolg van bijv. werkstress of ongewenste omgangsvormen). In de (basis) RI&E komen deze risico's soms beperkt, soms uitvoerig en soms helemaal niet aan de orde. Welke verdiepende / nadere inventarisaties zijn er en wat kunnen wij daarin voor u betekenen? 

Meer over nadere inventarisatie verplichtingen >

Blog

Regelmatig schrijven we blogs op onze website, de laatste twee stonden -uiteraard- in het teken van Corona.

Corona-veerkracht

In dit blog kijken we naar het onderwerp Veerkracht, waar het uit bestaat en hoe veerkracht helpt bij omgaan met onvoorziene situaties.

Alles is afstand

Liefde op 1,5 meter afstand is het thema van onze laatste blog: hoe is de 1,5 meter afstand eigenlijk tot stand gekomen?
Lees de laatste blogs >

Prettige paasdagen

Tot slot wensen we iedereen een mooi en zonnig paasweekend!
Twitter
Feesboek
Website
Instagram
LinkedIn

Copyright © *2019* *PRISMA Arbozorg*, All rights reserved.


PRISMA Arbozorg BV | Zaadmarkt 94, 7201 DE Zutphen | info@prisma-arbozorg.nl | T 0575-511237 | www.prisma-arbozorg.nl  
Specialisten in arbeidshygiëne, veiligheid, arbeid en organisatie en duurzame inzetbaarheid. Wij helpen bedrijven en non-profit organisaties, die net als wij werken aan een veilige, gezonde en duurzame werk- en leefomgeving. Bezoek onze website www.prisma-arbozorg.nl voor meer informatie.

Waarom krijg ik deze e-mail? In het verleden heeft u zich geabonneerd op de nieuwsbrief van PRISMA Arbozorg. Indien u geen e-mail (meer) wenst te ontvangen, kunt u zich hieronder afmelden. 


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
PRISMA Arbozorg · Zaadmarkt 94 · Zutphen, GLD 7201 DE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp