Copy

Jak zvýšit účinnost pesticidů?

Kvalita vody používané k přípravě postřikové jíchy má zásadní vliv na míru spokojenosti s výsledkem aplikace přípravků na ochranu rostlin a potažmo i na účelnost vynaložených zdrojů.
Z řady proměnných ovlivňujících kvalitu postřikové vody jsou klíčovými parametry tvrdost a pH.
Tvrdost postřikové vody
Tvrdá postřiková voda má vysokou hladinu kationtů vápníku (Ca2+), hořčíku (Mg 2+) nebo hydrogenuhličitanu. Mezi kationty postřikové vody, které také způsobují snížení účinnosti zejména herbicidů, patří i hliník (Al 3+), železo (Fe 3+, Fe 2+) a sodík (Na +). Kladné elektrické náboje umožňují vázat se na záporně nabité anionty slabě kyselých roztoků herbicidů, což je činí méně rozpustnými. Nevratným změkčením postřikové vody tzv. sekvestrací se předejde při aplikaci pesticidů frustrujícímu ucpávání filtrů a trysek postřikovače.
pH postřikové vody
Optimální pH postřikové vody je v neutrálním rozmezí pH 5-6. Přidáním přípravků na ochranu rostlin se pH změní a jícha bude vyžadovat další úpravu, čemuž lze snadno předejít přidáním pH upravujícího prostředku ještě před přidáním přípravku na ochranu rostlin.
Sentinel: vysoce účinný prostředek k úpravě tvrdosti a pH postřikové vody
  • Upraví tvrdost postřikové vody rychlou sekvestrací kationtů tvrdosti.
  • Spolehlivě vyváže kationty tvrdosti z postřikové vody ve vodorozpustné formě.
  • Upraví pH postřikové vody na optimální úroveň (pH 5-6) a zabrání překyselení postřikové jíchy.
  • Zlepší adsorpci pozitivně nabitých částic postřikové jíchy díky neutrálnímu až zápornému náboji povrchu listů. 
  • Zvýší účinnost přípravků na ochranu rostlin a sníží riziko tvorby sraženin s následným ucpáním filtrů a trysek postřikovače
  • Sníží finanční ztráty v důsledku výpadku účinnosti přípravků na ochranu rostlin při použití tvrdé a zásadité postřikové vodě.
Jak funguje sekvestrace v postřikové vodě?
Proces sekvestrace váže kationty vápníku a hořčíku i ionty kovů do vodorozpustného, ale nedisociovatelného komplexu. Tím se nevratně eliminuje negativní působení těchto iontů bez nutnosti jakéhokoliv odstranění z upravené vody.
Tipy na použití prostředku Sentinel
  • Vždy je prvním komponentem směsi Tank-Mix
  • Při absenci informací o stupni tvrdosti vody (Ca2+) se připraví koncentrace 0,3 % 
  • Použít při přípravě postřikové jíchy s herbicidy (např. sulfonylmočoviny fenoxykyseliny, apod.), insekticidy a morforegulátory (PGR)
  • Nemíchat s přípravky s obsahem účinné látky glyfosát
Poptat přípravek Sentinel
Základní informace o prostředku Sentinel
Složení
Patentovaná směs multidentátu organických kyselin, hexametafosfonátů a fosfonů
Použití
Aplikace s POR včetně PGR, herbicidů a insekticidů v zemědělských plodinách v rozsahu registrace POR
Dávkování
< 2,25 mmol/l, koncentrace 0,25 % (250 ml/100 l)
>2,25 < 6,0 mmol/l, koncentrace 0,3 % (300 ml/100 l)
> 6,0 mmol/l, koncentrace 0,5 % (500 ml/100 l)
Standardní koncentrace 0,3 %, pokud chybí údaje o kationtech Ca++
Balení
3 l kanystr
Doba použitelnosti
2 roky od data výroby
Registrace v ČR
Prostředek je uváděn na trh podle nařízení o vzájemném uznávání č. 2019/515
Leták ke stažení
Další informace naleznete na internetových stránkách, popř. nás můžete kontaktovat emailem, nebo telefonicky

Přejeme Vám úspěšnou aplikaci s přípravkem na úpravu vody Sentinel.

S pozdravem

Tým Agrinova
Facebook
Listová hnojiva Quantum
Nutrino
Copyright © 2021 Agrinova Consulting, s.r.o., All rights reserved.
Tento email Vám posíláme na základě Vašeho souhlasu. 

Agrinova Consulting, s.r.o.
Za Rybníkem 683
252 42  Jesenice
www.listova-hnojiva.com
www.nutrino28.cz
www.liquifix-inoculants.eu
www.agrinova.cz

Nechci již tyto emaily dostávat.

Email Marketing Powered by Mailchimp