Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs Mailservice udsendes 8-12 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 1/2016
Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD
 

Kandidater til ’Ældrerådenes Hæderspris 2016’

Frist for at sende forslag til modtagere af prisen er d. 17. marts.
Forslag sendes til sekretariatsleder i DANSKE ÆLDRERÅD,
ml@danske-aeldreraad.dk.
Hædersprisen uddeles årligt til én eller flere personer

·    der har synliggjort, at ældre har ressourcer til brug for lokalsamfundet, lokalt eller nationalt,
·    har fremmet brugerinddragelsen lokalt eller nationalt eller
·    har fremmet tanken om ældreråd lokalt eller i forhold til lovgivningen.

Prisen er indstiftet af DANSKE ÆLDRERÅD. Ældre-/seniorråd indstiller kandidater, og bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD udnævner prismodtageren. Blandt tidligere modtagere er bl. a Hanne Reintoft, Povl Riis og Erling Tiedemann. På sit møde d. 30. marts tager bestyrelsen stilling til de indkomne forslag.
 
Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 2. maj
Indkaldelse sendes ud til alle medlemmer i uge 4 samme med et link til tilmelding.
 
Ældrepolitisk konference i DANSKE ÆLDRERÅD d. 3. maj
Program udsendes medio februar med link til tilmelding.

DANSKE ÆLDRERÅDs temadage om rehabilitering, pårørende og værdighedspolitik i ældreplejen
Der er tilmeldingsfrist d. 14. februar. Der er p.t. tilmeldt deltagere fra 27 ældre-/seniorråd. Tilmeld via dette link.
 
Må vi læse jeres årsberetning for 2015?
Årsberetninger fra ældre-/seniorråd inspirerer og synliggør rådenes arbejde. Ældrerådsmedlemmer, interesserede borgere og presse kan hér får indsigt i deres arbejde. På DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside ligger årsberetninger fra tidligere år. Kalundborg og Middelfart Ældreråd har allerede sendt årsberetning ind for 2015. Find dem ved at klikke her. Send jeres årsberetning til ls@danske-aeldreraad.dk, så lægger vi den på hjemmesiden.

Den tredje alder – hva’ nu? Konference på Christiansborg d. 3. februar
Dansk Psykologforening og Ældresagen inviterer til konferencen. Formålet med konferencen er, at skabe en bred debat om den tredje alder. Den danske befolkning bliver ældre og ældre - både flere raske og ressourcestærke og flere syge og ressourcesvage ældre. Dansk Psykolog Forening og Ældresagen ønsker at lade konferencen være fremadrettet, men samtidig have et fokus på, hvordan vi imødekommer de udfordringer og muligheder som denne udvikling vil bringe. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig via dette link

Værdighedspolitik
•    DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse drøfter på sit møde d. 28. januar hvilke dele af værdighedspolitikken, der findes særligt vigtige at formidle til ældre-/seniorråd og drøfte på de kommende temadage.
•    Alzheimerforeningen har sendt nytårsbrev til alle borgmestre om Værdighedsmilliarden samt udsendt en pressemeddelelse, som kan læses hér

Danmark spiser sammen i uge 17
Fællesskab er nøglen i kampen mod ensomhed. Folkebevægelsen vil mobilisere danskerne bl.a. gennem en årlig national begivenhed, der har til formål at sætte fokus på ensomhed og fælleskab gennem måltidet. Denne uge kaldes ’Danmark spiser sammen’, og den finder sted i slutningen af april – i uge 17. ’Danmark spiser sammen’ er en integreret del af Folkebevægelsens øvrige aktiviteter såsom konferencer, analyser/målinger og lobbyarbejde.  Alle disse fælles tiltag er naturligvis i forlængelse af det store arbejde mod ensomhed, som de enkelte aktører udfører i deres egne organisationer. Folkebevægelsen mod Ensomhed blev grundlagt i 2014. DANSKE ÆLDRERÅD er sammen med andre organisationer, skoler, kommuner, foreninger og virksomheder med til at sætte fokus på, hvad der kan gøres for at formindske ensomheden. Læs mere om Folkebevægelsen og om Danmark spiser sammen i uge 17 på Folkebevægelsens hjemmeside, modensomhed.dk

KL opfordrer kommuner til at lære teknologi af hinanden
Efterspørgslen på velfærdsteknologiske løsninger er i disse år stigende. De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv ved blandt andet at gøre de ting, de ønsker, når de ønsker det, uden at være afhængig af hjælp fra sin ægtefælle, sine børn eller det offentlige. Samtidig er velfærdsteknologiske løsninger et af de midler, der skal være med til at fremtidssikre den kommunale opgavevaretagelse. Thomas Adelskov formand for KL’s Social- og sundhedsudvalg siger: ”Velfærdsteknologiske løsninger handler om at forny de kommunale velfærdsydelser, så vi med teknologien som hjælper kan fortsætte med at levere høj kvalitet til de borgere, der har brug for os. Samtidig handler det om, at sikre det gode arbejdsmiljø og skåne medarbejdere for eksempelvis tunge løft og dårlige arbejdsstillinger.” Læs hele artiklen og få henvisning til den fælleskomunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 hér.

Fordeling af centrale midler til at gøre plejeboliger demensvenlige
Sundheds- og Ældreministeriet har uddelt 15,5 mio. kr. til en række kommuner og private, der vil gøre eksisterende plejeboliger mere demensvenlige. 31 kommuner har modtaget midler. Se hvilke kommuner og hvilke projekter hér:

Ældre hjemmehjælpsmodtagere er tilfredse med hjælpen  
Mere end 8 ud af 10 ældre, der bor på plejehjem eller i plejebolig, er tilfredse med den hjælp, de får. Tilfredsheden er også høj blandt ældre, der modtager hjemmehjælp i egen bolig. Det viser en ny undersøgelse, som Sundheds- og Ældreministeriet og KL  har offentliggjort. Læs hele undersøgelsen hér.

Få gratis nyhedsmail fra  EGV (Ensomme Gamles Værn)
EGV sender nyhedsmail ud til alle interesserede ca. en gang om måneden. Vil du gerne modtage nyheder og information om fondens arbejde, så tilmeld dig nyhedsmailen via dette link.

Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? 

Ja, Furesø og Egedal Seniorråd har arrangeret møde mellem seniorer og ældreminister
Danske Seniorer arrangerede sammen med Seniorrådene i Furesø og Egedal kommune og DANSKE ÆLDRERÅD et møde med Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde d. 18. januar. Ministeren fortalte om, hvad ældre kan forvente, svarede på spørgsmål og lyttede til gode råd fra salen om det, der optog deltagerne. Der var også indlæg fra borgmester Ole Bondo, Furesø og regionsmedlem Per Seerup Knudsen om de kommunale og regionale udfordringer. Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.
 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.

Med venlig hilsen
DANSKE ÆLDRERÅD
Copyright © 2016 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp