Copy
Se nyhedsbrevet i din browser

Nyt fra kontaktpersonen

 Af domsognets kontaktperson Henrik Bondo                                   

Klummestafetten er i denne uge havnet hos domsognets kontaktperson, som på menighedsrådets vegne varetager opgaven som arbejdsgiver for domsognets medarbejdere, som i dagligdagen løser opgaver både i vores kirker, vores kapel, på vores egne tre kirkegårde og derudover på et antal kirkegårde i andre sogne. I alt beskæftiger Roskilde Domsogn ca. 60 medarbejdere, som fordeler sig med ca. halvdelen ansat ved Roskilde Kirkegårde og den anden halvdel ansat med funktioner i og omkring kirkerne. 

Menighedsrådet har for år tilbage besluttet at uddelegere den daglige ledelse og det primære personaleansvar til hhv. en Kirkegårdsleder og en Administrationsleder, som i samarbejde med en række mellemledere udgør den samlede ledelse. 
Det betyder at jeg som kontaktperson normalt ikke er involveret i ansættelser af personale, medmindre der er tale om medarbejdere med ledelsesansvar. Og da der netop er en del udskiftninger i vores ledelsesgruppe i denne tid, har jeg lidt ekstra at se til.

På Roskilde Kirkegårde har Kirkegårdsleder Rasmus Juhl Christoffersen netop kunne annoncere, at han pr. 1/9 har ansat Hanne Bek som ny kirkegårdsassistent i sit ledelsesteam. Hanne kender Roskilde Kirkegårde og organisationens opgaver rigtig godt, da hun har været ansat på kirkegårdens kontor siden 2010. Derudover er der også ansat 2 medarbejdende gartnerformænd, som tilsammen skal lede de gartnergrupper, som arbejder både på sognets egne 3 kirkegårde:  Østre Kirkegård, Gammel Vor Frue Kirkegård og Gråbrødre Kirkegård, samt de eksterne kirkegårde i Svogerslev, Reerslev, Gund-
sømagle og Syv Kirke (Viby). Udover kirkegårdene har Roskilde Kirkegårde også vedligeholdelsesopgaver med andre grønne områder, som hører under Domsognet. De to gartnerformænd Susie Nordbo og Mette Lehmann er også hentet i egne rækker og udgør sammen med Rasmus og Hanne den samlede ledelsesgruppe. Stort tillykke og velkommen til vores nye ledere i kirkegårdsorganisationen.

Roskilde Domsogns administrationsleder gennem de seneste godt 5 år Lars Bang Petersen besluttede at stoppe og gå på pension med udgangen af marts måned i år. Menighedsrådet besluttede midt i en corona-nedlukning, at man i første omgang ville udskyde en nyansættelse og konstituerede derfor vores ledende kordegn Tina Birk Klein i stillingen. På menighedsrådets møde den 24. juni besluttede man at opslå stillingen, og i nær fremtid vil man derfor kunne støde på en jobannonce, hvor stillingen og de nærmere opgaver er beskrevet. Ansættelsessamtaler og udvælgelse vil finde sted i slutningen af august og begyndelsen af september.

Når vi er på plads med en ny administrationsleder, er næste opgave sammen med denne person at finde en afløser for vores byggetekniske leder Ole Højlund, som er gået på pension. Ole hjælper os stadig på timebasis, men på sigt skal ansvaret for Roskilde Domsogns bygninger og i særdeleshed Roskilde Domkirke igen forankres centralt i vores organisation, og Ole skal have lov til at nyde sin pensionisttilværelse.

Til slut skal der fra mig lyde en stor tak til alle de mange medarbejdere, som i en omstillingstid har bidraget aktivt til, at vores organisation kører og fungerer så godt som den gør. Så er det en fornøjelse at være kontaktperson.
Læs nyhedsbrevet her

KONCERT MED AARHUS U
Koncert i åben kirke med Aarhus U, søndag d. 11. juli kl. 14.00

Ungdomskoret Aarhus U rejser på katedralturné til alle Danmarks ti domkirker i sommeren 2021, og den 11. juli synger koret koncert i Roskilde Domkirke.
Når man hører ordet “tradition” er associationerne ofte noget statisk eller stagnerende, men i virkeligheden er kortraditionen i Danmark og udenlands i høj grad levende. AARHUS U vil med deres katedralturné “Hvor er vi på vej hen?” fremføre et repertoire bestående af musik fra 2010-2021, som belyser netop koncerttitlens spørgsmål. Repertoiret indeholder uropførelser af tre unge fremadstormende komponister: Alexander Damsgaard, Lauge Buchreitz og Rasmus Mulvad Beyer. Alle tre komponister er under 25 år og godt i gang med at etablere sig herhjemme som lovende komponister. Programmet inkluderer desuden kormusik fra bl.a. USA og Skandinavien. Repertoiret er udvalgt, så det passer til stor katedralakustik og giver publikum en oplevelse ud over en sædvanlig korkoncert.

Der er fri adgang til koncerten, når der er betalt entré til Domkirken. 

Lyt til Aarhus U her

Færre salmer, kortere prædiken og ingen nadver

Under den strenge corona-nedlukning i foråret var kirkerne ramt. Kun 30 minutter måtte en gudstjeneste tage og det krævede noget helt særligt. Færre salmer, kortere prædiken, ingen nadver. For dem, der var vant til højmessen føltes det meget kort, men ikke nødvendigvis dårligt.
Flere begyndte at komme i kirke, som vi aldrig havde set før, og mange udtrykte begejstring over, at de på denne måde både kunne nå at have en søndag med familie og venner, tage en halv times tid til eftertanke og sang, og stadig nå hjem og spise aftensmad.
Søndagsgudstjenesten kl. 17 tilbyder altså ro til tro. Alle er velkomne, kirkevant eller ej. Det er et tilbud til dig, der har lyst til at bruge en stund i kirkens smukke rum, lytte til musikken og få lidt at tænke på.
Kirken er åben for turister lige indtil gudstjenesten kl. 17. Skal du til gudstjeneste er der gratis adgang.

SOMMERKONCERT //ANNE KIRSTINE MATHIESEN, Køge

// Værker af Nicolaus Bruhns, John Bull, William Byrd, Johann Sebastian Bach, Jacques van Oortmerssen og Dieterich Buxtehude.

Sommerkoncerter 2021 i Roskilde Domkirke
Torsdage kl. 20 juli-august - pris 50 kr. 

15. juli         Vibeke Astner, Vejle
22. juli         Philip Schmidt-Madsen, København
29. juli         Hans Davidsson, Göteborg
5. august     Amanda Marie Mortensen, Gentofte
12. august   Aude Heurtematte, Paris
19. august   Ulfert Schmidt, Hannover
26. august   Bine Bryndorf, Roskilde

PROGRAM FOR KONCERTERNE
19:30 dørene åbnes
20:00 velkomst og introduktion til programmet
20:15 koncert
21:15 koncerten slutter

Sommeromvisninger

Tid: Hver mandag og onsdag kl. 13 i juni, juli og august. Varighed 30 min. Start: På bænkene lige indenfor. Billetter: Gratis, når entré er betalt. Max 20 personer. Man kan ikke reservere, men melder sig ved billetsalget.
Se kalenderen her
Besøg os på Facebook
Send os en mail
Besøg vores hjemmeside
Instagram
Roskilde Domsogn
www.roskildedomkirke.dk
post@roskildedomkirke.dk


Domkirkestræde 10
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 16 24


Afmeld nyhedsbrev    Ret dine oplysninger