Copy
Anmäl dig till kurser och workshops i höst! 
Swetox stöder och anordnar i samarbete med andra aktörer workshops och kurser under hösten. 
Läs mer i vårt kalendarium
Projektet EDC-MixRisk har startat
Forskarna från sex svenska och sex utländska universitet inom det stora EU-projektet om hormonstörande blandningar av kemikalier, EDC-MixRisk, har haft sin kickoff på Karolinska Institutet.
Läs mer
 
Nytt nätverk för lungforskare grundat på Swetox 
Swetoxforskaren Ernesto Alfaro-Moreno lät samla Sveriges ledande lung- och inhalationsforskare på Swetox i Södertälje. Mötet var framgångsrikt och man beslöt bilda ett nytt nätverk.
Läs mer
 
Swetox första forskarutbildningskurs genomförd
Den första kursen, Safety assessment in Drug Discovery and Development, har utvecklats av Swetox och IMM i samarbete med KI och den VINNOVA-finansierade forskarskolan Drug Discovery and Development.
Läs mer
 
Första mastersstudenten klar
Eric Wassén, Stockholms universitet, har lagt fram sin mastersavhandling där laboratoriearbetet utfördes vid Swetox i Södertälje. 
Läs mer
 
Forskarnas ökande deltagande i samhällsdebatten 
National Geographic belyser i sitt senaste nummer hur allt fler forskare har börjat delta i det offentliga samtalet, inte minst kring miljöfrågor. Swetox chef Åke Bergman hör till de intervjuade.
Läs mer
Harriet Wallberg avtackad
Swetox styrelsemöte den 15 juni på Karolinska Institutet var det sista som leddes av dess första ordförande, Harriet Wallberg. Styrelsen och personalen i Södertälje tackade av henne henne efter mötet. Ny ordförande fr o m 1 juli blir Lisa Sennerby-Forsse.
Läs mer
 
Forward

Kalendarium


24-25 augusti
Workshop för doktorander och postdocs vid Swetoxuniversiteten
Läs mer och anmälan


8-9 oktober 
2nd International Workshop on Obesity and Environmental Contaminants, Uppsala 
Läs mer 

12 oktober
Course: The development and use of Adverse Outcome Pathways (AOPs) in risk assessment of chemicals
Läs mer och anmälan

13-15 oktober

SSCT – Swetox workshop: Mechanisms, markers and models – the 3M strategy in risk assessment
Läs mer och anmälan


21-23 oktober
1st Chinese Open Workshop on Endocrine Disruptors – 2015 October 21-23, 2015 Shanghai, China
Läs mer

 

Tyck till!

Vi vill gärna ha dina synpunkter både på form och innehåll av nyhetsbrevet. Mejla till info@swetox.se. Tack!
swetox.se
swetox.se
E-mail
E-mail
Twitter
Twitter
Copyright ©2015 Swetox, All rights reserved.

Detta nyhetsbrev skickas till dig som forskar eller på annan sätt är verksam inom området kemikalier, hälsa och miljö.

Adress:
Swetox
Forskargatan 20
Södertälje 151 36
Sweden

info@swetox.se


unsubscribe from this list    update subscription preferences