Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice udsendes ca. 8 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Mailservice 4, maj 2014

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD
Mailservice 4/2014
 
Opfølgning på DANSKE ÆLDRERÅDs konference og repræsentantskabsmøde i Nyborg d. 21. og 22. april
 • Fra konferencen kan oplægsholdernes slides nu findes på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. Tryk her.
 • Konferencerapporten fra årets ældrepolitiske konference i Nyborg forventes udsendt medio maj.
 • Referat fra repræsentantskabsmødet i 2014 er lagt på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. Tryk her for at læse det.  
 • Repræsentantskabets udtalelse om brugervenlighed i de offentlige digitale løsninger er lagt på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. Den kan læses her.
 • Ældrerådenes hæderspris blev i år givet til aldersforsker, dr. med. Henning Kirk. Pressemeddelelsen kan læses her.
 
Efterårets aktiviteter i DANSKE ÆLDRERÅD:
 • Formands- og næstformandsmøder i DANSKE ÆLDRERÅD
  Valgkreds 1:                                onsdag d. 27. august          Aabybro
  Valgkreds 2+3:                            torsdag d. 28. august          Fårvang

  Valgkreds 4+5:                            tirsdag d. 19. august           Middelfart
  Valgkreds 6+7:                            torsdag d. 4. september     Ringsted

  Valgkreds 8-10:                           onsdag d. 3. september     Allerød
  Invitation sendes primo juni.
 • Temadage for ældre-/seniorråd med arbejdstitlen  ”Kommunens økonomi og ældrerådets budget”
  Temadagene holdes i hver region i ugerne 39, 40 og 41.
 • Ældrepolitisk konference holdes i Vingsted d. 12. november
  Emnet endnu ikke fastlagt.
 
Invitation til konference om frivillighed d. 5. juni i Odense
Konferencen arrangeres af Netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed (
CiFri), hvor alle resultater, fra en stor undersøgelse om danskernes frivillige arbejde i 2004 og 2012, præsenteres. Deltagerne kan eksempelvis få svar på disse spørgsmål: Er frivilligheden i vækst? Er den rykket ind i kommunerne – og ud af foreningerne? Uddør den med de nye generationer? Bruger vi mere eller mindre tid på frivilligt arbejde? På konferencen "Frivilligheden i udvikling" får du svar på dette og mange andre spørgsmål. Formand Bent Aa. Rasmussen deltager som repræsentant for DANSKE ÆLDRERÅD. Tilmeld dig det gratis arrangement og deltag i debatten med forskerne bag undersøgelsen. Konferencen afvikles fra kl. 9 – 15.30 på Syddansk Universitet (SDU), Campusvej 55, 5230 Odense M, lokale 100. Tilmelding sker via Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside, klik her.
 

Invitation til inspirationsmøder i juni: Bliv klædt på til at kommunikere om Digital Post
Digitaliseringsstyrelsen afholder inspirationsmøder om den fællesoffentlige kommunikationsplan for Digital Post og bølge 3. Inspirationsmødet henvender sig til mennesker, der dagligt arbejder med kommunikation eller er i dialog med borgerne om digital kommunikation med det offentlige og særligt Digital Post. Mødet inspirerer til egne lokale indsatser for Digital Post, blandt andet med udgangspunkt i konkrete cases og erfaringer fra kommuner og biblioteker. Møderne afholdes d. 3. juni kl. 10-15 i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted, og d. 4. juni kl. 10-15 i Århus Rådhus, Rådhushallen, Rådhuspladsen, 8000 Aarhus C. Det er gratis, at deltage. Mere oplysning og tilmelding på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside ved at klikke her.


65 år i tal - Danmark siden 2. verdenskrig
Man bliver nemt revet med af kortsigtede udviklinger fra måned til måned eller fra år til år. Publikationen ”65 år i tal – Danmark siden 2. verdenskrig” træder et skridt tilbage og trækker de lange linjer op i samfundsudviklingen fra efterkrigstiden til i dag for at give et større perspektiv på nutiden.

Tankevækkende tilbageblik:
 • Både mænd og kvinder lever i dag mere end 10 år længere end i 1955. Kræft er i dag årsag til 30 % af alle dødsfald og dermed den hyppigste dødsårsag.
 • Madvarer udgør en mindre del af vores forbrug. I 1948 gik 38 % af danskernes forbrug til mad, mens det i dag kun er 14 %.
 • I midten af 1950'erne havde 62 % af boligerne eget toilet, og der boede i gennemsnit 3,1 person pr. husstand. I dag har 99 % af boligerne eget toilet, og der er nu kun 2,1 person til at dele det.
Læs hele publikationen ved at klikke her.


Fra Ankestyrelsens nyhedsbrev
 • Ældre indvandrere (fra ikke-vestlige lande) lever længere end etniske danskere. Det viser en analyse, som Ankestyrelsen har udarbejdet på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik. Ældre med ikke-vestlig oprindelse adskiller sig fra andre ældre i Danmark. Færre får hjemmehjælp, og den enkelte kan forvente at leve længere end både personer med dansk oprindelse og indvandrere med vestlig baggrund. Både mænd og kvinder lever ca. et år længere end mennesker, der er født i Danmark. Læs hele artiklen her.
 • Ældre har det bedre og bedre. En større andel synes selv, de har et godt helbred, og deres evne til at klare hverdagsaktiviteter på egen hånd er forbedret. Det gælder specielt blandt de ældste. Samtidig lever vi længere. Især mændene har lagt ekstra år til deres forventede levealder. De nyeste data viser også, at mange ældre er blevet mere selvhjulpne. Det gælder især for personer over 80 år. Flere og flere kan således klare en række hverdagsopgaver uden hjælp i en højere alder end tidligere. Eksempelvis er der sket et markant fald blandt de 87-årige, som ikke kunne vaske sig uden hjælp, fra 18 pct. i 2007 til 13 pct. i 2012. Oplysningerne stammer fra udtræk fra Ældredatabasen. Læs hele artiklen ved at klikke her.

Godt sagt:  Om digital selvbetjening
”Hvis vi skal lykkes med at gøre os til digitale borgere, kræver det velfungerende selvbetjeningsløsninger, effektiv infrastruktur, koordinering systemerne imellem, driftssikkerhed osv. Måske kræver det også lidt almindelig jordforbindelse – lidt viden om, hvordan det egentlig opleves af os borgere. Måske er der brug for at fjerne blikket lidt fra de teoretiske it-cirkler og de tårnhøje politiske ambitioner om et digitalt samfund. Måske er der brug for i højere grad at ”vende skærmen” og se, hvordan det opleves med borgerøjne, for hvis man ikke på en almindelig tirsdag aften kan sende en digital ansøgning om noget så simpelt som et indlæg til en sko, så er der lang vej igen.”
Birgit Plambeck i læserbrev i Jyllands-Postens Debat 2/4 2014 s. 28.
 

DANSKE ÆLDRERÅD på Folkemødet, Bornholm d. 12. – 15. juni
På Folkemødet deltager repræsentanter fra DANSKE ÆLDRERÅD i følgende debatter: 
 • Formand Bent Aa. Rasmussen debat hos Faglig Seniorer. Tema: Ældrerådenes rammer og virke
 • Formand Bent Aa. Rasmussen debat hos Sundhedsstyrelsen. Tema: Sund aldring
 • Første næstformand Hanne Vedersø debat hos Dansk Blindesamfund: Tema: Det bør også for ældre være muligt at leve et aktivt liv, selv om man i en sen alder har mistet synet.
 • Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard debat hos FOA (Forbundet af Offentligt Ansatte) og DSR(Dansk Sygeplejeråd). Tema: Værdighedsgaranti i Ældreplejen
 • Repræsentant fra DANSKE ÆLDRERÅD debat hos Fonden Teknologirådet. Tema: Omsorg og sygepleje med fokus på velfærdsteknologi
Læs mere om Folkemødet ved at klikke her.


Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder?
Fortæl andre om det. Send en mail til Mailservice på info@danske-aeldreraad.dk . Beskriv helt kort jeres initiativ og resultat, samt hvem der kan kontaktes for flere oplysninger. I mailens emne skrives ”Idebox”. Sekretariatet bistår gerne med at formidle gode resultater og initiativer til andre.
 
Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.
 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.
 
Næste mailservice forventes udsendt i uge 24.

 
Copyright © 2014 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp