Copy
Nieuwsbrief Stichting Initiat, 2e kwartaal 2015
View this email in your browser
Welkomswoord van onze voorzitter

Begin augustus 2014 werden wij opgeschrikt door het nieuws met betrekking tot het Ebola-virus in West-Afrika. Onze eerste zorg ging uit naar onze samenwerkingspartner in Liberia: de medewerkers van SHIFSD en hun families. Wij beslisten dat Stichting Initiat niet anders kon dan onze partner te steunen in hun strijd tegen Ebola. Middels het geven van voorlichting en het distribueren van hygiene pakketten aan de allerarmsten trachtten zij het Ebola virus tegen te gaan. Hoewel wij ons feitelijk voorbereidden op fondsenwerving voor vakopleidingen in het pas gebouwde jongeren trainingscentrum, moesten wij onze plannen wijzigen. Om ons oorspronkelijke plan straks te kunnen realiseren is het noodzakelijk om Ebola preventief te bestrijden. Na twee burgeroorlogen lag de focus op de wederopbouw van Liberia. Het Ebola-virus is om die reden een serieuze bedreiging voor Liberia. 

Wij zijn trots op de manier waarop SHIFSD haar verantwoordelijkheid neemt en haar bijdrage levert aan het voortbestaan van hun land en volk.

Geertje Grondel
NOODOPROEP JEREMIAH

'De situatie in Liberia is heel moeilijk sinds de noodtoestand vanwege de Ebola-uitbraak is uitgeroepen. De overheid vraagt ons, en andere maatschappelijke organisaties, om voorlichting te geven aan omliggende gemeenschappen om zo het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Maar wij hebben zelf geen geld om de benodigde materialen aan te schaffen die hiervoor nodig zijn. De tijd dringt. Er bestaan onder de mensen veel misverstanden over Ebola. Vooral de ontkenning ervan en de combinatie met culturele gewoonten en armoede is zorgelijk en gevaarlijk.'
Achtergrond informatie Ebola

Liberia is het zwaarst getroffen land met meer dan 3000 doden. Een land welke in de jaren '90 al geteisterd werd door een burgeroorlog is nu wederom ontwricht. Alle hulp om verdere verspreiding van Ebola tegen te gaan en voor de wederopbouw was en is dan ook hard nodig. 

Foto: een lege school in de omgeving van Monrovia
Resultaten

Dankzij alle donateurs heeft Stichting Initiat meer dan €5000 kunnen over maken naar SHIFSD. Hiervan hebben zij onder andere:
- In 25 gemeenschappen tapkranen met chloor uitgedeeld
- Meer dan 2000 bereikt met mondelinge voorlichting en flyers in de omliggende gebieden van Monrovia, zoals in Johnsonville, Mt Barclay en Barnersville Township.

 
Succes geboekt

Een stuk uit de eindrapportage die wij in februari van Jeremiah ontvingen:
'Lorpu, een bewoner van Kpan Town, vertelde ons team dat de materialen die door SHIFSD werden uitgedeeld in een tijd kwamen waarin het dorp in rouw was om de dood van een belangrijke lokale gezondheidsmedewerker. Ze vertelde ons team dat zij en andere dorpsbewoners van plan waren om te vertrekken, maar toen zij de tapkranen en chloor ontvingen besloten om te blijven omdat zij weer hoop kregen. Een citaat van Lorpu handen wassend nadat zij haar buurman had bezocht: 'This is something me and my family do many times a day. We got used to it now. I am happy to learn new thing. This is a good hygiene practice. We will keep doing this, even when Ebola is defeated'. 
 
Onze acties

Ook stichting Initiat heeft niet stil gezeten. Actief hebben wij in Nederland mensen geïnformeerd over de problematieke situatie en hebben wij een noodcampagne gestart om zoveel mogelijk fondsen te werven. Wij bedanken alle particuliere donateurs en de Marthe van Rijswijck Foundation en Stichting JONG voor hun gulle giften. Hiernaast bedanken wij ook TV Gelderland en RTV Apeldoorn voor hun getoonde interesse in ons werk. Bekijk hier de uitzending terug met Geertje Grondel bij RTV Apeldoorn. 
Genezen van Ebola, en nu?
Ebola heeft de Liberiaanse samenleving ontwricht. Huizen en eigendommen zijn verbrand uit angst voor verdere besmetting. Weeskinderen blijven alleen achter. Wantrouwen zorgt voor een dramatische economische achteruitgang. In deze naoorlogse maatschappij, waarin groei en wederopbouw centraal stonden, zijn mensen opnieuw alles kwijt.

Onze campagne is nog niet klaar en SHIFSD ook niet. Help nu mee aan een duurzame wederopbouw waarin wij onderwijs en ondernemerschap stimuleren. Doe uw donatie op NL09INGB0009387421 t.n.v. Stichting Initiat o.v.v. Ebola. Of doneer (tweedehands) spullen die op markten verkocht worden. Deel onze missie. Kijk op onze website www.initiat.nl en like onze Facebook pagina.


 
Copyright © *|2014|* *|Initiat|*, All rights reserved

Our mailing address is:
info@initiat.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences