Copy
Nanosäkerhet, EDC och en övertygande konferens
View this email in your browser

Senaste nytt från Swetox för dig inom kemikalier, hälsa och miljö

Hej!
Innehåll i detta nummer:

• Swetox svenska namn
• Övertygande intern konferens
• Fem nya forskare
• Workshop för bedömning av EDC
• Möte kring nanosäkerhet
• Sommar med Swetox
Swetox har nu ett svenskt namn
Styrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att det svenska namnet för Swetox ska vara ”Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper

Övertygande intern konferens
Vår interna konferens i maj med inbjudna representanter från alla elva Swetox-universiteten gav flera konkreta resultat som kommer att märkas i den kommande verksamhetsplanen. Ett exempel är den nya vision som gemensamt formulerades: ”En kemikaliesäker värld”.
Karin Wiberg, professor på SLU och suppleant i styrelsen, menar att utmaningen nu är att berätta om Swetox möjligheter på hemmaplan.

Jag och mina medarbetare kommer att efter sommaren besöka samtliga elva universitet för att lyssna till vad varje universiteten kan bidra med inom vårt gemensamma forskningsfält, toxikologiska vetenskaper, och även hur vi kan samordna utbildningstinsatser. Vidare behöver vi höra vilka behov som lärosätena ser för att bygga ett starkt Swetox.
Mer om konferensen med kommentarer från deltagare kan du läsa i denna artikel.

Fem nya forskare har erbjudits tjänst inom Swetox
Efter sommaren börjar en ny fas då fem unga forskare flyttar in på labbet i Södertälje. De har fått tjänsterna i hård konkurrens och jag ser fram emot att offentligt kunna presentera vilka de är och låta dem berätta om sina forskningsplaner allteftersom de är på plats.

Internationell workshop för bedömning av EDC
Det finns idag ingen allmänt accepterad metod för att utvärdera och vikta bevis på effekter från hormonstörande kemikalier. Det går inte att göra detta på ett för området övergripande sätt, viket poängteras i FN-rapporten angående hormonstörande ämnen som presenterades i februari 2013. Istället måste varje fråga som har med hormonellt aktiva ämnen och deras effekter bearbetas på ett systematiskt och transparent sätt.

Därför har MISTRA anslagit medel för att ta fram en rapport som utgör en systematisk översikt och bedömning av hormonstörande kemikalier. I arbetsgruppens första möte som hölls den 2-4 juni på Brunel University i London, deltog Ian Cotgreave tillsammans med mig. Från styrelsen var Carl-Gustaf Bornehag med och från EDC-2020-projektet Christina Rudén och medarbetare. Arbetet bedrevs i mycket positiv och konstruktiv anda.  Nu kommer skrivandet att ske i mindre arbetsgrupper tills nästa f2f-möte äger rum i januari, 2015.

Möte kring nanosäkerhet efter sommaren
Precis som EDC är nanosäkerhet en av huvudinriktningarna för Swetox forskning. Området är nu också aktuellt i en regeringsutredning: ”Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial”. Vi planerar att ha ett möte kring nanosäkerhet här i Södertälje, troligtvis i oktober, med representanter från universiteten och andra intressenter. Vi har också för avsikt att bjuda in representanter från berörda svenska myndigheter, samt kollegor från de nordiska länder där nanosäkerhet är i fokus.

Det vi bland annat vill är att skaffa en gemensam bild över forskning och behov inom området nanosäkerhet. Och sedan med hänsyn till regeringens utredning undersöka förutsättningarna att koordinera svenska aktiviteter inom området.

Sommar med Swetox
Under sommaren kommer Swetox att finnas med på en rad olika platser. I slutet av augusti finns vi i Prag för att presentera ny forskning kring 3R på World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences. Ungefär samtidigt deltar vi i Stockholm på Digital Health Days och i början av september möter vi Europeiska forskare på Eurotox i Edinburgh.

Nu väntar en förhoppningsvis solig och avkopplande sommar med andra sysslor än det vi arbetar med till vardags. Njut av ledigheten! Vi hörs i augusti igen.
 
Trevlig sommar!
Åke Bergman
 
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2014 SWETOX
151 36 Södertälje, Sweden

Klicka på "unsuscribe" nedan om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Swetox.