Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice udsendes ca. 8 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 7/2015


Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD:
  • Temadage om ældre-/seniorråds synlighed og medier i uge 40 og 41. Der er stadig ledige pladser på temadagene. Frist for tilmelding er mandag d. 14. september. Tilmelding af ældre-/seniorråd sker samlet via DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside hér.
  • DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference om demens i Vingstedcentret d. 16. november. Konferencen sætter fokus på etiske dilemmaer, som møder behandlere og pårørende, der plejer mennesker med demenssygdomme. Program og link til elektronisk tilmelding udsendes til ældre-/seniorråd på et senere tidspunkt.
  • Formandskabets reception d. 3. september i anledning af sekretariatsleder Marianne Lundsgaards fødselsdag. Fødselaren og formandskabet har været glade for lejligheden til at træffe medlemmer og samarbejdspartnere under mere uformelle former til den vellykkede reception i sekretariatets lokaler.  Tak til alle, der gennem hilsner eller tilstedeværelse gjorde dagen festlig.
  • DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelses seminar d. 20. - 21. august. Under seminaret har bestyrelsen bl.a. drøftet og formuleret ændringer og tilføjelser til politikpapiret om aktuelle ældrepolitiske temaer, der vedtages endeligt på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholdt det årlige møde med formænd/næstformænd fra Regionsældrerådene med gensidig orientering. Efter godkendelse lægges referatet på hjemmesiden.  
KORA inviterer til temamøde i Århus torsdag d. 19. november 
Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) afholder mødet, ’Kan vi lave samskabelse på ældreområdet i kommunerne? ’, som finder sted fra kl. 16-18. Samskabelse mellem civilsamfund og borgere er på den politiske dagsorden i de fleste kommuner. På temamødet diskuteres, hvilke muligheder og udfordringer der er, når man skal samskabe i praksis på sundheds- og ældreområdet. Tilmelding hér.  

Ta’ bukserne af med MELVIN
Velfærdteknologi bliver mere og mere udbredt. Læs hér om robotten MELVIN, som hjælper ældre i Aalborg Kommune med at tage deres bukser af - og højner deres livskvalitet. Det oplyses, at det er borgerne selv, som har henvendt sig og sagt, at de godt kunne tænke sig et produkt, som kan hjælpe med af- og påtagning af bukser og underbukser ved toiletbesøg.
 
Der er gang i Assens:
  • Et samarbejde mellem et plejehjem og en skole om en køkkenhave? Det er realiteten i Assens Kommune, hvor ældre og unge sammen passer en køkkenhave - og plejer relationerne. Læs historien her
  • Læsegrupper bekæmper ensomhed hos ældre. I Assens mødes byens plejehjemsbeboere, sammen med en læseguide, til en snak om litteratur. Læs her, hvordan initiativet holder gang i hukommelsen og styrker fællesskabet. 
borger.dk bruges af flere og flere
De nye tal fra Danmarks Statistik offentliggjort af Digitaliseringsstyrelsen viser en fremgang i andelen af personer, som inden for den seneste måned har besøgt borger.dk. Næsten hver anden dansker (47 pct.) har inden for denne periode besøgt den fællesoffentlige portal, hvor vi både kan læse Digital Post, hente information om alt lige fra affaldshåndtering til årsopgørelsen og få adgang til myndighedernes selvbetjeningsblanketter. Der er således tale om en pæn fremgang i forhold til året før, hvor 37 pct. af borgerne havde besøgt portalen inden for den seneste måned.  
 
Sundhedsministeriet har for første gang undersøgt det samlede omfang af overbelægning  
Og det står slemt til: Undersøgelsen afslører, at der hver måned på langt de fleste sygehuse er adskillige dage, hvor belægningen på medicinske afdelinger og på særlige afsnit for syge ældre er på over 100 procent. Undersøgelsen dokumenterer også, at patienter må ligge på gangene eller stuves sammen på stuer med flere senge, end de er beregnet til. Flere steder er overbelægning snarere reglen end undtagelsen. Læs artiklen, hvor sagens forskellige parter udtaler sig, og hvor de konkrete tal for regionerne kan læses nederst i artiklen.           
 
Årets Frivillige Fredag er d. 25. september 2015 med temaet ’Grokraft for fællesskaber’
Få inspiration til aktiviteter og mere viden om Frivillig Fredag
hér.
 
1. oktober-arrangementer
Sekretariatet modtager gerne programmer for ældrerådenes arrangementer/initiativer til 1. oktober, der i år har titlen “Bæredygtighed og inddragelse af ældre i by- og lokalsamfund”.


Hvert ældre-/seniorråd kan få op til 3 modtagere af DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice
Flere har spurgt om det var i orden, at DANSKE ÆLDRERÅD sender mere end to mailservices til ældre-/seniorrådets og kommunens kontaktpersoner. Svaret er ja, vi kan sende til tre personer i hver kommune. Skriv en mail til os på info@danske-aeldreraad.dk, hvis rådet ønsker at  tilmelde flere mailadresser.

Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? 
Hvis det er tilfældet må du gerne sende et par linier om aktiviteten til dn@danske-aeldreraad.dk
 

 
Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.
 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.
 
Med venlig hilsen

DANSKE ÆLDRERÅD
Copyright © 2015 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 
 

Email Marketing Powered by Mailchimp