Copy

Indkaldelse til Generalforsamling i ProKK, onsdag d. 13. marts 2019. kl. 18.30-21.00
i Kunsthal Aarhus, Mørks Gade.

KOM I GOD TID, HVIS DU SKAL SMALLTALKE.

DAGSORDEN.

a. Valg af dirigent.

b. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Beretning fra andre udvalg.

c. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år.

d. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.

e. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 7.

f. Valg af revisorer.

g. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

h. Eventuelt.

ad b)
Beretning fra Optagelsesudvalget v/ Sanne Grauengaard.

ad mellem b og c)
Kl.19.00.Kirstine Schiess Højmose, leder af Aarhus Billedkunstcenter, “Om Mellemrummet”.

ad e)
Bestyrelsen: Suppleanterne Katja Herrik og Annette Fausø genopstiller og modtager genvalg.
Carsten Sørensen stiller op til bestyrelsen.
Optagelsesudvalget: Sanne Grauengaard bliver siddende,
Karoline Illum Frichke stiller op til optagelsesudvalget.
Så der mangler pt. 3 nye medlemmer til optagelseudvalget.

ad f)
Opfordring til de nuværende interne revisorer Rasmussen og Myhre om genopstilling.

ad g)
§ 2 Foreningens formål
a) at medvirke til at støtte og udvikle udstillingsvirksomheden og andre aktiviteter i Kunsthal Aarhus ved at udpege 2 medlemmer til Kunsthal Aarhus’ bestyrelse og 3 medlemmer til Kunsthal Aarhus’ udstillingsudvalg samt ved foreningens aktiviteter.
-> Forslag: §2 a udgår, da samarbejdet er ophørt.

§ 3 Foreningens drift
Foreningens drift finansieres af medlemskontingenter.
-> Forslag: § 3: drift finansieres DELVIST

§ 8 Bestyrelsens opgaver
b) Udpeger 2 medlemmer blandt bestyrelsens medlemmer til bestyrelsen for Kunsthal Aarhus. De udpeges for 4 år og forpligter sig til at deltage i ProKKs bestyrelsesmøder i samtlige 4 år uanset deres medlemsskab af ProKKs bestyrelse.
c) Udpeger 3 medlemmer jf. § 5 hvoraf mindst et medlem er bestyrelsesmedlem i foreningen til Kunsthal Aarhus’ udstillingsudvalg.b) Udpeger 2 medlemmer blandt bestyrelsens medlemmer til bestyrelsen for Kunsthal Aarhus. De udpeges for 4 år og forpligter sig til at deltage i ProKKs bestyrelsesmøder i samtlige 4 år uanset deres medlemsskab af ProKKs bestyrelse.
c) Udpeger 3 medlemmer jf. § 5 hvoraf mindst et medlem er bestyrelsesmedlem i foreningen til Kunsthal Aarhus’ udstillingsudvalg.

-> Forslag: § 8.b og 8.c udgår, da samarbejdet er ophørt.

Forslag om kontingent forhøjelse pr.2020 til 350kr. fra de nuværende 300kr.
Kontingent for 2019 kan betales i døren til generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se Jer, afgive vores beretning, hører jeres mening.

Mvh.Bestyrelsen
Marianne Tønnesen, Inger Bruhn, Merete Malund Østergård, Katja Herrik, Annette Fausø, Karen Ette, Lisbeth Thingholm og Marianne Steenholdt Bork.
15 feb.2019.
Copyright © 2019 ProKK, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp