Copy
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 1/2015

 

VALG TIL DANSKE ÆLDRERÅDS BESTYRELSE
Oversigt over opstillede kandidater til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse er nu færdig. Listen kan hentes hér.
Valget aflyses i valgkreds 1 og 7, fordi der ikke er opstillet flere kandidater, end der er poster.
Øvrige valg afholdes i forlængelse af temadagen om kvalitetsstandarder fra kl. 15.00.
Bemærk venligst, at den enkelte valgkreds kun kan stemme på kandidater opstillet i den pågældende valgkreds.
 
DANSKE ÆLDRERÅDs temadage om kvalitetsstandarder
Der er god tilslutning til temadagene, men stadig ledige pladser alle steder. Tilmeldingsfristen er d. 8. februar. Elektronisk tilmelding via dette link.
 
Ældrerådenes hæderspris
Frist for at sende forslag til modtagere af prisen er d. 10. marts. Forslag sendes til sekretariatsleder i DANSKE ÆLDRERÅD, ml@danske-aeldreraad.dk. Hædersprisen uddeles årligt til én eller flere personer

  • der har synliggjort, at ældre har ressourcer til brug for lokalsamfundet, lokalt eller nationalt,

  • har fremmet brugerinddragelsen lokalt eller nationalt eller

  • har fremmet tanken om ældreråd lokalt eller i forhold til lovgivningen.

Prisen er indstiftet af DANSKE ÆLDRERÅD. De kommunale ældreråd indstiller kandidater, og bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD udnævner prismodtageren. Blandt tidligere modtagere er bl. a Hanne Reintoft og Povl Riis. På sit møde d. 11. marts tager bestyrelsen stilling til de indkomne forslag.
 

Repræsentantskabsmøde mandag d. 11. maj 2015 i Nyborg
DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde finder sted på Hotel Nyborg Strand. Indkaldelse udsendes pr. mail senest 12. februar. Dagsorden med bilag udsendes senest d. 13. april. Adgangskort udsendes pr. post.
 
Ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 i Nyborg
Konferencen har arbejdstitlen ’Et nyt blik på velfærdssamfundet’. Program udsendes senest medio februar.
 
Kommuner kan ikke forsikre egne frivillige
Statsforvaltningen udtaler i en afgørelse, at servicelovens bestemmelser om kommuners pligt til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger ikke indeholder en hjemmel til at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring for personer, der yder en frivillig indsats i en kommune. Statsforvaltningen finder endvidere, at der ikke er godtgjort en tilstrækkelig konkret kommunal interesse, der kan begrunde tegning af ulykkes- og ansvarsforsikring for frivillige. Det bedste råd er, at alle pensionister tegner en heltids ulykkesforsikring. En god gennemgang af retstilstanden efter Statsforvaltningens afgørelse findes på Center for Frivilligt arbejde. Link til artiklen.
 
Frikommuneforsøget er forlænget til medio 2017
Folketinget har besluttet at forlænge frikommuneforsøgene frem til 30. juni 2017. Dermed kan frikommunerne fortsætte, mens de bliver evalueret. Det aftalte KL og regeringen som en del af økonomiaftalen for 2015. Læs hele nyheden hér.
 
 
Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? 

Fortæl andre om det. Send en mail til Mailservice. Beskriv helt kort jeres initiativ og resultat, samt hvem der kan kontaktes for flere oplysninger. I mailens emne skrives ”Idebox”. Sekretariatet bistår gerne med at formidle gode resultater og initiativer til andre.


Næste Mailservice forventes udsendt medio marts 2015

 
Copyright © 2015 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 
Email Marketing Powered by Mailchimp