Copy
Se nyhedsbrevet i din browser

Kirkekaffe og koncerter

Af menighedsrådsformand Anne Rosendal

Så holdt menighedsrådet sit første møde efter sommerferien og sit første møde i den traditionelle “hestesko-model” i Konventgården - og indledt med sang! Herligt!

Dagsordenen indeholdt som altid stort og småt imellem hinanden. Der var til orientering fremlagt den tekst om reception efter bryllupper på Domkirkepladsen, som alle brudepar nu modtager pr. mail inden vielsen, nemlig tilladelse til at skænke et glas, men uden brug af borde og bænke og med en varighed på max. 30 minutter - og naturligvis med fjernelse af alt affald. Uheldige episoder med langvarige arrangementer i løbet af sommeren er baggrunden for den nye regel.
 
Kvartalsrapporten for 2.kvartal viser et overskud på knap 1,4 mio. kr. og prognosen et overskud på 190.000 kr. på hele året. Men det er jo prognoser, og der er store periodiseringer involveret. Men foreløbig ser det altså absolut fornuftigt ud, og menighedsrådet godkendte da også rapporten, som nu er sendt til provstiudvalget. På anlægssiden arbejdes der på at få indhentet det, som pga. COVID-19 ikke har været muligt at gennemføre - og det går støt og roligt den rigtige vej.
 
Siden Raphaëlis-orglet blev restaureret for 30 år siden, har der været afviklet gratis sommerkoncerter i Roskilde Domkirke i juni, juli og august måned. Deltagerantallet har været dalende, og i år - måske også på grund af den betaling, der er indført - har der været markant færre deltagere. Men alting har også sin tid, og i sommermånederne er der efterhånden rigtig mange af os, som ikke er hjemme.
 
Så fra årsskiftet prøver vi at omlægge koncerterne, så de fremover bliver afviklet hen over året - samme antal, men altså fordelt. Så fremover kan man i princippet komme til koncert hver fjortende dag - en gang om måneden til Kaffe&Klassisk i Konventhuset og en gang til orgelkoncert i Domkirken - det hele sidst på eftermiddagen. Som altid når vi går i gang med noget nyt, evaluerer vi - dette evalueres første gang i august 2022 og igen i februar 2023. 

Omlægningen betyder også, at Kirkemusikskolen og/eller Musikkonservatoriet har mulighed for at bruge gæstekoncertorganisterne til masterclass eller foredrag, når de er her i undervisningsperioden og ikke som nu i ferieperioden. Og så arbejdes der i øvrigt med planlægning af turistkoncerter, som kommer til at ligge midt på dagen i åben kirke og vare en halv times tid. 
 
Og ellers nærmer vi os mere og mere dagligdagen som før COVID-19 - konfirmanderne fylder lokalerne fra morgenstunden, korene synger om eftermiddagen og om aftenen, og fra onsdag 1. september er der atter spisning efter onsdagsrefleksionerne den første onsdag i måneden. De øvrige tilbud om foredrag, bogsalon, højskolesang og meget mere er på trapperne - hold nøje øje med kalenderen i Roskilde Avis.
 
Vi har længe ønsket os “kirkekaffe” efter højmesserne i Domkirken, og nu prøver vi! Fra søndag 12. september, hvor konfirmationerne er ovre og højmessen atter tilbage i Domkirken, vil der være en kop kaffe/the ved nordre våbenhus/i korrundingen/udenfor (når vejret er til det). Menighedsrådets medlemmer vil på skift stå for kirkekaffen, og vi håber, at kirkegængerne har lyst til at være med! En hurtig kop og en lille snak med andre er en god afslutning på gudstjenesten og en dejlig indledning til resten af dagen. Vel mødt!
Læs nyhedsbrevet her

D. 5/9 kl. 15 i Domkirken v. Maria Harms 

Den 5. september er Flagdag for Danmarks udsendte, hvilket vi markerer med en særlig gudstjeneste i Roskilde Domkirke. En gudstjeneste hvor Danmarks udsendte anerkendes for den indsats de har ydet, og hvor de faldne mindes.
Flagdagen er en dag, hvor Danmark viser respekt for og anerkendelse af de udsendte, som med deres indsats er med til at sikre, at danskerne kan leve i sikkerhed og tryghed. Flagdagen er både en dag, hvor de faldne mindes og en dag, hvor de udsendte fejres. Flagdagen er også en anerkendelse af og tak til de pårørende til de udsendte, som også bærer en del af byrden ved Danmarks internationale engagement.

Natkirken er tilbage og programmet for efteråret er klart

Så er vi nået til årets sidste sommerkoncert. Efter koncerten vil der være mulighed for en kort omvisning ved orglet. 

 

Ingen mundbind eller arealkrav

Se videoen med vores kirketjener Kim - Her
Se kalenderen her
Besøg os på Facebook
Send os en mail
Besøg vores hjemmeside
Instagram
Roskilde Domsogn
www.roskildedomkirke.dk
post@roskildedomkirke.dk


Domkirkestræde 10
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 16 24


Afmeld nyhedsbrev    Ret dine oplysninger