Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice udsendes ca. 8 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Mailservice 8, september 2014

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice nr. 8, 2014


DANSKE ÆLDRERÅDs temadage ”Knæk koden – om den kommunal økonomi”
Frist for tilmelding til møder på Sjælland er d. 22. september. Tilmeld via DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside hér.
 
Tema for 1. oktober 2014 – FN´s Internationale Ældredag: ET SAMFUND FOR ALLE - ingen skal være udenfor
FN’s Internationale Ældredag markeres hvert år d. 1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres, civilsamfundets, FN-organisationers og medlems-staternes indsats for at sætte ældre menneskers vilkår på den internationale udviklings dagsorden. Ældre-/seniorråd, som afholder et arrangement i forbindelse med FN´s Internationale Ældredag, opfordres til at sende program for dagen til Lise Sørensen, ls@danske-aeldreraad.dk. Så bliver det lagt på hjemmesiden til orientering og inspiration for andre. Læs mere om dagen på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside
 
Vingstedkonference d. 12. november
DANSKE ÆLDRERÅD holder ældrepolitisk konference i Vingstedcentret ved Vejle d. 12. november. Foreløbig arbejdstitel er ”Rammer for ældrelivet - om boligformer og fællesskaber for ældre borgere”. Program for konferencen udsendes til ældre-/seniorråd i september.

Hvilken kommune har den dyreste administration?
KORA har sammenlignet Tønders udgifter til administration med Billund, Fredericia, Vejen og Vesthimmerlands Kommuner. Sammenligningen viser, at kommunernes udgifter til den centrale administration pr. indbygger i 2013 var:
 • Tønder 6.040 kr.
 • Fredericia 5.795 kr.
 • Vesthimmerland 5.643 kr.
 • Vejen 5.509 kr.
 • Billund 5.291 kr.
Landsgennemsnittet er 5.204 kr.
Forskellene mellem kommunerne kan i stort omfang forklares med:
 • Størrelsen af indbyggertallet – stordriftsfordele og smådriftsulemper betyder, at jo flere indbyggere en kommune har, jo mindre vil udgifterne pr. indbygger være
 • Forskelle i befolkningssammensætningen – fx betyder flere enlige forsørgere flere administrationsudgifter i form af lønudgifter til socialrådgivere
 • Spredning i bosætningen – jo mere spredt borgerne bor, jo højere er administrationsudgifterne.
Hvis man i beregningen korrigerer for de forskellige vilkår og forskellig decentraliseringsgrad, har Tønder og Vejen Kommuner faktisk samme udgiftsniveau på henholdsvis 5.472 og 5.471 kr. link til hele undersøgelsen her

Radioudsendelse: Ingen velfærd uden bureaukrati
Udgifterne til velfærdsstaten er i de sidste ti år steget med 20 procent. Aldrig er der blevet lavet så mange politiske aftaler, reformer og kontrolinstanser for at sikre velfærden. Men er det nødvendigt med så mange regler? Hvorfor kan man ikke få velfærd uden bureaukrati? Hør andet program i serien om velfærds-samfundets myter, som Radio 24syv laver i samarbejde med KORA. Link


Faste læger på plejecentre giver beboerne bedre behandling
Beboerne får bedre pleje og behandling, og samarbejdet mellem plejepersonale og læger bliver nemmere, når praktiserende læger bliver fast tilknyttet plejecentre. Det viser en ny evaluering, som SFI i dag offentliggør. Evalueringen af et forsøgsprojekt på syv plejehjem har været så gode, at regeringen vil udbrede ordningen med faste læger til alle plejehjem. DANSKE ÆLDRERÅD har gennem flere år været fortalere for, at alle borgere på plejecentre skal have mulighed for at skifte til en læge, der har sin faste gang på plejecentret. Regeringen er parat til at udbrede ordningen med faste læger på plejecentre til hele landet. Link

Kommuner ændrer på ældremilliarden
Halvdelen af landets kommuner vil bruge pengene fra ældremilliarden 2014 anderledes, end de oprindeligt har ansøgt om. Siden marts har halvdelen af kommunerne henvendt sig til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for at undersøge mulighederne for at bruge ældremilliarden anderledes. Ministeriet oplyser, at kommunerne enten henvender sig for at søge om at omprioritere pengene eller spørge, hvordan de kan søge om det. I nogle tilfælde vil kommunerne foretage mindre ændringer, eksempelvis hyre en ergoterapeut i stedet for en fysioterapeut. I andre tilfælde kan de slet ikke gennemføre de projekter, de har søgt midler til. Ministeriet oplyser, at alle kommuner, der har søgt om at omprioritere pengene, har fået lov til det. Kravet er, at pengene bliver på ældreområdet og bruges i år. Læs hele nyheden her. 

Et ’sygehus i hjemmet’ kan være alternativ til indlæggelse
Erfaringer fra England tyder på, at en kortvarig pleje- og behandlingsindsats i eget hjem i flere tilfælde kan være et godt alternativ til indlæggelse på sygehuse og plejehjem. Læs artiklen.

Frivilligrådets årsmøde 2014
Afholdes onsdag d. 19. november 2014 kl. 9-16 i  Dansehallerne, København. Deltagelse er temaet for Frivilligrådets årsmøde i 2014. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 19. november og vær med til at debattere de helt store spørgsmål: Hvilket samfundet ønsker vi at leve i? Hvordan kan vi opbygge lokale, nationale og internationale fællesskaber, som inkluderer os alle? Hvordan kan de frivillige organisationer få en rolle i at ændre synet på, hvad en ’udsat borger’ er og kan? Program og tilmelding kommer i starten af oktober.

Ældre mennesker tager i stigende grad ny kommunikationsteknologi til sig
Den moderne kommunikationsteknologi er med til at give ældre et bedre liv og får dem til at føle sig yngre. En ny undersøgelse, som Ericsson Consumerlab har fået foretaget i USA, viser, at teknologien har bygget bro over generationskløften, og at den især bliver brugt til at kommunikere med børn og børnebørn. Samtidig er der dog ved at opstå en ny kløft mellem de ældre, der bruger smartphones, tablets og andre digitale dimser, og dem, der ikke gør. Den gruppe, der har taget den digitale teknologi til sig, har en højere livskvalitet, og er bedre i stand til at følge med i, hvad der foregår i samfundet. Se hele artiklen.

Undersøgelse af digitaliseringens udfordringer set fra kommunens synsvinkel
Ældre Sagen har fået gennemført en undersøgelse af, hvordan kommunerne arbejder med at udmønte digitaliseringsstrategien i praksis. Målgruppen for undersøgelsen var borgerservicechefer eller borgerserviceansvarlige i alle landets kommuner. Undersøgelsen viser blandt andet, at hver femte kommune ikke informerer om, at fritagelsen for digital post ikke også omfatter den obligatoriske digitale selvbetjening. For selv om du har fået en fritagelse for at skulle have en digital postkasse, så skal du stadig melde flytning og ansøge elektronisk om alt fra sundhedskort til begravelseshjælp, hjælpemidler og læge. Det glemmer kommunerne blot at informere om, når borgerne kommer forbi Borgerservice for at blive fritaget for digital post, viser ny undersøgelse, der er gennemført af TNS Gallup for Ældre Sagen. Se hele undersøgelsen hér. 

Fra formandens kalender
 • Invitation fra Astrid Kragh, ældreordfører for S til møde d. 22. august
 • Formands/næstformandsmøder:
  • Tirsdag d. 19. august  i Middelfart
  • Onsdag d. 27. august i Aabybro
  • Torsdag d. 28. august i Fårvang
  • Onsdag d. 3. september i Allerød
  • Torsdag d. 4. september i Sorø
 • Gæst ved DKDK Årsmøde(DemensKoordinatoreriDanmarK) d.10. september
 • Inviteret til at deltage i ÆldreSagens symposium ”Ensomhed – en folkesag” d. 11. september
 • Gæst ved KL’s ældrekonference d. 30. september
 • Konference om teknologi med Holstebro Ældreråd d. 1. oktober
 • Møde med Odder Ældreråd og kommunens øvrige pensionistforeninger d. 29. oktober
 • Socialminister Manu Sareen møde med formandskab d. 3. november.
Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder?

Ja, Høje-Taastrup Seniorråd har:
Seniorrådet udsender fra august i år nyhedsbreve, som udnytter, at Seniorrådet har en outlook mailbox i kommunalt regi til rådighed. Nyhederne udvælges dels fra kommunale nyhedsbreve, dels fra nyheder fra den lokale dagspresse, samt sager, som Seniorrådet behandler, og som er af interesse for vores målgruppe. Du kan kontakte Leif Bentsen fra Høje-Taastrup Seniorråd for yderligere information, leifb@privat.dk

Også Rødovre Seniorråd har:
Seniorrådet i Rødovre har i samarbejde med borgerservice og biblioteket, afholdt 2 møder for borgere over 60 år, om digitalisering. Mange borgere mødte op og fik en god orientering om, alt det nye der træder i kraft 1. november..Både om e-post og digital post. Seniorrådet  lagde vægt på ,at der så enkelt som muligt blev vist og orienteret om, hvordan borgere finder både e-post og digital post, samt hvordan disse medier  bruges. Vigtigt var også at der blevet givet en god orientering om de muligheder der for at blive fritaget. De borgere  der har fået denne orientering, og efterfølgende mødte op i borgerservice vidste hvad de skulle spørge om, har de oplyst fra borgerservice.

Fortæl andre om det. Send en mail til Mailservice på info@danske-aeldreraad.dk . Beskriv helt kort jeres initiativ og resultat, samt hvem der kan kontaktes for flere oplysninger. I mailens emne skrives ”Idebox”. Sekretariatet bistår gerne med at formidle gode resultater og initiativer til andre.


Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.

Mailservice kan også læses på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.
Næste mailservice forventes udsendt i uge 44

 

Copyright © 2014 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp