Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief PRISMA Arbozorg

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van PRISMA Arbozorg in 2020. In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 
  • FOCUS: belangrijkste skill van 21ste eeuw 
  • Eerste training preventiemedewerker in 2020 op 10 maart 
  • Winnaar Kerstprijsvraag bekend  
  • RI&E meerjarenplan 2020-2023 
  • Week van de RI&E vastgesteld 
  • In 2020 nieuw op Preventiemedewerker.net 
  • Wegwijzer vertrouwenspersoon
Veel leesplezier gewenst en met vriendelijke groet,
het team van PRISMA Arbozorg 
Jannet Bergman | Ronald Hoevers | Marissa Hovenga | Ronald Kuijn
FOCUS: belangrijkste skill van 21ste eeuw 

Dat is nogal wat. Maar wel herkenbaar als belangrijke skill. Bij veel organisaties waar we komen is het antwoord op onze (arbo) vraag “wat kan beter in je werk”, vaak een antwoord in de trant van ‘meer rust, minder geluidshinder, minder afleiding, minder adhoc werken’. In een artikel op de site van MT.nl las ik  “De wereld om ons heen gaat zo snel en biedt zoveel informatie en afleiding, dat we ons in een heuse aandachtscrisis bevinden. 
Lees verder >>>

Training preventiemedewerker: 10 + 24 maart

We geven al ruim 15 jaar trainingen voor preventiemedewerkers, zowel incompany -met meer maatwerk- als via de open inschrijving. In deze periode hebben we meer dan 1.000+ (aankomende) preventiemedewerkers opgeleid. De tweedaagse training is de ideale training voor de startende preventiemedewerker of de (enigszins ervaren) preventiemedewerker die op zoek is naar houvast om zijn taken goed in te vullen. U krijgt goede handvatten om direct succesvol en gemotiveerd aan de slag te gaan.
De vertrouwde onderwerpen komen aan bod, maar ook nieuwe(re) thema's zoals:
•    Arbowet en -regelgeving (praktijk over juridische basis)
•    Rol van de preventiemedewerker
•    Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), plan van aanpak 
•    Herkennen van gevaren en beoordelen arbeidsrisico's
•    RI&E onderwerpen zoals binnenklimaat, geluid, lichamelijke belasting, beeldschermwerk, gevaarlijke stoffen etc
•    Psychosociale arbeidsbelasting (werkstress, ongewenste omgangsvormen)
•    Duurzame inzetbaarheid
•    Veiligheidsgedrag en -cultuur.

De eerste open inschrijving training voor dit jaar is op 10 en 24 maart 2020. Overige data zijn 15 en 27 september en 17 november en 1 december. 

Klik hier voor meer info en om je aan te melden

Winnaar kerstprijsvraag bekend

Op 16 december hebben wij u fijne kerstdagen gewenst met behulp van een korte video waarbij onze PRISMA Arbozorg collega’s verschillende onveilige handelingen uitvoerden om de kerstversiering op te hangen. Onder de inzenders met minimaal 1 onveilige handeling of situatie hebben wij een cadeaubon t.w.v. € 50,- verloot. Op maandag 6 januari hebben we uit de inzendingen (reacties) de winnaar getrokken en...

de winnaar is geworden... >>>

RI&E meerjarenplan 2020-2023


Op 29 januari stuurde Staatssecretaris Van Ark een brief naar de Tweede Kamer met een meerjarenplan om naleving op de verplichte RI&E te verbeteren. De basis voor het meerjarenplan is een verkennende analyse naar de knelpunten in de praktijk bij bedrijven die over een RI&E beschikken. Uit de analyse blijkt... 
Lees verder op website >>>

Week van de RI&E 2020 vastgesteld


Schrijf het vast in uw agenda: van 15 tot 19 juni 2020 organiseert het Steunpunt RI&E de zesde Week van de RI&E. De week valt binnen het RI&E-meerjarenplan 2020-2023 van het ministerie van SZW, wat staatssecretaris Tamara van Ark onlangs aan de Tweede Kamer presenteerde. Dit plan zet in op communicatie over de RI&E, het verbeteren van de toepassing en meer toezicht en handhaving op het hebben van een RI&E. 
Meer over de Week van de RIE >>>

In 2020 nieuw op Preventiemedewerker.net


De website Preventiemedewerker.net is een initiatief voor preventiemedewerkers van PRISMA Arbozorg. Naast nieuwsberichten wordt op de website ook regelmatig nieuwe (achtergrond) content toegevoegd.
ARBO-ABC: Recent is het Arbo-ABC aangevuld tot de letter "D". Per letter van het alfabet komen er thema's aan de orde zoals 'Alleen werken', 'Beeldschermwerk', 'Calamiteiten' en 'Daglicht'. Per thema worden de volgende vragen beantwoord: Wat moet? Wat mag? Wat helpt?
BIM: Ook is een handig overzicht in de basis-inspectie-modules (BIM) van Inspectie SZW gemaakt.
ARBOCATALOGI: Tevens staat er nu een handig en actueel overzicht met doorverwijzingen naar de arbocatalogi van ongeveer 150 branches en sectoren.
VIDEO: En als laatste zijn er nieuwe (NAPO) video's te vinden die je als preventiemedewerker kunt gebruiken om voorlichting te geven of een toolbox te verduidelijken. 
Klik hier om alle nieuwtjes te lezen >>>

Wegwijzer vertrouwenspersoon


Ongewenste omgangsvormen is een onderwerp wat in de RI&E terug moet komen, het valt onder het thema PSA (psychosociale arbeidsbelasting). 16 % van de werknemers geeft aan dat ze te maken hebben gehad met ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden. 61% van de werknemers heeft de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon te raadplegen. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018 (TNO/CBS).
 
TNO heeft op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wegwijzer samengesteld in het kader van het Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden. De wegwijzer bevat informatie over de wettelijke kaders, de taken en verantwoordelijkheden, het profiel, competenties en de positionering van de vertrouwenspersoon.

 

Klik hier om het hele bericht te lezen >>>

Copyright © *2020* *PRISMA Arbozorg*, All rights reserved.


| PRISMA Arbozorg BV | Zaadmarkt 94, 7201 DE Zutphen |
| E info@prisma-arbozorg.nl | T 0575-511237 | www.prisma-arbozorg.nl | 
Specialisten in arbeidshygiëne, veiligheid, arbeid en organisatie en duurzame inzetbaarheid. Wij helpen bedrijven en non-profit organisaties, die net als wij werken aan een veilige, gezonde en duurzame werk- en leefomgeving. Bezoek onze website www.prisma-arbozorg.nl voor meer informatie.

Waarom krijg ik deze e-mail? In het verleden heeft u zich geabonneerd op de nieuwsbrief van PRISMA Arbozorg. Indien u geen e-mail (meer) wenst te ontvangen, kunt u zich hieronder afmelden. 
Twitter
Feesboek
Website
Instagram
LinkedIn


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
PRISMA Arbozorg · Zaadmarkt 94 · Zutphen, GLD 7201 DE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp