Copy
Tax Seminar 2017 Invitation | 31st January 2017
View this email in your browser


TAX SEMINAR
31st January 2017
Hotel Crown Plaza

Hodžovo námestie 2, Bratislava
On behalf of the Foreign Chambers of Commerce in the Slovak Republic
we warmly invite you to join an event
for business professionals.

Tax Seminar

"Changes in Tax Legislation"

with focus on health and social insurance
on Tuesday, 31st January 2017
13:30 - 16:30


The seminar will provide an overview of all the tax amendments and important legal changes for corporations, valid from January 1st 2017. The seminar will cover changes in the system of social and health insurance and include practical examples.

Speakers:
Wilfried Serles, Managing Partner, IB Grant Thornton
Bart Waterloos, Partner, VGD SLOVAKIA s.r.o.

*
„Zmeny v daňovej legislatíve”
 so zameraním na zdravotné a sociálne poistenie
v utorok 31. januára 2017
13:30 - 16:30 


Prednášajúci odborníci Vám predstavia aktuálne zmeny v daňovej legislatíve a významne právne zmeny, predovšetkým v systéme sociálneho a zdravotného poistenia.Ide o zmeny
platné od 1. januára 2017 a doplnia ich o množstvo názorných príkladov z praxe.

Prednášajúci:
Wilfried Serles, Managing Partner, IB Grant Thornton
Bart Waterloos, Partner, VGD SLOVAKIA s.r.o.
Programme:
  • 13:30 - 14:00:  Registration / Registrácia
  • 14:00 - 16:30:  Seminar and discussion / Seminár a diskusia
The “TAX SEMINAR” will be held in ENGLISH with Slovak Translation. / Seminár bude prebiehať v anglickom jazyku a bude simultánne tlmočený do slovenčiny.
REGISTRATION by 27th January | Click here

Participation fee / Účastnícky poplatok:
Free of charge for members of the organising Chambers / Zdrama pre členov
35 € for non-members / 35 €  pre ostatných účastníkov

Deadline for registrations: 27th January 2017 / Termín potvrdenia registrácie najneskôr: 27. januára 2017

Reservation is essential - limited number of participants / Rezervácia je nutná - počet účastníkov je limitovaný

We are looking forward to meeting you
at the Hotel Crowne Plaza, 

Hodžovo námestie 2, Bratislava

Copyright © 2017
The British Chamber of Commerce in the Slovak Republic
 All rights reserved.
British Chamber of Commerce in the Slovak Republic
British Slovak Business Centre
Mostová 6, Bratislava 811 02, Slovakia


This email was sent to prezident@stavebnakomora.sk
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
British Slovak Business Centre · Mostová 6 · Bratislava 81102 · Slovakia

Email Marketing Powered by Mailchimp