Copy
Kære ProKK-medlem

Som aftalt på sidste møde kommer her et spørgeskema som optakt til workshop og foredrag den 27. januar. Skemaet er tænkt som en slags forventningsafstemning eller ’temperaturmåling’, og det træder ikke i stedet for en nuanceret debat om ProKK.

Samtidig kan en eventuel ny bestyrelse bruge skemaet til at få en fornemmelse af hvad der rører sig blandt medlemmerne – også de der ikke altid har mulighed for at deltage i møderne. Besvarelserne er anonyme.

Klik på dette link for at udfylde spørgeskemaet: https://da.surveymonkey.com/r/G7K2WT2

Man kan tilmelde sig workshoppen frem til 20. januar på lyngsgraf@mail.dk!

Hilsen Anne Østergaard, Mariane Lyngsø og Johanna Ludvigsen
Copyright © 2018 ProKK, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp