Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice udsendes ca. 8 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Mailservice 3, maj 2014

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD
Mailservice 3/2014
 
NYT LAYOUT
DANSKE ÆLDRERÅD udsender fremover mailservices i nyt, brugervenligt layout, som tillige er nemmere at tilgå via smartphones og tablets.
Vi håber, I bliver glade for det!


Tag materiale med til repræsentantskabsmøde og konference på Nyborg Strand d. 28. og 29. april
Hvis ældre-/seniorrådet har materiale, som ønskes delt med andre ældre-/seniorråd, kan materialet lægges på ”Markedspladsen”. Markedspladsen består af borde, der er stillet frem bagerst i salen.
Det kan i øvrigt oplyses, at kun fire ældre-/seniorråd ikke er repræsenterede på Nyborg Strand, hvor næsten 500 deltagere fra hele landet samles.
 
Kender du en professionel fotograf til frivilligt arbejde for DANSKE ÆLDRERÅD?
Gennem mange år har Maj Skibstrup været vores højt værdsatte professionelle, frivillige og dygtige fotograf. Desværre kan hun ikke længere påtage sig opgaven. Derfor efterlyser vi en professionel og kreativ fotograf, som vil påtage sig at fotografere til vore konferencer to gange årligt. Honorar kan vi ikke tilbyde, men gratis deltagelse i konferencerne og stor taknemmelighed fra vores side. Kontakt
ml@danske-aeldreraad.dk eller ring på 3877 0162.
 
46 mio. kr. udgør statens samlede refusion for kommuners udgifter til ældre-/seniorråd i 2014
Der refunderes 37 mio. kr. til ældre-/seniorråds drift og 9 mio. kr. til diæter. Beløbet refunderes til kommunerne via bloktilskuddet. Bloktilskuddet fordeles efter kriterier som eksempelvis alderssammensætning, antal ledige, ø-kommuner m. fl. Da ældreråd er oprettet i medfør af en lovvedtagelse af bindende karakter, justeres det årlige, statslige bloktilskud svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne.
DANSKE ÆLDRERÅDs beregnede refusion for ældrerådsarbejdet til hver enkelt kommune fremgår af et dokument, som du kan se, ved at klikke her.
 
Regionsældreråd bliver repræsenteret i regionernes Patientinddragelsesudvalg
Presset på Sundhedsministeriet for at ændre bekendtgørelsen vedrørende patientinddragelsesudvalg - hvor DANSKE ÆLDRERÅDs høringssvar og argumenter er blevet bakket op af Danske Regioner og til dels af KL, samt et aktivt stykke lobbyarbejde lokalt fra flere regionsældreråd  - har foranlediget en ændring i bekendtgørelsen således, at regionsældrerådet i hver region får en repræsentant i patientinddragelsesudvalget. Læs bekendtgørelsen ved at klikke her.

 
TV-stationen DK4 sender dialog mellem Bent Aa. Rasmussen og  fmd. for Danske Seniorer Jørgen Fischer i Seniormagasinet
Udsendelsen bringes gentagne gange. Første gang d. 16. april kl. 23.00. Anden gang 17. april kl. 17.20. Programmet omtales således: "I dette program har Georg Julin formanden for Danske Ældreråd, Bent Aa. Rasmussen og formanden for Danske Seniorer, Jørgen Fischer i studiet for at se på de indsatsområder, de mener, man skal prioritere for den ”ældremilliard” der er bevilget af Folketinget. Herefter er socialrådgiver Preben Dose i studiet for at vejlede de over 500.000 ældre i Danmark, der udelukkende har den offentlige folkepension at leve af. Det er gode råd at skrive ned og komme videre med.”
Se andre udsendelsestidspunkter i TV-Guiden for DK4 ved at klikke her

 
Invitation til konference: Handicappede og Aldring – Når fokus er forebyggelse og rehabilitering
På konferencen, onsdag d. 21. maj 2014 kl. 9.00-16.00 i DGI-Byen i København, præsenteres bedste aktuel viden om hvordan forebyggelse, rehabilitering og tilrettelæggelse kan medvirke til en mest mulig aktiv aldring. Handicap og aldring er et felt, hvor der mangler viden i velfærdsprofessionerne, men også i handicaporganisationerne, og blandt mennesker med handicap og deres pårørende er der behov for at få tilført ny viden. På Rehabiliteringsforum Danmarks website er der mulighed for tilmelding. Pris 1500 kr.
Se det foreløbige program ved at klikke her.
For mere information klik her. 

 
Ny kortlægning af ældre patienter i regioner og kommuner
Kun 20 procent af de ældre er så svækkede, at de har brug for kommunal hjemmepleje. Af dem har fire ud af fem også kontakt med sygehusvæsenet. Ny analyse sætter spot på den lille gruppe patienter, som kommuner og regioner samarbejder om. Analysen tegner også et billede af, hvem de fælles patienter er. Og det viser bl.a., at de fælles patienter besøger praktiserende læge eller speciallæge langt oftere end andre ældre. Forbruget af receptpligtig medicin er også næsten dobbelt så højt blandt de fælles patienter end for hele gruppen af +65 årige i gennemsnit. Desuden viser tallene, at de ældre, fælles patienter generelt har en lidt kortere uddannelse end aldersgruppen i gennemsnit. Analysen er udarbejdet af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning).
Læs mere ved at klikke her.

 
I frikommuner kan der tilbydes ekstra hjælp
Ældre og ansatte kan blive mere tilfredse, når frikommunerne giver de ældre mulighed for at købe ekstra service i den kommunale ældrepleje, viser en analyse fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning). Men det er med risiko for konkurrenceforvridning. Til gengæld er brugere tilfredse med de nye muligheder.
Læs hele artiklen ved at klikke her.
 
Ny gennemskrevet udgave af Serviceloven
Med jævne mellemrum gennemskrives større love, således at der eksisterer en opdateret udgave af loven. Serviceloven bliver ofte ændret.
Den seneste udgave findes ved at klikke her. 

 
Er der nogen fra ældre-/seniorråd, der allerede arbejder med at skabe møder mellem børn og ældre?
Efterlysning af projekterfaringer eller erfaringer i øvrigt: ”Vi er på vores tegnestue netop startet med at arbejde på et projekt om Danmarks ældre og børn. I projektet vil vi arbejde med både ældre og børns behov, for på denne måde at afsøge om de to grupper kan få mere ud af at mødes i hverdagen.
Hypotesen er at hvis børn og ældre i højere grad mødes i hverdagen, kan de to grupper måske bidrage positivt til hinanden og fx forebygge ensomhed blandt ældre. Har I evt. erfaringer, undersøgelser eller projekter I kan henvise til? Kan I evt. henvise til nogen, der har undersøgt dette område?” Kontakt Heidi Jacobsgaard Schøbel, Arkitekt BAA, NORRØN, Kanonbådsvej 4, 1437 København K. Tlf. 5057 8727. Mail: 
heidi@norroen.dk.

Tag til Norge
DANSKE ÆLDRERÅD plejer ikke at annoncere for ture – men har gennem flere år haft et samarbejde med DFDS, og synes alligevel, at vi ville medsende dette tilbud til jer: Sejl foråret i møde på et dejligt MiniCruise til Oslo med DFDS Seaways:
Premiere Cruise – fra kun 99,- pr. person ved 2 personer

Læs mere ved at klikke her
CommodoreCruise fra 998,- pr. person ved 2 personer
Læs mere ved at klikke her

Markedsplads for ældre- og seniorråd (Idébox) 
Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til et bruger/pårørenderåd, politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? Fortæl andre om det. Send en mail til Mailservice. Beskriv helt kort jeres initiativ og resultat, samt hvem der kan kontaktes for flere oplysninger. I mailens emne skrives ”Idebox”. Sekretariatet bistår gerne med at formidle gode resultater og initiativer til andre.
 
Sekretariatet opfordrer til, at denne mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltningen og blandt politikere. 
Copyright © 2022 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp