Copy
View this email in your browser

HVAD KAN VI

SAMMEN
?

Nye veje - ideer og potentialer

Foredrag og workshop d. 27. januar, 2018


Alle medlemmer af ProKK inviteres hermed til en dag med foredrag og workshop omkring en række spørgsmål, som kan identificere og målrette en fremtidig handleplan og måske en ny retning for ProKK.

HVORDAN SER VIRKELIGHEDEN UD LIGE NU?
VIL VI FORTSAT NOGET SAMMEN - HVORFOR?
HVILKE KOMPETENCER RÅDER VI OVER?
KAN VI FINDE NYE MULIGHEDER OG PERSPEKTIVER, SOM VI SAMMEN ØNSKER AT EFTERSTRÆBE?
HVAD ØNSKER VI OS AF MØDET MED OFFENTLIGHEDEN? HVILKE IDEER KAN BRINGE OS VIDERE?

WORKSHOPPEN ledes af billedkunstner, kurator og kunstskribent Trine Rytter Andersen, som har stor erfaring som mentor og coach for kunstnere og som i mere end 30 år har arbejdet med projektledelse i kulturbranchen og kunstarrangementer i det offentlige rum.

1. ETAPE: FOREDRAG om det gode samarbejde og forskellige måder at henvende sig til offentligheden på. Hvad vil kunstnerne og hvem er modtagerne – hvordan samarbejder vi bedst og hvorledes skaber vi en ligeværdig og interessant situation, som er til glæde for alle parter?

2. ETAPE: WORKSHOP hvor deltagerne i grupper diskuterer og undersøger en række spørgsmål, som Trine Rytter Andersen har udarbejdet specifikt med henblik på at hjælpe jer med at udvikle nye ideer til, hvordan I fremadrettet kan forbedre jeres dialog med hinanden og lokalsamfundet.

FROKOST serveret i Vogn 1 af Spiselauget.

3. ETAPE: FREMLÆGGELSE og DISKUSSION

EFTERMIDDAGSKAFFE OG KAGE serveret i Vogn 1 af Spiselauget.

4. ETAPE: AFRUNDING – hvorunder Trine Rytter Andersen giver jer et perspektiv, som I kan gå hjem og arbejde videre med.

Workshopdagen finder sted på Godsbanen i Vogn 1.
Vi starter kl. 10, og der serveres kaffe/te mellem kl. 9.30 og 10.
I er meget velkomne til at dukke op i god tid, så I kan hilse ordentligt på hinanden, inden vi går i gang.

Alle er velkomne!

DET ER GRATIS AT DELTAGE!


TILMELDING ER NØDVENDIG af hensyn til forplejningen.

Skriv til Mariane Lyngsø på lyngsgraf@mail.dk - senest d. 20 januar.


På glædeligt gensyn!

Initiativgruppen: Mariane Lyngsø + Anne Østergaard & Trine Rytter Andersen

 

Copyright © 2017 ProKK, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp