Copy
View this email in your browser

Beste speelpleinverantwoordelijke,


DE KOGEL IS (ONGEVEER) DOOR DE KERK

Gisterenavond kwam het overlegcomité samen. We hoopten eindelijk duidelijkheid te krijgen over een aantal hete hangijzers: Dag- of weekgroepen, testing voor overnachting, ...

Die duidelijkheid werd ons helaas niet geboden. Integendeel: We krijgen een nieuwe verstrenging op ons bord die het organiseren van speelpleinwerk nog een stuk moeilijker, zo niet onmogelijk maakt: Werken in groepen van max. 10 kinderen, +12 verplicht buiten.

Nog steeds blijven een aantal belangrijke vragen onbeantwoord. We kunnen niet op dezelfde manier duidelijkheid bieden zoals we dat deze zomer konden. De VDS hoopt dat bij het verschijnen van het ministerieel besluit volledige klaarheid geschept wordt.

Wat wél zeer duidelijk is, is dat de keuze om al dan niet open te gaan in handen gelegd wordt van de lokale speelpleinwerkingen en de lokale besturen.

In deze mail proberen we, ondanks de nog steeds heersende onduidelijkheid, een aantal handvaten mee te geven die je kunnen helpen om die beslissing te (beginnen) maken.

Weet dat je er niet alleen voor staat: Samen met jou buigen tientallen speelpleinverantwoordelijken zich over deze vragen en jouw lokale ondersteuner is maar één telefoontje of mailtje van je verwijderd.

Het jeugdwerk is zwaar ontgoocheld: De Vlaamse jeugdraad reageerde scherp en ook de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk heeft een reactie klaar.

"De VDS heeft begrip en respect voor iedere beslissing, wat deze ook moge zijn. We staan 100% achter jullie" 

WAT NU?

We krijgen een stevige uitdaging voor de kiezen: schakelen van 25 kinderen naar groepen van 10, het is geen evidente onderneming, als het al mogelijk is.

Dat vraagt tijd.

Begin dus in de eerste plaats met die tijd te vragen. Zowel van je ploeg, als het bestuur en ouders. 

Breng hen ervan op de hoogte dat jullie ermee bezig zijn en dat ze informatie zullen krijgen.
 
BRENG ALLES IN KAART

Voor je begint: Heb je zélf voldoende tijd en moed om hiermee aan de slag te gaan? Ziet jouw werking dit nog wel zitten? Willen jullie onder deze omstandigheden wel nog openen?

We werken al een jaar in moeilijke omstandigheden, dit komt er nog eens bij. Speelpleinwerk organiseren is in normale tijden al een hele opdracht, wat nu gevraagd wordt aan speelpleinverantwoordelijken is niet voor iedereen mogelijk. De VDS heeft dan ook begrip en respect, ook voor zij die dit niet zien zitten.

Start met het opmaken van een stand van zaken. Breng in kaart wat je nu al voorzien hebt voor deze paasvakantie:
 1. PLOEG
  1. Hoeveel animatoren zullen komende paasvakantie staan?
  2. Zien de animatoren het zitten om onder deze voorwaarden op het speelplein te staan?
 2. INFRASTRUCTUUR
  1. Over hoeveel lokalen kan je beschikken?
  2. Hoeveel overdekte buitenruimte is er ter beschikking?
  3. Hoeveel groepen van 10 kinderen kan de infrastructuur ontvangen?
 3. MATERIAAL
  1. Voor hoeveel groepen heb je (basis)materiaal ter beschikking?
 4. KINDEREN
  1. Hoeveel inschrijvingen zijn er voor de werking?
Hoeveel groepen van 10 kan je onder deze omstandigheden maken?
Kan je op deze manier alle kinderen die naar het speelplein wilden komen een plaatsje geven?
WAT ALS JE NIET GENOEG GROEPEN KAN MAKEN?

Ga in de eerst plaats op zoek naar MEER voor je denkt aan MINDER.

MEER personeelstijd om dit allemaal te regelen
MEER infrastructuur
MEER begeleiders
MEER centen
MEER materiaal

De VDS gelooft dat jullie deze oefening al gemaakt hebben voor het werken met groepen van 25 kinderen en snel in staat zullen zijn om in te schatten welke mogelijkheden er zijn voor het speelplein om extra groepen te maken.

Zijn een aantal locaties die niet geschikt waren voor groepen van 25 wél geschikt voor groepen van 10?
Is het gemeentebestuur bereid om meer middelen te voorzien voor de speelpleinwerking?
Zijn er (oud)animatoren die een extra moeite willen doen om deze paasvakantie op het speelplein te staan?
WAT ALS JE KINDEREN MOET WEIGEREN?

In de eerste plaats hopen we dat kinderen een fijne vakantie kunnen hebben waarin ze volop kunnen spelen. Onder de noemer speelpleinwerk of onder de noemer noodopvang.

We beseffen dat het moeilijk zal worden om iedereen die plaats te bieden waar ze op hopen. Een aantal werkingen zullen kinderen moeten teleurstellen.

We willen er in de eerste plaats voor pleiten om die keuze zoveel mogelijk bij de ouders zélf te leggen: Zijn er kinderen die naar het speelplein zouden komen maar ook de mogelijkheid hebben om thuis te blijven?

Onderzoek eerst de mogelijkheid voor ouders om vrijwillig uit te schrijven voor je zélf voorwaarden voor deelname hanteert. Als je dan toch voorwaarden moet hanteren, probeer dan de nood van ouders om hun kind naar het speelplein te sturen daarin mee te nemen.

Nét om die reden zijn we geen fan van het 'eerst komt eerst maalt-principe'. We weten dat kwetsbare gezinnen doorgaans later inschrijven en dus ook harder getroffen worden door een selectie op basis van volgorde van inschrijving.

We vragen ook aan speelpleinen die kinderen moeten weigeren om écht rekening te houden met de opvangnood, zodat zo weinig mogelijk ouders in de problemen komen. Het is geen lockdown, we zitten niet allemaal thuis. Ook niet-essentiële beroepen moeten aan de slag.

Jouw lokaal ondersteuner staat met raad en daad klaar om te helpen deze keuzes te maken indien die zich opdringen.
IS DIT NOG SPEELPLEINWERK?

Groepen van 10, dat staat ver af van wat we gewoon zijn. De vraag dringt zich op 'is dit nog speelpleinwerk?'

Het hoofddoel van het speelpleinwerk is spelen. Door een beslissing als deze merken we dat de opvangnood op de voorgrond komt en dat het 'speelplein om te spelen' onder druk komt te staan.

Onze mening: Speelpleinwerk kan deze paasvakantie georganiseerd worden, ook in groepen van max. 10 kinderen.

Moet je kinderen weigeren en maak je een keuze op basis van opvangnood? Noem het dan noodopvang en geen speelpleinwerk.

"Het wordt moeilijk, dat beseffen we zeer goed. De komende twee weken staan onze ondersteuners paraat voor jullie. Meer dan ooit. Bel ons, mail ons, stuur berichten. Even ventileren of een vraag, het kan allemaal" 

Zorg voor jezelf en de anderen.
We maken er samen het beste verhaal van. #samentegencorona
Onze lokaal ondersteuners staan voor je klaar!
Daisy, Nele, Wauter, Simon, Kobe, Tessa en Pieter*.
*Pieter vervangt Sylvia tijdens haar zwangerschapsrust. 

 
Website
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
YouTube
Pinterest
Copyright © 2021 Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw, All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw · Lange Ridderstraat 22 · Mechelen 2800 · Belgium