Copy
ProKK invitation!
Efter workshoppen i lørdags indkaldes alle interesserede ProKK’er til et opfølgende møde.
den 8. februar kl. 16.15-19 i Institut for X, lokale A, på Godsbanen i Århus.
Mødet handler om at skabe et godt oplæg til ProKKs generalforsamling. Trine er tovholder.
Dagsorden:
Hvilken vej skal ProKK?
Faglig opgradering
Udstillingsvirksomhed
Publikation
Flash mobs
Politisk agenda
(Der er ikke forplejning under mødet).
 
Generalforsamling
Inden længe kommer der indkaldelse til generalforsamling.
Gør reklame for den og mød op!
Det er vigtigt, da det er foreningens fremtid, der står på spil!
 
Referat fra workshop den 27.1.
22 deltagere.
 
Gruppe 1 – ideer til fælles manifestationer
 • Stor Udstilling – Festivaludstillingssteder etc.
 • Filmbyen.Hængende skulpturer, blæst, lyd (Trines ide som oplæg til gruppen)
 • Vores eget udstillingssted/tilholdssted hvor vi kan mødes og tale sammen og hvor vi kan udstille. Hvor der hele tiden er er udstillingsaktivitet
 • O – space, som udstillingssted/ProKKs sted
 • Udendørs, stedsspecifikke udstillinger - - som Songs og Up!
 • Kommunen har en liste over tomme steder!Til Pop Up udstillinger.
 • Kontakte Kommunen og og politikerne og tale med dem om et fast/permanent tilholdssted for ProKK. Dyrere kontingent (måske 500,-kr) og med venteliste til udstillinger
 • At ProKK henvender sig til Tækker, og andre med ejendomme i Århus, og andre erhvervsdrivende om hjælp til et sted til ProKK
 • Samle os med andre organisationer f.eks. Bkf DK billedkunstcentret etc. om et møde og udstillingssted
 • Det skal ikke kun være et Udstillingssted, men et aktivt sted!!!
 • Black Box på Godsbanen til Udstilling
 • Der var enighed om at alle var interesserede i en Stor fællesudstilling hvert 2, eller 3 år - Ind imellem det, - små udstillinger med ”ego” ting eller i små grupper
I princippet kan det være noget fælles hvert år, men der skal differensieres så man kan melde sig til det som man tænder på - Medlemmernes behov. Årlig Udstilling på Godsbanen. Lave det til en årlig tilbagevendende begivenhed.
 • Containere udenfor på Godsbanen som udstillingssted og byggeplads. Alle var enige: GOD IDÈ!
 • Traveling exhibition, - vogn/bus etc. med kunstudstilling. Rejse fra by til by. Flytte den rundt til forskellige steder i Århus.
 • Bruge ProKK i sin egen udstillingspraksis – annoncere på hjemmesiden etc.
 • Workshops, opgradering, - Foredrag
 • Bruge hinanden til alt muligt. – små udstillinger- temaudstillinger små workshops.
Udbyde, Tilbyde en idè som andre kan deltage i
 • Gæsteudstille hos hinanden (f.eks. under SPOR KUNSTEN
 • Kontakte Politikerne om et fast sted til ProKK. Argumentere vedholdende om vores tilstedeværelse og vores praksis. Fortælle om Kunstnernes Hus, som ikke er mere, og om Kunsthallen hvor vi ikke må/kan være mere. Vi fortjener et sted, og vi vil gerne have et sted!!! Vi er etniske kunstnere i Århus og Region midt, og vi er mange
vi arbejder alle med vores egne praksiser og deltger også ii ProKK. Måske skal vi samarbejde/aliere os med de andre Kunstrelaterede organisationer Bkf, Dk Db etc
 • Indkalde til møde – Bkf - Dk - Dbf – ProKK CV (Vi kan låne Litteraturcentrets Lokale)
Konkrete udstillingssteder:
 • Rå Hal på Godsbanen
 • Filmbyen
 • O space
 • Prismet
 • Kantinerne på Universitetet
 • Torvet imellem/ - på Godsbanen
 • Containere på Godsbanen
 
 
Gruppe 2 – ideer til markør-aktiviteter
 • Gentagen performance
 • Hyppighed
 • Dokumentation - styringsgruppe
 • Sted
 • Hvor mange vil deltage?
Konkrete ideer:
 • Trappen på DoKK1, mørkt tøj, blå futter, blå stok (streg)
 • Fast deltagelse af et eller flere medlemmer i byrådsmøder, tegnende,
  kendetegn fx armbind med øje
 
Gruppe 3 – ideer til politisk opmærksomhed
Synlighed og foretræde for rådmanden
Konkrete ideer:
 • Besættelse af fx rådhus, byrådsmøder, happenings
 • Dokumentation af ProKKs aktiviteter i lækker tryksag
 • Køb tid på infoskærme på DoKK1
  Skriv mere på hjemmesiden om hvem vi er
 • Brug midler på at hyre en til at skrive ansøgninger om midler
 • Brug midler på at frikøbe bestyrelsen fra opgaver
 • Brug midler på at få et udstillingssted – for at gøre ProKK synlig
 • Samarbejde med andre aktører i det århusianske kunstliv
 • Samarbejde og fremmøde i forhold til Aabkc
 
 
Spørgeskemaet
Der blev udsendt et spørgeskema til alle medlemmer (ca. 110) i starten af januar. 37 besvarede. Spørgeskemaet peger på et ønske om styrkelse af det lokale – der er behov for et miljø, socialt kunstfagligt.
 
Copyright © 2018 ProKK, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp