Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs Mailservice udsendes 8-12 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 2/2016
Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD
 

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder

DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse drøftede og vedtog formuleringen af en række holdninger og opfordringer til nogle aktuelle ældrepolitiske spørgsmål på sit møde d. 28. januar.
Bestyrelsen tænker dokumentet som et dynamisk arbejdspapir og håber, at dokumentet kan inspirere ældre- og seniorråd til drøftelser i eget råd. Link til dokumentet, som ligger på DANSKE ÆLDREÅDs hjemmeside, finder du her.
 
To dårlige links i Mailservice 1/2016:
I Mailservice 1/2016 har vi ved en beklagelig fejl indsat links, som ikke virkede. Hermed følger de pågældende links i en ny udgave:
Alzheimerforeningen har sendt nytårsbrev til alle borgmestre om Værdighedsmilliarden samt udsendt en pressemeddelelse, som kan læses hér.

EGV sender nyhedsmail ud til alle interesserede ca. en gang om måneden. Vil du gerne modtage nyheder og information om fondens arbejde, så tilmeld dig nyhedsmailen via forsiden øverst på denne hjemmeside .
 
Sundheds- og Ældreministeren har besvaret spørgsmål om pårørendes opgaver i ældreplejen
Spørgsmål fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg: ”Kan ministeren oplyse, hvad praksis er i kommunerne, i de tilfælde hvor de pårørende siger nej til at udføre omsorgs- og plejeopgaver? Der ønskes redegørelse for praksis overfor både den ældre/syge borger og den pårørende?
Ministerens svar: Kommunerne har en lovgivningsmæssig forpligtelse efter serviceloven til at yde den nødvendige hjælp og pleje til ældre borgere, som ikke længere kan klare sig selv. En kommune kan således ikke fralægge sig sit ansvar og pålægge en pårørende at udføre omsorgs- og plejeopgaver, som kommunen efter lovgivningen er forpligtet til at yde.
Sundheds- og Ældreministeriet er ikke i besiddelse af de efterspurgte oplysninger om kommunal praksis. Ministeriet har derfor bedt om bidrag fra KL til besvarelse af spørgsmålet. KLs bidrag vedrørende pårørendeinddragelse i kommunerne vedlægges som bilag.” Læs KL’s bidrag til besvarelse af spørgsmålet om grænser for inddragelse af pårørende hér.

DANSKE ÆLDRERÅD har afgivet høringssvar på følgende love og bekendtgørelser i december 2015 og januar 2016:
  • Høring af lovforslag vedr. nedsættelse af grundkapitalen og kapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer m.v.
  • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundheds-loven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.
  • Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen).
  • Høring over udkast til Bekendtgørelse om værdighedspolitikker.
  • Høring over udkast til  lov om fremtidsfuldmagter.
DANSKE ÆLDRERÅDs høringssvar fremgår af hjemmesiden
 
Hjernesagens forebyggelseskampagne ”Kend symptomerne på blodprop i hjernen”.
Den sidste kampagneaktivitet kommer til at foregå på Facebook. Hjernesagen laver tre Facebook-annoncer og en Facebook post med en lille konkurrence på Hjernesagens Facebook-side torsdag den 4. februar med gentagelse et par gange (efter behov) i perioden uge 6 og 7. Læs mere om Hjernesagen på denne hjemmeside.

 
KORA-undersøgelse viser at sygehuse har meget forskellig praksis for udskrivningsplaner
En patient, der har fået en ny hofte, har otte gange større sandsynlighed for at blive tilbudt en genoptræningsplan, hvis han bliver behandlet på det sygehus, der udskriver flest genoptræningsplaner i forhold til det sygehus, der udskriver færrest. Læs undersøgelsen hér.


Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? 

Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.
 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.

Med venlig hilsen
DANSKE ÆLDRERÅD
Copyright © 2016 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp