Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice udsendes ca. 8 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 9/2015


X’er til ældre-/seniorrådets 2016 kalender:
Uge 8 + 9. Temadage om ’Nye regler og kommunal praksis vedr. rehabilitering, forebyggelse og pårørendes rolle i ældreplejen’
2. maj. Repræsentantskabsmøde i Nyborg
3. maj. Ældrepolitisk konference i Nyborg med temaet, ’Når Sundheden flytter ind i kommunen’
Uge 34 + 35. Formands/næstformandsmøder
Uge 40 + 41. Temadage omValg til ældre-/seniorråd i 2017: Samarbejde, planlægning og rekruttering af kandidater’
9. november 2016. Vingsted-konference 2016. Tema ikke fastlagt. 


DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference d. 16. november 2015
270 deltagere fra knap 60 ældre-/seniorråd og kommuner har tilmeldt sig som deltagere på årets konference, der har temaet, ’Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje’. Deltagerne kan høre oplæg fra bl.a. formand for Etisk Råd, Jacob Birkler, direktør i Alzheimerforeningen, Nis Petersen samt formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Liselotte Blixt.
 
Satspuljeaftalen
Med satspuljeaftalen er der i alt afsat 874,3 millioner kr. til bl.a. følgende initiativer på sundheds- og ældreområdet:
  • National handlingsplan for demens 2025: 470 mio. kr. (2016-2019)
  • Faste plejehjemslæger: 100 mio. kr. (2016-2019)
  • Pulje til styrket sammenhæng for de svageste ældre: 82,4 mio. kr. (2016-2017)
  • Opfølgende hjemmebesøg for sårbare ældre: 29 mio. kr. (2016-2019)
  • Pulje til livskvalitet på plejehjem: 20 mio. kr. (2016-2019)
  • Projekt 'I sikre hænder': 14 mio. kr. (2016-2018)
Hele Satspulje-aftalen kan læses hér:
 
Sønderborg Kommune modtager initiativprisen fra Den Gyldne Skalpel
Sønderborg Kommune får prisen for projektet ”I sikre Hænder”, der handler om at eliminere tryksår og minimere fejlmedicinering hos borgere i ældreplejen. Tangshave Bo- og Aktivitetscenter og hjemmesygeplejen/hjemmeplejedistrikt Fjord har været pilotprojekter og begge enheder har nået målet, som hedder 300 dage uden tryksår og medicinfejl. Se artiklen hér.


Opfølgning på ny lovgivning om forebyggende hjemmebesøg
En pulje på 4,5 mio. kr. skal gøre kommunerne bedre til at få kontakt med ældre, der ellers ikke benytter sig af kommunernes forbyggende tilbud. Forslag til aktiviteter er fællesspisning i gymnastikforeningen, ældrecafé i forsamlingshuset eller temamøder om sundhed og forebyggelse på byens sociale værested. Puljen er oprettet på baggrund af den forestående lovændring af de forebyggende hjemmebesøg, som blandt andet betyder, at aldersgrænsen for, hvem der automatisk tilbydes forebyggende hjemmebesøg, rykkes fra de nuværende 75 år til 80 år. Samtidig forpligtes kommunerne til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper blandt ældre i alderen fra 65 år og op. Læs artikel hér.


KL's nye sundhedsudspil – ’Sammen om Sundhed’
Med udspillet sætter KL fokus på, at en investering i det nære sundhedsvæsen er vejen til at forbedre det samlede sundhedsvæsen. Kapitlerne 4 og 7 har særlig ældrepolitisk interesse. KL’s 41 anbefalinger og udfordringer er et indspark til det udvalgsarbejde om en plan for et styrket nært og sammenhængende sundhedsvæsen, som regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt i forbindelse med årets økonomiaftaler. Læs udspillet hér.

 
Digitaliseringsstyrelsen har udgivet magasinet NetLiv
Igen i år gennemfører Digitaliseringsstyrelsen en national kampagne, som fortæller om digital kommunikation med det offentlige. Målet er at sikre, at borgere, herunder borgere, der er udfordrede i forhold til den digitale kommunikation, får hjælp og bliver informeret. Magasinet NetLiv distribueres sammen med andet materiale, som bl.a. skal benyttes i kampagnen i ugerne uge 46 og 47. Se magasinets 43 tips til internetbrug hér.
 Ønsker ældre-/seniorrådet at få tilsendt eksemplarer af magasinet, skriv da til kampagne@digst.dk med angivelse af hvor mange eksemplarer, der er brug for. Flere oplysninger finder du om kampagnen hér.

Dansk plejecenter åbnet i Shanghai
De i alt 800 boliger er bygget af Danske Diakonhjem, og  er det første danske plejecenter i Kina. "Det interessante ved eksport af velfærdsløsninger er, at det ikke kun er et enkelt produkt, der bliver efterspurgt. Det er hele værdikæden lige fra velfærdsteknologi og arkitektur til den værdibaserede tilgang, vi har til ældrepleje i Danmark", udtaler DI’s markedschef Jacob Scarff. Læs hele artiklen hér

 
Frokosten printes ud til borgere med tygge- og synkebesvær
Med 3D printet mad kan ældre og andre med tygge-og synke-problemer, som ellers må spise blendet mad, få velsmagende og ernæringsrigtige måltider. Fremtidens mad kan nu 3D printes. Læs mere hér.

 
Fredericia indgår borgmesterpagt for udvikling af et ældrevenligt Europa
Social og Omsorgsudvalget har tilsluttet sig ”Borgmesterpagt for demografisk udvikling – mod et ældrevenligt Europa”. En pagt som Fredericia Kommune igennem de seneste to år selv har været med til at udvikle og præge. Fredericia Kommune har tidligere vundet to europæiske priser for udviklingen i Længst Muligt I Eget Liv. Den europæiske borgmesterpagt samler alle lokale, regionale og nationale myndigheder, som ønsker at implementere og dele initiativer, der understøtter aktive, sunde og uafhængige liv så længe som muligt. Læs artiklen hér.

 
Skal du holde oplæg om ældre-/seniorrådet og DANSKE ÆLDRERÅD ?
Sekretariatet har til brug for bl.a. valgmøder udarbejdet materiale i PowerPoint om ældre-/seniorråd og DANSKE ÆLDRERÅD. Måske kan materialet bruges som inspiration til dit næste oplæg. Materialet ligger på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside, og du kan læse det hér.

Ønsker du at bestille PowerPoint showet bedes du skrive til dn@danske-aeldreraad.dk

Hvert ældre-/seniorråd kan få op til 3 modtagere af DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice
Flere har spurgt om det var i orden, at DANSKE ÆLDRERÅD sender mere end to mailservices til ældre-/seniorrådets og kommunens kontaktpersoner. Svaret er ja, vi kan sende til tre personer i hver kommune. Skriv en mail til os på info@danske-aeldreraad.dk, hvis rådet ønsker at  tilmelde flere mailadresser.

Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? 
Hvis det er tilfældet må du gerne sende et par linier om aktiviteten til dn@danske-aeldreraad.dk
 

 
Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.
 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.
 
Med venlig hilsen

DANSKE ÆLDRERÅD
Copyright © 2015 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 
 

Email Marketing Powered by Mailchimp