Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Preventiemedewerker.net


Wij kunnen er in deze Preventiemedewerker.net nieuwsbrief niet onderuit: de wereld staat flink op de kop vanwege de corona-crisis. In onze tweede nieuwsbrief van 2020 hebben wij hiervoor uiteraard ook aandacht. Maar er is ook nog ander interessant nieuws voor preventiemedewerkers. Deze keer valt er te lezen over:
  • Coronavirus-COVID-19 op Preventiemedewerker.net
  • Geplande trainingen Preventiemedewerker en gratis online try-out
  • Altijd een actuele RI&E in slechts vier stappen
  • Nadere inventarisatie verplichting RI&E
  • Tips voor de (nieuwe) thuiswerkers
  • Artikel over veel voorkomende verbeterpunten bij toetsing RI&E's door kerndeskundigen
Veel leesplezier gewenst en met vriendelijke groet,

Het team van PRISMA Arbozorg
(initiatiefnemer van Preventiemedewerker.net)

Coronavirus: Wat moet? Wat mag? Wat helpt?

Waar haal je als arbo-deskundige betrouwbare en actuele informatie vandaan? Dat is een vraag die we vaker krijgen, met name ook in de afgelopen weken. Op www.preventiemedewerker.net hebben we de informatie over het coronavirus - COVID-19 in relatie tot de werk/werkplek bij elkaar gebracht in een apart "dossier". Aan ons ARBO-ABC (met de 3 kernvragen: Wat moet? Wat mag? Wat helpt?) hebben we, bij de letter C, het arbo-onderwerp "Coronavirus - COVID-19" toegevoegd. 

Lees meer in "Corona dossier" en ARBO-ABC >>

Training Preventiemedewerker: online TRY-OUT

PRISMA Arbozorg (initiatiefnemer van Preventiemedewerker.net) geeft al 15 jaar trainingen voor preventiemedewerkers, zowel in-company als via open-inschrijvingen in Zutphen. Voor 2020 staan de trainingen gepland voor mei, september en november. In verband met de corona-crisis en bijbehorende beperkingen voor de trainingen gaan wij de eerstvolgende training (12 & 26 mei) online via Microsoft Teams geven. Het wordt een try-out die we gratis aanbieden en waarop PRISMA graag feedback willen krijgen. Let op: er is plek voor maximaal 5 deelnemers en er hebben zich al enkele aangemeld. Heb je interesse in deze gratis online try-out, meld je aan via het aanmeldformulier onder de groene knop.  
Trainingsagenda 2020 (uiteraard onder voorbehoud): 12 & 26 mei (online try-out) | 15 & 29 september |  17 november & 1 december 2020. 

 

Meer over de training Preventiemedewerker >>

Een actuele RI&E in vier stappen

Er zijn plenty excuses om de pas uitgevoerde RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) in de la te laten liggen, totdat de RI&E te oud is om nog te gebruiken en weer overnieuw gedaan kan worden. Ik ken ze allemaal, want ik heb ze zelf ook wel eens gebruikt, wat dacht je van:

  • Geen tijd.
  • We zitten midden in een organisatieverandering.
  • We wachten eerst de resultaten van het MTO af, die acties combineren we dan met de acties uit de RI&E.

50% van de bedrijven heeft geen RI&E.
Maar je moet er al sinds 1994 één hebben. Zonder actuele RI&E riskeer je een flinke boete van Inspectie SZW. Dat is -wat ons betreft- niet de belangrijkste reden om met de RI&E aan de slag te gaan. Meer lezen over hoe je je RI&E actueel maakt en houdt? Klik op de groene knop.

 

Een actuele RI&E in slechts vier stappen >>

Nadere inventarisatie verplichtingen RI&E

De RI&E geeft inzicht in de aanwezige arbeidsrisico's binnen een organisatie. Het plan van aanpak zorgt ervoor dat er passende maatregelen worden gepland én getroffen om deze arbeidsrisico's beter te beheersen.
Soms is het verplicht om specifieke risico's nog nader te inventariseren. In het Arbobesluit staan voor een aantal arbeidsrisico's zelf nadere inventarisatie voorschriften. Denk bijvoorbeeld aan fysieke belasting, lawaai en psychosociale arbeidsbelasting (door werkstress of ongewenste omgangsvormen). In de (basis) RI&E komen deze risico's soms beperkt, soms uitvoerig en soms helemaal niet aan de orde. Welke verdiepende / nadere inventarisaties zijn er?  
 
 
Alle nadere inventarisatie verplichting op een rij >>

Tips voor de (nieuwe) thuiswerkers

"Iedereen die dit redelijkerwijs kan wordt vanuit de overheid verzocht om de komende tijd thuis te werken…"

Er zijn diverse regels als het gaat om de werkplekinrichting voor beeldschermwerk, ook voor thuiswerken (lees hier meer over >>>).  Alleen is het thuiswerken voor veel medewerkers vrij plotseling en (hopelijk) ook tijdelijk, daardoor is er niet direct voor iedereen een perfect ingerichte werkplek thuis te realiseren.

Via de [groene knop] tips die je kunt volgen met minimale inspanning (en kosten).

Lees hier meer over beeldschermwerk en thuiswerken >>

Veel voorkomende tekortkomingen in een RI&E

RIEmaken.nl vroeg kerndeskundigen naar hun ervaringen bij het toetsen van de RI&E. Dit vroegen ze o.a. ook aan de kerndeskundigen van PRISMA Arbozorg, de initiatiefnemer van preventiemedewerker.net

"Arbokerndeskundigen die RI&E’s toetsen, krijgen een kijkje in de keuken bij veel bedrijven. Wat komen ze zoal tegen? Wij vroegen het negen experts. Wat zijn de meest voorkomende tekortkomingen die ze signaleren bij het toetsen van RI&E?" Lees verder via de groene knop.
Lees hier meer over toetsen RI&E door kerndeskundigen >>
Twitter
Feesboek
Website
Instagram
LinkedIn
Deze Preventiemedewerker.net nieuwsbrief is een initiatief van PRISMA Arbozorg BV.
Copyright © *2020* *PRISMA Arbozorg BV*, All rights reserved.

PRISMA Arbozorg BV | Zaadmarkt 94, 7201 DE Zutphen | info@prisma-arbozorg.nl | T 0575-511237 | www.prisma-arbozorg.nl  
Specialisten in arbeidshygiëne, veiligheid, arbeid en organisatie en duurzame inzetbaarheid. Wij helpen bedrijven en non-profit organisaties, die net als wij werken aan een veilige, gezonde en duurzame werk- en leefomgeving. Bezoek onze website www.prisma-arbozorg.nl voor meer informatie.

Waarom krijg ik deze e-mail? In het verleden heeft u zich geabonneerd op de nieuwsbrief van Preventiemedewerker.net. Indien u geen e-mail (meer) wenst te ontvangen, kunt u zich hieronder afmelden. 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
PRISMA Arbozorg / Preventiemedewerker.net · Zaadmarkt 94 · Zutphen, GLD 7201 DE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp