Copy
View this email in your browser
www.preventiemedewerker.net

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Preventiemedewerker.net. Regelmatig hebben we nieuws en nieuwe trainingen die we graag met u delen. In deze editie van juni kunt u lezen over:
 • Webinar "Corona en uw RI&E" op 23 juni 2020
 • Vinger aan de pols bij je medewerkers: psychosociale arbeidsbelasting in crisistijd
 • Online summercourse training Preventiemedewerker op 30 juni 2020
 • Jaarverslag inspectie SZW
 • RI&E up-to-date? 
Wij wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Het platform Preventiemedewerker.net 
(initiatief van PRISMA Arbozorg)

Webinar "Corona en uw RI&E" 

De impact van het corona-virus op ons dagelijkse leven is groot. De Rijksoverheid heeft vele landelijke regels afgekondigd. Corona en deze regels hebben ook impact op hoe we werken maar ook op de veiligheid en gezondheid van ons werk. Inmiddels zijn verschillende corona-protocollen opgesteld door branche-organisaties en werkgevers zelf. Maar voldoet u bij het volgen van deze protocollen ook aan de Arbowet en wat betekent dat voor uw huidige RI&E?
 

23 juni van 10:00 tot 11:30 


In ons volgende Preventiemedewerker.net webinar gaan wij daarom in op het corona-virus in relatie tot uw RI&E en de Arbowet.Wij geven antwoord op onderstaande vragen zoals:
 • Wat zegt de Arbowet over deze situatie met het corona-virus?
 • Wat betekent dat voor uw huidige RI&E?
 • Is het hebben van een corona-protocol voldoende?
 • Op welke onderwerpen uit de RI&E heeft corona effect?
 • Op welke vlakken kunt u of moet u maatregelen treffen?
 • Hoe gaan we om met kwetsbare risicogroepen?
 • Uw rol als preventiemedewerker inzake corona?
 • Massaal thuiswerken: is er aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting?
In het online webinar komen aan het woord een hoger veiligheidskundige, arbeidshygiënist en een arbeid- en organisatiedeskundige.  

Het webinar duurt 1,5 uur en meer info of direct inschrijven kan via een van de groene knoppen hieronder!
Nieuwsbericht over het webinar >
Inhoud programma en direct inschrijven>

Vinger aan de pols bij medewerkers: psychosociale arbeidsbelasting in crisistijd

Als je aan een groep managers vraagt of ze denken dat medewerkers thuis net zo productief zijn als op kantoor, dan zullen sommigen daar twijfels bij hebben. Ze hebben er immers geen grip op. En dat is lastig (aan)sturen voor sommigen. Toch blijkt het tegendeel waar. Uit recente TNO metingen blijkt dit en de onderzoekers van het Behavioural Science Institute van Radboud Universiteit (Sabine Geurts en Debby Beckers) geven dit aan, ze doen onderzoek naar thuiswerken in coronatijden. Sinds maart wordt massaal thuisgewerkt. Werkgevers merken nu veelal dat het in de praktijk wèl goed gaat.
In beide onderzoeken komen valkuilen naar voren. Welke dat zijn kunt u verder lezen via de groene knop. 

Lees verder over 'Vinger aan de pols' >

Summercourse online training preventiemedewerker 

De training preventiemedewerker geven we al ruim 15 jaar in Zutphen (ook in-company) en sinds kort geven we de training ook online via Microsoft Teams. In twee ochtenden leer je de 'basics' op het gebied van de preventietaken. De eerste online training werd beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,8. De volgende online training staat gepland op 30 juni en 7 juli en voor een sterk gereduceerd tarief. Tijdens de training komen onder meer de rol en positie preventiemedewerker, herkennen van gevaren en beoordelen van risico's en de RI&E aan de orde. Wil je meer weten over de inhoud en nadere informatie: klik op onderstaande groene knop. 

Wil je liever de 'fysieke' trainingen in Zutphen volgen? De open-inschrijving training voor dit najaar staat nu open: 15 en 27 september - 17 november en 1 december. Het aantal deelnemers is gemaximaliseerd om aan alle regels te kunnen voldoen. Aanmelden kan hiervoor kan ook via de groene knop. 

 

Een spontane reactie op onze laatste online training preventiemedewerker van een van de deelnemers op LinkedIn:

 

Meer info over inhoud training en direct inschrijven >

Jaarverslag 2019 van de Inspectie SZW


De Inspectie SZW heeft in 2019 fors ingezet op het bestrijden van arbeidsuitbuiting en oneerlijk werk. Maar ook de controle op het veilig werken met gevaarlijke stoffen heeft positieve resultaten opgeleverd, blijkt het uit het jaarverslag. Ook is er vooruitgang geboekt met het voorkomen van onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden.
In 2019 is er een team geformeerd gespecialiseerd in gevaarlijke stoffen. Bedrijven besteden nog niet genoeg aandacht voor het werken met gevaarlijke stoffen, blijkt uit controle. Het inspecteren bleek succesvol: bij de tweede controleronde hield het dubbele aantal werkgevers zich aan de regels.
Het aantal meldingen, onderzoeken en dodelijke slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen liep in 2019 op. De stijging van capaciteit die nodig was voor ongevalsonderzoek en meldingen gezond en veilig werk is in 2019 tot staan gebracht.
 
Meer over jaarverslag 2019 Inspectie SZW >

RI&E up-to-date?  


Veel bedrijven/organisaties beschikken over een RI&E vanuit de periode voordat het Corona-virus tot een pandemie leidde. De consequentie hiervan is dat de RI&E’s in één klap eigenlijk niet meer actueel zijn. Want de uitbraak van het virus en de daaropvolgende maatregelen van de overheid heeft invloed op veel verschillende factoren op het gebied van veiligheid en gezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkplekinrichting, thuis werken, psychosociale arbeidsbelasting, BHV- organisatie, binnenklimaat (installatie), voorlichting en instructie, verantwoordelijkheid voor derden etc. Om een actueel beeld te hebben van risico’s en te nemen maatregelen is het goed om de RI&E hierop aan te vullen.
 

Corona bijlage voor RI&E

Om de actualiteit op het gebied van biologische agentia, waar virussen onder vallen, in de RI&E op orde te brengen heeft PRISMA Arbozorg een Corona-virus bijlage voor de RI&E ontwikkeld. In deze bijlage  zijn de, op basis van de huidige kennis, mogelijke risicofactoren die tot besmetting kunnen leiden, opgenomen. Hiermee wordt de RI&E weer compleet en actueel. Volg ook het webinar op 23 juni aanstaande (zie een van de berichten hierboven).
Wilt u meer weten, hulp hierbij of van gedachten wisselen, neem dat gerust even contact op.
 
Vragen of contact over Corona bijlage >
Twitter Preventiemedewerker.net
Website Preventiemedewerker.net
LinkedIn Preventiemedewerker.net groep
Facebook PRISMA Arbozorg
Instagram PRISMA Arbozorg
Deze nieuwsbrief van Preventiemedewerker.net is een initiatief van PRISMA Arbozorg BV.
Copyright © 2020 PRISMA Arbozorg BV, All rights reserved.

PRISMA Arbozorg BV | Zaadmarkt 94, 7201 DE Zutphen | info@prisma-arbozorg.nl | T 0575-511237 | www.prisma-arbozorg.nl  
Specialisten in arbeidshygiëne, veiligheid, arbeid en organisatie en duurzame inzetbaarheid.
Wij helpen bedrijven en non-profit organisaties, die net als wij werken aan een veilige, gezonde en duurzame werk- en leefomgeving. Bezoek onze website www.prisma-arbozorg.nl voor meer informatie.

Waarom krijg ik deze e-mail? In het verleden heeft u zich geabonneerd op de nieuwsbrief van Preventiemedewerker.net. Indien u geen e-mail (meer) wenst te ontvangen, kunt u zich hieronder afmelden. 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
PRISMA Arbozorg / Preventiemedewerker.net · Zaadmarkt 94 · Zutphen, GLD 7201 DE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp