Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief najaar 2019 


*** Onze welgemeende excuus - per ongeluk heeft u eerder vandaag de concept versie van de najaars nieuwsbrief ontvangen; hieronder vindt u de enige juiste definitieve versie *** 

Hierbij ontvangt u de najaarsversie van onze nieuwsbrief van Preventiemedewerker.net. Regelmatig komt er nieuws aan ons voorbij dat van belang is voor u als preventiemedewerker. Hieronder een kleine selectie van de zomer tot vandaag:
 • Preventiemedewerker zit in de lift 
 • Laatste training preventiemedewerker van 2019 (29 oktober en 12 november)
 • Week van de Werkstress
 • Gevaarlijke stoffen
 • Werkstress in kaart met de zelf-inspectietool van Inspectie SZW
 • Workshop werkplekonderzoek beeldschermwerk 19 november 2019
Veel leesplezier!
Namens het Preventiemedewerker.net team van PRISMA Arbozorg 

De preventiemedewerker zit in de lift ↑

Het zal menig preventiemedewerker mogelijk ontgaan zijn maar middenin (!) de zomervakantie publiceerde het Ministerie van SZW ‘Arbo in Bedrijf 2018’: het tweejaarlijkse onderzoek naar naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. Met daarin voor het eerst sinds jaren voorzichtige positieve ontwikkelingen. Een van die positieve ontwikkelingen is dat de "preventiemedewerker in de lift omhoog zit".
 

Lees meer over positieve ontwikkelingen uit "Arbo In Bedrijf"
prisma arbozorg

Training preventiemedewerker 

Als initiatiefnemer van Preventiemedewerker.net geven al ruim 14 jaar trainingen voor preventiemedewerkers, zowel incompany -met meer maatwerk- als via de open inschrijving. In totaal hebben we meer dan 600 aankomende preventiemedewerkers opgeleid, via in-company en open inschrijving. De vertrouwde onderwerpen en activiteiten komen aan bod, maar ook actuele thema's:

 • de basisbeginselen en uitgangspunten van de Arbowet en -regelgeving
 • de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) tot een werkend plan van aanpak:
 • praktisch oefenen met herkennen van gevaren en beoordelen van risico's
 • onderwerpen uit de RI&E zoals binnenklimaat, geluid, lichamelijke belasting, beeldschermwerk, gevaarlijke stoffen etcetera.
 • de rol van de preventiemedewerker
 • duurzame inzetbaarheid
 • psychosociale arbeidsbelasting (werkstress, ongewenste omgangsvormen)
 • veiligheidscultuur en -gedrag

29 oktober en 12 november laatste trainingsdata 2019 

De tweedaagse training is een ideale training voor de startende preventiemedewerker of de (enigszins ervaren) preventiemedewerker die op zoek is naar houvast om zijn taken goed in te vullen. U krijgt goede handvatten mee om succesvol, enthousiast en gemotiveerd aan de slag te gaan.
De laatste training van 2019 staat nu open voor inschrijving: meld je nog snel aan!

Lees meer over en meld aan voor training Preventiemedewerker

Week van de Werkstress 11 t/m 15 november

Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out. Dat kan duizend-en-een oorzaken hebben en zich manifesteren in evenzoveel symptomen. Maar je kunt als werkgever en werknemer gelukkig ook veel doen om te voorkomen dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress. Praat met je medewerkers over wat hen drijft, wat ze willen leren en hoe je samen het werkplezier vergroot en zo werkstress en uitval voorkomt. Voorkomen is beter dan genezen, zeker in een tijd dat er een tekort aan talent is. Kijk op de campagne site voor meer info.

 

Lees meer over het meten van werkstress

Gevaarlijke stoffen 


In een RI&E komt het thema gevaarlijke stoffen ook aan bod, maar vaak wordt binnen een bedrijf gedacht: "we hebben niet zoveel, dat is bij ons niet van toepassing". Toch moet elke werkgever beoordelen wat de risico's zijn van alle aanwezige gevaarlijke stoffen.
Voorbeelden van gevaarlijke stoffen zijn onder andere:
 • stoffen met een gevaarsymbool
 • schoonmaakmiddelen
 • verfproducten
 • ontvettingsmiddelen, etc
Lees meer over gevaarlijke stoffen via de groene knop!
 
Lees meer over gevaarlijke stoffen en de beoordeling ervan

Werkstress door werkdruk, pesten, agressie en ongewenste omgangsvormen


Regelmatig staat er weer op de voorpagina van de krant dik gedrukt: ‘Nederlanders ervaren steeds meer werkdruk’ of ‘grote tekorten, hoge werkdruk’. Er is ook recent een televisieprogramma over pesten op de werkvloer uitgezonden. Kortom: er is steeds meer aandacht voor Psychosociale arbeidsbelasting op het werk.

Om te weten of uw bedrijf/organisatie voldoende doet tegen Psychosociale Arbeidsbelasting kunt u de zelf-inspectietool van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruiken.
Lees hier het hele artikel


Leer zelf werkplekonderzoeken uitvoeren

Preventiemedewerkers hebben steeds vaker ook als taak om te adviseren bij beeldschermwerk, over de inrichting en soms bij werkplekonderzoeken. De ontwikkelingen op het gebied van gezond beeldschermwerk gaan snel, denk bijvoorbeeld aan de quote "zitten is het nieuwe roken".

Veel zitten is ongezond

Uit diverse onderzoeken blijkt dat langdurig (verkeerd) zitten erg ongezond is. Een preventiemedewerker kan de werkgever hierbij helpen door het geven van voorlichting aan medewerkers en het uitvoeren van werkplekonderzoeken. Wil je je ontwikkelen op dit gebied klik dan op de groene knop voor meer informatie over de workshop werkplekonderzoek beeldschermwerk. In een ochtend leer je door theorie en praktijk wat gezond beeldschermwerk is en hoe je werkplekonderzoeken uitvoert

Lees hier meer over de workshop
Twitter
Feesboek
Website
Instagram
LinkedIn

Copyright © *2019* *PRISMA Arbozorg*, All rights reserved.

PRISMA Arbozorg BV | Zaadmarkt 94, 7201 DE Zutphen | info@prisma-arbozorg.nl | T 0575-511237 | Preventiemedewerker.net is een initiatief van www.prisma-arbozorg.nl  
Specialisten in arbeidshygiëne, veiligheid, arbeid en organisatie en duurzame inzetbaarheid. Wij helpen bedrijven en non-profit organisaties, die net als wij werken aan een veilige, gezonde en duurzame werk- en leefomgeving. Bezoek onze website www.prisma-arbozorg.nl voor meer informatie.

Waarom krijg ik deze e-mail? In het verleden heeft u zich geabonneerd op de nieuwsbrief van Preventiemedewerker.net. Indien u geen e-mail (meer) wenst te ontvangen, kunt u zich hieronder afmelden. 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
PRISMA Arbozorg / Preventiemedewerker.net · Zaadmarkt 94 · Zutphen, GLD 7201 DE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp