Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Preventiemedewerker.net

Welkom bij de nieuwsbrief van Preventiemedewerker.net. Regelmatig hebben we nieuws dat we graag delen. Deze keer is te lezen over:
 • Training preventiemedewerker 17 september a.s.
 • Week van de RIE 
 • Werken bij warm weer
 • Duurzame inzetbaarheid is geen rocket science!
 • Bewust belast (de TNO fysieke belasting app)
Veel leesplezier gewenst en met vriendelijke groet,

PRISMA Arbozorg (initiatiefnemer van Preventiemedewerker.net)
prisma arbozorg

Training preventiemedewerker 

We geven al ruim 14 jaar trainingen voor preventiemedewerkers, zowel incompany -met meer maatwerk- als via de open inschrijving. In totaal hebben we meer dan 600 aankomende preventiemedewerkers opgeleid, via incompany en open inschrijving. De vertrouwde onderwerpen komen aan bod, maar ook nieuwe(re) thema's zoals:

 • de Arbowet
 • de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), plan van aanpak: herkennen van gevaren en risico's
 • de onderwerpen uit de RI&E (klimaat, geluid, lichamelijke belasting, beeldschermwerk, gevaarlijke stoffen etc)
 • de rol van de preventiemedewerker
 • duurzame inzetbaarheid
 • psychosociale arbeidsbelasting (werkstress, ongewenste omgangsvormen)
 • veiligheidsgedrag/cultuur.

Tweedaagse training

De tweedaagse training is een ideale training voor de startende preventiemedewerker of de (enigszins ervaren) preventiemedewerker die op zoek is naar houvast om zijn taken goed in te vullen. U krijgt goede handvatten mee om succesvol en gemotiveerd aan de slag te gaan. De laatste open inschrijving training voor dit jaar is  op 17 september & 1 oktober 2019.

Lees meer over Training Preventiemedewerker
prisma arbozorg

Deze week = Week van de RI&E

De week van de RI&E wordt al een aantal jaar georganiseerd door het Steunpunt RI&E. Dit jaar is het thema "Beroepsziekten te lijf". Jaarlijks overlijden ruim 4.000 mensen aan de gevolgen van een beroepsziekte en ruim 10.000 mensen zijn (deels) arbeidsongeschikt door een beroepsziekte. Alle redenen dus om met een goede RI&E als basis aan de slag te gaan om de kans op beroepsziekten te verkleinen. Maar wat is een goede RI&E? Daarover adviseren we u graag.

Maatwerk

Een goede RI&E is volgens ons altijd maatwerk. PRISMA Arbozorg stimuleert organisaties om de RI&E zo veel mogelijk zelf uit te voeren. Je kunt er als organisatie bijvoorbeeld ook voor kiezen om een groot deel zelf te doen en daar waar nodig specifieke arbeidshygiënische, veiligheidskundige of kennis over arbeids- en organisatie in te huren.
Door vooraf met ons van gedachten te wisselen over de mogelijkheden kunnen we tot meer maatwerk komen waar u als werkgever baat bij heeft. De RI&E is tenslotte bedoelt als verbeter-instrument: als de aanpak goed is met betrokkenheid van bedrijfsarts, ondernemingsraad, leidinggevenden en de arbo-deskundigen werkt u aan een veiligere en gezondere werkomgeving wat effect heeft op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Lees meer over Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Werken bij warm weer

We hopen natuurlijk allemaal op een warme zomer, maar té warm is ook weer niet prettig werken. Over wanneer het te warm is om te werken en wat te doen bij erg warm weer kunt u lezen na een druk op de groene knop!
Lees meer over werken bij warm weer

Duurzame inzetbaarheid is geen rocket science

Prof. dr. Aukje Nauta. Organisatiepsycholoog en bijzonder hoogleraar over Duurzame inzetbaarheid: “Het is geen rocket science hoor”, zegt ze. “Medewerkers hebben in de basis behoefte aan competentie, autonomie en verbinding. Dat is nú zo, en dat was in het verleden zo. Mensen willen iets kunnen en dat inzetten in hun werk, ze willen een bepaalde mate van vrijheid in hun werk zodat ze dit naar eigen inzicht kunnen uitvoeren. En ze hebben behoefte aan verbinding met collega’s, leidinggevenden en de organisatie. We weten al decennia lang dat deze punten belangrijk zijn om medewerkers fit, blij en gezond te houden.”

Lees hier het hele artikel

Bewust belast

Dit klinkt als een bericht van de belastingdienst, maar gelukkig is het dat niet, het is een nieuwe app door TNO gelanceerd. De app BewustBelast geeft inzicht in fysieke belasting en is vooral gericht op werknemers. Een mooi hulpmiddel voor preventiemedewerkers dus!

Werknemers denken vaak dat fysieke belasting erbij hoort, met de app kunnen medewerkers een omslag leren maken en zich realiseren dat fysieke belasting een risico oplevert en dat er oplossingen mogelijk zijn om fysieke belasting juist te beperken. De app laat zien wat ze daar zelf aan kunnen doen. Het is het mooist als de app bijvoorbeeld tijdens een toolbox of werkoverleg wordt geïntroduceerd, er ontstaat dan een wisselwerking tussen medewerkers onderling en de werkgever.

Lees hier meer over de app
preventiemedewerker prisma-arbozorg
PReventiemedewerker.net wenst iedereen alvast een gezonde, veilige en
vooral relaxte zomer toe!

Copyright © *2019* *PRISMA Arbozorg*, All rights reserved.

PRISMA Arbozorg BV | Zaadmarkt 94, 7201 DE Zutphen | info@prisma-arbozorg.nl | T 0575-511237 | www.prisma-arbozorg.nl  
Specialisten in arbeidshygiëne, veiligheid, arbeid en organisatie en duurzame inzetbaarheid. Wij helpen bedrijven en non-profit organisaties, die net als wij werken aan een veilige, gezonde en duurzame werk- en leefomgeving. Bezoek onze website www.prisma-arbozorg.nl voor meer informatie.

Waarom krijg ik deze e-mail? In het verleden heeft u zich geabonneerd op de nieuwsbrief van PRISMA Arbozorg. Indien u geen e-mail (meer) wenst te ontvangen, kunt u zich hieronder afmelden. 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
PRISMA Arbozorg / Preventiemedewerker.net · Zaadmarkt 94 · Zutphen, GLD 7201 DE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp