Copy

Referat fra generalforsamling i PROKK d- 13.03.19

Generalforsamlingen fandt sted i Kunsthal Aarhus kl. 18.30.

30 medlemmer mødte op
.
Efter en hyggelig start med et veltillavet måltid mad, et glas vin og flere glas vand, gik vi i gang.

Birgit Myhre blev valgt til dirigent.

Formand m/k Marianne Steenholdt Bork fremlagde sin beretning. Den godkendes. (Se vedhæftede).

Det bliver nævnt, at kommunikation med Trine Rytter foregår via denne mail adr. kuratorprokk@mail.com Det er stadig muligt at tilmelde sig udstillingen ”Graphic Mountain” i Rå Hal.
 
Kirstine Schiess Højmose, leder af Billedkunstcenteret, havde lovet at komme og fortælle om Mellemrummet, men hun var forhindret, så vi måtte klare os uden.

Der var udskrevet deadline for ansøgning om udstilling i Mellemrummet på Godsbanen d. 15. marts, men fristen er forlænget til d. 22. marts, så det kan stadig nåes. Ansøgninger skal afleveres skriftligt i kunsthallen – sådan helt ligesom i gamle dage. Bestyrelsen vurderer, hvem de heldige bliver.

Kasserer Karen Ette fremlægger årets regnskab.

Der stilles spørgsmål til revisorudgifterne. Karen kender en billigere revisor, end ham, vi plejer at bruge.

Merete har sørget for, at udgifterne til e-conomic er blevet nedsat med 20%.

Regnskabet godkendes.

Udgifterne til Graphic Mountain gennemgås: Trine Rytters budget + Karens og Marianne S.B.s tilføjelser
.
Der er søgt penge fra Kulturudvalgspuljen. Der forventes svar d. 25. 03.

Derudover søges der penge fra Jyllandsposten og Aarhus Stifttidende.

Hvis nogen har forslag til andre steder, der kan søges penge til projektet, må de endelig meddele det til Trine Rytter!

Der er et forslag om at flytte Graphic Mountain videre til København, når den er færdig i Rå Hal.

Bestyrelsen mangler et medlem efter, at Ulla Block udgik. Carsten Sørensen stiller op og vælges. Resten af bestyrelsen fortsætter. Suppleanterne genopstiller op vælges.

Optagelsesudvalget skal bestå af 5 medlemmer. Det består lige nu kun af Sanne Grauengaard. De 4 manglende medlemmer meldte sig hurtig og blev godkendt: Karen Illum Frichke, Ulla Block, Allison Rosenlund og Pia Möller Light.

De nuværende interne revisorer Jytte Rasmussen og Dorte Kyhn fortsætter. Tak til Birgit Myhre, som har været stand in for Dorte Kyhn, mens denne var forhindret.

Bestyrelsen foreslår ændringer af tre punkter i vedtægterne:

§ 2. Udgår helt, da samarbejdet er ophørt.

§ 3. Da medlemskontingenterne ikke er nok til at finansiere foreningens drift, tilføjes ordet DELVIS (uden T).

§ 8. Udgår helt, da samarbejdet er ophørt.

Ændringerne vedtages.

Evt.: Det foreslås, at kontingentet stiger til 350 kr. pr. år. Det vedtages.
 
 
Vi takker for godt fremmøde, god ro og orden og god stemning!
 
Katja Herrik
 
 
 
Copyright © 2019 ProKK, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp