Copy
Swetox får 13 miljoner för kemikalietester utan försöksdjur
EU-kommissionens forskningsprogram Horizon 2020 har avsatt 280 miljoner kr för ett stort internationellt projekt kallat EU-ToxRisk. Det är 39 partners inom universitet, små och medelstora företag, storindustri och reglerande myndigheter som ska utarbeta metoder som kan ersätta djurförsök vid testning av kemikalier.
Läs pressmeddelandet 
Kungligt besök
I augusti besökte Kronprinsessan Viktoria och Prins Daniel Swetox, tillsammans med landshövding Chris Heister och Södertälje kommunstyrelses ordförande Boel Godner med delegationer. De fick en presentation av Swetox forskning och de utbildningssatsningar som genomförs och planeras i Södertälje.
Läs mer
 
Workshop med Swetox Academy 
Swetox Academy har genomfört sin första workshop, som samlade över 70 deltagare i två dagar. Doktorander och postdocs fick presentera sina projekt, komma med förslag på framtida Swetox Academy-aktiviteter, och lyssna till uppskattade föredrag av två utländska gästföreläsare.
Läs mer
Swetox medarrangerar workshop om hormonstörande ämnen i Shanghai
Den 21-23 oktober anordnas den första kinesiska workshopen om hormonstörande ämnen på Tongji-universitetet i Shanghai. Swetox tog initiativet genom Åke Bergman att arrangera denna workshop som nu genomförs i samarbete med kinesiska vetenskapsrådet och Tongjiunversitetet.
Lisa Sennerby Forsse ny ordförande
Lisa Sennerby Forsse har utsetts till ny ordförande för Swetox styrelse och tillträdde 1 juli. Hon har en lång karriär med chefstjänster på Naturvårdsverket, Skogforsk och Forskningsrådet Formas bakom sig. Närmast kommer hon från tjänsten som rektor vid SLU i Uppsala.
 
Välkommen till Swetox tredje årliga workshop den 16 december
Workshopen är avsedd för forskare på alla elva universiteten (både seniora och juniora forskare, även doktorander). Fokus kommer att ligga på diskussioner kring forskningssamarbete och gemensamma ansökningar. Den äger rum onsdag 16 december 2015 på Nobel forum, Karolinska Institutet, Nobels väg 1, Solna
Inbjudan kommer inom kort!

Läs mer och anmäl dig
Nya ansikten på Swetox i Södertälje
Kemikalier och hormoner 
Emma Wincent har rekryterats till EDC2020-projektet. Hon kommer närmast från KI och forskar på hur kemikalier påverkar metabolism och signalsystem i kroppen.
Läs mer
 
Forward
Riskbedömning av kemikalier
Mattias Öberg har rekryterats som forskare i riskbedömning till EDC2020. Han arbetar med riskbedömning av kemikalier, hur resultaten bäst når ut och kan omsättas i praktiska råd och lagstiftning. 
Läs mer

 
Ny IT-tekniker
Magnus Alkerdurn är ny IT-tekniker sedan 2 oktober. Närmast kommer Magnus från en gymnasiesärskola i Södertälje där han byggt upp och skött drift och support av IT-miljön. Innan dess har han både varit egen företagare som IT-konsult samt jobbat som fotograf och ljudtekniker.

Tyck till!

Vi vill gärna ha dina synpunkter både på form och innehåll för nyhetsbrevet. Mejla till info@swetox.se. Tack!

Kalendarium


15 oktober 
Basic and Applied Cytokine Signaling: From Jakinibs to Super-enhancers, Nobel Forum
Läs mer

21-23 oktober
1st Chinese Open Workshop on Endocrine Disruptors, Shanghai, Kina
Läs mer

4 november
CompNanoTox 2015, Málaga, Spanien

Läs mer

9 november 
Systems Biology in Nanosafety Research: 3rd Mini-Conference on Nanotoxicology at The Nobel Forum 
Läs mer

16 december
Swetox tredje årliga workshop, Nobel Forum
Läs mer


 

Kurser

 
Pharmacokinetics from a food and drug perspective. Module 1 (of 2).
2015-11-17-2015-11-19. Uppsala, Sweden

Läs mer (pdf)
 
Applied Pharmaceutical Bioinformatics,  Uppsala university,
weeks 45-51 – mixed – 50% – Online distance learning

Ansök här
 
Non-Clinical Safety Assessment: Strategies, Ethics and Protocols. 
2015-11-30 – 2015-12-04. Vienna, Austria.  
Deadline  2015-10-30

Ansök här
 

Fler kurser
 
Forward
swetox.se
swetox.se
E-mail
E-mail
Twitter
Twitter
Copyright ©2015 Swetox, All rights reserved.

Detta nyhetsbrev skickas till dig som forskar eller på annan sätt är verksam inom området kemikalier, hälsa och miljö.

Adress:
Swetox
Forskargatan 20
Södertälje 151 36
Sweden

info@swetox.se


unsubscribe from this list    update subscription preferences