Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice udsendes ca. 8 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 6/2015


Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD
  • Formands- og næstformandsmøder i august og september har tilmeldingsfrist  hhv.10. august og 1. september via hjemmesiden hér
  • 11. august vælger Regionsældrerådenes formænd på et møde med formand Bent Aa. Rasmussen, hvem der er observatør til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse
  • 12. august har DANSKE ÆLDRERÅDs formandskab og sekretariatsleder sit første møde med Sundheds- og ældreminister Sofie Løhde
  • 19.-20 august har bestyrelsen sit årlige seminar og bestyrelsesmøde i Nyborg
  • 3. september har Formandskabet indbudt til reception i anledning af sekretariatsleder Marianne Lundsgaards nylige 60 års fødselsdag
  • 7.- 8. september deltager formand Bent Aa. Rasmussen og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard i Danske Seniores kongres
  • 9. september deltager formand Bent Aa. Rasmussen i DKDK’s årskursus (DemensKoordinatoreriDanmarK)
  • 14. september er tilmeldingsfrist for temadage om Ældre-/seniorråds synlighed og medier, der afholdes i september og oktober. Tilmelding sker hér
  • 21. september deltager formand og sekretariatsleder i KLs ældrekonference, der finder sted d. 21. september 2015 i Kolding. 
Nyt Folketing med nye udvalgsposter og ordførere – se dem hér Kurser for ældre i Hvidovre
Programmet for de første ældrekurser i Hvidovre er strikket sammen af Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd i fællesskab og bygger i høj grad på ældres egen oplevelse af  ”Hvis jeg nu bare havde vidst….” . Temaer for fire kursusdage er f. eks. økonomi og pension, tryghed i hjemmet, ældrenetværk og fællesskaber.
Læs hele artiklen hér.
 
Danskere kommenterer på EU-sager- ’Folkets kommentar’
AOF Danmark, skal nu til at starte et projekt kaldet "folkets kommentar". Projektet har til formål at lade ganske almindelige danskere, herunder naturligvis også danske ældre, kommentere på aktuelle EU-sager, der kører i medierne. I den forbindelse skal sammensættes et bredt panel og måske er der ældrerådsmedlemmer, som kunne være interesseret? Det er ikke et krav, at de pågældende er store talere. I stedet skal de på skift, en gang om måneden, lave et enkelt videoklip om et aktuelt EU-spørgsmål. Dermed er arbejdsmængden også begrænset for den enkelte. Har man lyst at give sin mening til kende, kan AOF v/Jens kontaktes på telefon 27 62 74 49, eller via e-mail
jekj@aof-danmark.dk
 
Hvordan kan ældrerådets blad fra se ud?
Hvidovre Ældreråd udgiver et blad fire gange årligt. Bladet er varieret, informativt og klart lokalt orienteret.
Læs bladet hér:
 
Årets Frivillige Fredag er d. 25. september 2015 med temaet ’Grokraft for fællesskaber’
Temaet er valgt, fordi fællesskaber er en vigtig del af vores demokrati, der kommer til udtryk i et levende civilsamfund i mange forskellige sammenhænge - fx i frivillige foreninger, ved festlige begivenheder, hvor vi har det sjovt sammen, eller når den lokale købmand eller børnehave lukker, og vi går sammen for at finde en god løsning. Få inspiration til aktiviteter og mere viden om Frivillig Fredag
hér.
 
1 oktober-arrangementer
Sekretariatet modtager gerne programmer for ældrerådenes arrangementer/initiativer til 1. oktober, der i år har titlen “Bæredygtighed og inddragelse af ældre i by- og lokalsamfund”

 
Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? 
Hvis det er tilfældet må du gerne sende et par linier om aktiviteten til dn@danske-aeldreraad.dk
 

 
Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.
 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.
 
Med venlig hilsen

DANSKE ÆLDRERÅD
Copyright © 2015 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 
 

Email Marketing Powered by Mailchimp