Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice udsendes ca. 8 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Mailservice 6, juli 2014

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD
Mailservice 6/2014

DANSKE ÆLDRERÅD har nu 98 medlemmer
Københavns Ældreråd og Frederiksberg Ældreråd har meldt sig ind i DANSKE ÆLDRERÅD.
DANSKE ÆLDRERÅD repræsenterer nu alle landets ældre-/seniorråd.
 
Søg pulje til løft af ældreområdet (ældremilliarden 2015)
Nu kan kommunerne søge om en bid af ældremilliarden 2015.
Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.
 
Kommunerne skal indsende en ansøgning. Her vurderer de slev, hvor behovet er for at styrke indsatsen ud fra lokale behov og prioriteringer. Midlerne er varige, og kommunerne kan således regne med dem fremadrettet til ældreområdet og dermed anvende midlerne langsigtet, f.eks. til faste ansættelser og ikke alene projekter. Som i puljen for 2014 fordeles ældremilliarden mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
Ansøgningsfristen er den 26. september 2014 kl. 12.00.
 
DANSKE ÆLDRERÅD opfordrer ældre-/seniorråd til at give input og idéer til politikere og forvaltning om, hvordan midlerne bedst kan bruges i deres kommune.
 
Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen ultimo november 2014.
Læs mere om puljen på Socialministeriets hjemmeside –
klik her.
 
Sekretariatet holder sommerferielukket
I uge 29 og 30 (d. 14. – 25. juli) holder DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat sommerferie-lukket.
Det er muligt at sende mails, som besvares hurtigst muligt efter sommerferien.
 
God sommer!
Copyright © 2014 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp