Copy
Vad händer i Södertälje? Swetox fördelar.
View this email in your browser

Välkommen till första numret av SwetoxNytt!

Tanken med SwetoxNytt är att informera dig som forskar eller på annat sätt är verksam inom området kemikalier, hälsa och miljö om vad som händer inom Swetox. Det vill säga – vad som händer både i Södertälje och ute på universiteten med anknytning till vår gemensamma verksamhet.
Kärnan i Swetox är samarbete
Tillsammans har vi möjligheten att bedriva forskning i framkant inom toxikologiska vetenskaper, och på allvar påverka utvecklingen mot säkrare kemikalier, en bättre hälsa och en hållbar miljö. Vi ska också etablera oss i samhället som en självklar aktör i frågor som rör kemikalier, hälsa och miljö. På lite sikt bör vi kunna vara ett erkänt och respekterat namn inom området också internationellt.

Vad händer i Södertälje?
Idag är vi tio personer som arbetar med att starta upp verksamheten i Södertälje. Första veckorna har förstås präglats en del av praktikaliteter, men också viktiga strategiska diskussioner och policyarbete. En rad nya kontakter har tagits med viktiga aktörer såsom SciLifeLab, Biovation park Södertälje och centrala myndigheter.

Vi har också arbetat för att lyfta vårt profilområde 3R (reduce, refine, replace) och var nyligen inbjudna till riksdagens djurskyddsforum inför beslutet om ny djurskyddslag. Många försöksdjur används i forskningssyfte och Swetox har unika möjligheter att katalysera utveckling och användning av nya modeller och testmetoder utifrån 3R-principerna. Läs mer

Utrustning som behövs för verksamheten i Södertälje ska startas upp så fort teknisk personal om ytterligare cirka fem personer har rekryterats. Planering av rekrytering och kompletterande inköp av utrustning pågår. Alla tjänster annonseras ut på hemsidan www.swetox.se. De första forskare som rekryteras är de vars tjänster finansieras av FORMAS inom EDC 2020 och av Karolinska Institutet; rekrytering pågår och dessa forskare beräknas börja efter sommaren.

Varför Swetox?
Jag vill passa på att lista fördelarna och möjligheterna med Swetox. (Alla sju punkter finns att läsa på vår webbsida.)
 
1. Tvärvetenskap absolut nödvändigt för kvalificerad riskbedömning. Det akademiska samarbetet ger oss en unik möjlighet att bedriva avancerad tvärvetenskapligt forskning inom hälso- och miljörelaterad toxikologi.
 
2. Utbildning är en grund för framtidens riskbedömningsarbete och de toxikologiska vetenskapernas utveckling i ett nationellt och internationellt perspektiv.
 
3. Allt under samma paraply. Swetox kan studera hur kemikalier påverkar hälsa och miljö oavsett hur kemikalien används och regleras. Verksamheten ska täcka in allt från kemi till toxikologi och policyfrågor.

Läs hela listan.
 
Vad händer härnäst?
Det som bland annat väntar för min del är mötet med den nya styrelsen för Swetox den 15 april. Det ska bli spännande att få lyssna till förväntningar, tankar och idéer kring verksamheten. Jag kommer själv bland annat att ge förslag på hur vi ska organisera forskningen i Swetox, och berätta om rekryteringarna.
Framöver vill vi att SwetoxNytt ska vara en kanal där vi delar information, synpunkter och händelser.
Välkommen med dina synpunkter och tankar!
Mejla till swetoxnytt@swetox.se

Vänliga hälsningar
Åke Bergman
Copyright © 2014 SWETOX
151 36 Södertälje, Sweden

Klicka på "unsuscribe" nedan om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Swetox.