Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice udsendes ca. 8 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 10/2015

Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Finanslov 2016 er blevet indgået d. 19. november.
DANSKE ÆLDRERÅD ser positivt på aftalens løft af sundheds- og ældreområdet fra 2016, herunder bl.a.:
  • Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning. Aftaleparterne er enige om at afsætte 320 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene.
  • En værdig ældrepleje. Der afsættes 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Forligspartierne og Liberal Alliance har aftalt, at alle kommuner fremover skal formulere en værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Parterne er samtidig enige om at styrke kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje gennem en markant tilførsel af midler til ældreområdet. I udarbejdelsen af værdighedspolitikken skal kommunalbestyrelsen sikre, at eksempelvis de lokale ældreråd, eventuelt øvrige relevante parter, pårørende samt medarbejdere inddrages.
DANSKE ÆLDRERÅDs formand Bent Aa. Rasmussen udtaler:
Jeg er rigtig glad for at værdig pleje og omsorg er blevet et så væsentligt omdrejningspunkt for Finansloven, så der på denne er afsat 1 milliard ekstra fra 2016 og frem alene til dette formål.

I DANSKE ÆLDRERÅD har vi gennem det seneste år sat værdighed på dagsordnen i møder med ældrerådenes formænd, i landskonferencer og senest i vores samtaler med partiernes ordførere for ældre- og sundhedsområdet på Christiansborg.
 
Jeg konstaterer også med tilfredshed, at midlerne fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet, hvilket betyder at midlerne fordeles så kommuner med mange ældre får flere midler end kommuner med få ældre. Det har vi kæmpet for, da det er det mest rimelige.
 
Aftalen slår fast, at hver enkelt kommune - gennem en påtegning af regnskabet - skal dokumentere, hvordan midlerne er brugt. Kommunerne slipper for administration med ansøgninger, men det er muligt for ministeren og for ældrerådene at følge at midlerne benyttes til formålet. Det er godt.
 
Jeg vil godt love, at medlemmer af Danmarks folkevalgte ældreråd vil bidrage i hver enkelt kommune med at formulere en værdighedspolitik for overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.


Link til Aftalen om Finanslov 2016 side 5-8 med særlig ældrepolitisk interesse hér.

Link til hele Aftalen om Finansloven for 2016.
 

 
Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.
 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.
 
Med venlig hilsen

DANSKE ÆLDRERÅD
Copyright © 2015 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 
 

Email Marketing Powered by Mailchimp