Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice udsendes ca. 8 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Mailservice 5, juni 2014

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD
Mailservice 5/2014
 
Mød DANSKE ÆLDRERÅD på Folkemødet på Bornholm
Bent Aa. Rasmussen debat hos Faglig Seniorer. Tema: Ældrerådenes rammer og virke
Fredag d. 13. juni kl. 9:00-10:00. Sted: Danchels Anlæg, plads D22.
 
Bent Aa. Rasmussen taler på Speakers Corner
Fredag d. 13. juni kl. 10.10-10.20. Sted: Cirkuspladsen lige overfor den store talerstol
 
Bent Aa. Rasmussen debat hos Sundhedsstyrelsen. Tema: Sund aldring.
Lørdag d. 14. juni kl. 14:45-15:45. Sted: Høyers Iscafé
 
Hanne Vedersø debat hos Dansk Blindesamfund: Tema: Det bør også for ældre være muligt at leve et aktivt liv, selv om man i en sen alder har mistet synet
Lørdag d. 14. juni kl. 15-16. Sted: Blindesamfunds telt på Nordlandspladsen, N21.
 
Marianne Lundsgaard debat hos FOA og DSR. Tema: Værdighedsgaranti i Ældreplejen
Lørdag d. 14. juni kl. 15-16:30. Sted: DSR´s telt på Kæmpe Strand
 
DANSKE ÆLDRERÅD. Debat hos Fonden Teknologirådet. Tema: Omsorg og sygepleje med fokus på velfærdsteknologi
Lørdag d. 14. juni kl. 14:30-16.00. Sted: Kampeløkken havn – Fonden Teknologirådet, H2
 
Formands/næstformandsmøder i DANSKE ÆLDRERÅD
Program og invitation er sendt ud til formænd for ældre-/seniorråd d. 3. juni. Møderne afvikles således:
Tirsdag d. 19. august i Middelfart, d. 27. august i Aabybro, Torsdag d. 28. august i Fårvang, Onsdag d. 3. september i Allerød, og Torsdag d. 4. september i
Sorø.
Seneste tilmelding: Mandag d. 4. august for deltagelse på mødet i Middelfart - torsdag d. 14. august for deltagelse i øvrige møder
Tilmelding via DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside.
Find invitation, program og tilmelding her.
 
DANSKE ÆLDRERÅDs temadage om kommunaløkonomi
Program og invitation er sendt ud til alle ældre-/seniorråd d. 10. juni.
Temadagene finder sted d. 22. september i Aabybro, d. 24. september i Skanderborg, d. 25. september i Fredericia, d. 7. oktober i Ringsted, og d. 8. oktober i Allerød.
Seneste tilmelding:
Søndag d.   7. september til temadage i Jylland.
 Mandag d. 22. september til temadage på Sjælland.
Tilmelding via DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside.
Find invitation, program og tilmelding her.
 
Ældrerådene er indstillet som Danmarks kandidat til at modtage Open Government Awards
DANSKE ÆLDRERÅD nominerede ældrerådene til det internationale partnerskab, Open Government Partnership (OGP), som Danmark deltager i. Organisationen har i år  indstiftet prisen Open Government Awards for at hædre de bedste offentlige initiativer for borgerdeltagelse. Deltagerlandene kan hver indstille ét initiativ til Open Government Awards, og i Danmark er valget faldet på de folkevalgte ældreråd. Læs mere om prisen her.
 
Årets Seniorsurf-dag finder sted d. 9. oktober
Seniorsurf-dagen er en dag, hvor ældre, der ellers ikke bruger computer og internet, inviteres til at prøve det. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål. Ældre kan deltage i Seniorsurf-dagen på de biblioteker, datastuer og andre it-undervisningstilbud, der holder åbent hus den 9. oktober. 
Find mere information her.
 
Tema for 1. oktober 2014:
ET SAMFUND FOR ALLE - ingen skal være udenfor

På engelsk: ”Leave no one behind: Promoting a society for all”. FN internationale ældredag d. 1. oktober giver ældre-/seniorråd anledning til at holde et arrangement. I sekretariatet vil vi gerne modtage programmer fra jer, efterhånden som dagen bliver tilrettelagt. Programmerne lægges på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside, så de kan læses og inspirere andre til form og indhold for et 1.oktober-arrangement. Læs mere her. 

 
Gode ideer ønskes
På hjemmesiden for Dansk Center for Reminiscens –
www.reminiscens – kan man se den første digitale erindringskasse herhjemme med titlen ”Hos købmanden”. De ca. 100 billeder af kendte ting og genstande kan bl.a. bruges til samtale og samvær med hjemmeboende demensramte. Ideen er støttet af Nord Vest Fonden, og Velux-fonden har givet støtte til yderligere 19 kasser. Derfor indsamler erindringscenteret nu ideer til temaer til disse kasser. Centret foreslår, at den ene kasse beskriver et besøg i Daells Varehus, men hvad med de resterende 18 kasser? Har du ideer til emner, som kan bruges til samtaler med demensramte –måske fra familie eller omgangskreds? Vi hører meget gerne om ideer, som kan sendes til: center@reminiscens.dk Yderligere oplysninger kan fås hos Ove Dahl tlf. 60 70 14 23.
 
Indberetning og indkomstopgørelse til folkepensionen bliver helt digital
Nu er det slut med at indhente, indberette og dokumentere indkomster, når man får folkepension. Ligesom på skatteområdet udarbejdes en årlig opgørelse, som viser, om der skal efterbetales eller tilbagebetales penge. Det vil sige, at ingen længere risikerer at miste pension, fordi de har glemt at indberette eller ændre indkomstoplysninger. De nye regler træder i kraft fra d. 1. januar 2015. Endvidere kommer der nye regler for en mere præcis beregning af boligstøtte fra 1. januar 2016. Læs mere her.
 
Aftale om kommunernes økonomi for 2015
Regeringen har indgået en aftale med KL om kommunernes økonomi for 2015. Aftalen sikrer, at kommunerne fortsat kan udvikle den borgernære service på områder som folkeskole, dagtilbud og ældrepleje. Der er konkret aftalt:
• En styrkelse af kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats med 350 mio. kr. årligt fra 2015 og frem.
• Et fortsat højt anlægsniveau på 17,5 mia. kr. i 2015.
• Et ekstraordinært likviditetstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 1 mia. kr. målrettes kommuner med størst behov og ½ mia. kr. udmøntes som lånepulje.
• En moderniseringsaftale som forpligter regeringen og kommunerne til i 2015 og 2016 at frigøre i alt 2 mia. kr. til mere borgernær service.
Med aftalen har regeringen og KL aftalt initiativer, som nedbringer sagsbehandlingstider på de erhvervsrettede områder som byggesager og miljøgodkendelse samt initiativer, der styrker den erhvervsfremmende indsats i kommunerne, fx etablering af én indgang for virksomheder.
Samtidig har regeringen og KL fulgt op på de igangværende omstillinger, som skal styrke den kommunale service inden for folkeskole, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet.
 
Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder?
Fortæl andre om det. Send en mail til Mailservice på
info@danske-aeldreraad.dk . Beskriv helt kort jeres initiativ og resultat, samt hvem der kan kontaktes for flere oplysninger. I mailens emne skrives ”Idebox”. Sekretariatet bistår gerne med at formidle gode resultater og initiativer til andre.
 
Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.
 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.
 
Sekretariatet er sommerlukket i uge 29 og 30 - fra d. 14. til 25. juli.
 
Alle medlemmer ønskes en god sommer

 
Copyright © 2014 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp