Copy
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 7/2016

DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse

Afholder sit årlige seminar d. 17.-18. august i Nyborg.
Næste ordinære bestyrelsesmøde d. 27. oktober i Middelfart.

Formands-/næstformandsmøder i DANSKE ÆLDRERÅD 
Der er tilmeldingsfrist fredag d. 12. august for deltagelse på møder I Jylland og på Fyn d. 22., 23. og 24. august. Fristen er fredag d. 19. august for deltagelse på møder på Sjælland d. 29. eller 30. august. Tilmeldingen finder du her, og  på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside.

DANSKE ÆLDRERÅDs temadag om valg
Invitation til samtlige ældre-/seniorråd er udsendt. Temadagene holdes følgende steder:
3. okt.    Aalborg, 
5. okt.    Middelfart    
6. okt.    Viborg    
10. okt.    Allerød
12. okt.    Næstved.
Tilmeldingsfrist er søndag d. 18. september for deltagelse i Jylland og på Fyn. For deltagelse på Sjælland er fristen søndag d. 25. september.
Samlet elektronisk tilmelding fra ældre-/seniorråd via dette link. (rul ned på siden) 


Ældrepolitisk konference i Vingsted d. 9. november
DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk landsdækkende konference onsdag d. 9. november i Vingstedcentret ved Vejle. Konferencen sætter fokus på tilgængelighed og ulighed blandt ældre borgere, og har titlen: Er det helt skævt? Hovedoplæg bl.a. ved professor ved Roskilde Universitet Bent Greve og ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder Maria Ventegodt Liisberg. Program udsendes i uge 33.

1. oktober arrangementer
“Tag kampen op imod aldersdiskrimination”(oversat af sekretariatet fra: Take a Stand Against Ageism)” er temaet for FN´s internationale ældredag 2016. Hvis I sender program ind for jeres ældre-/seniorråds arrangement d. 1. oktober, vil det blive lagt på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. 
Hvis I ønsker omtale af jeres 1. oktober-arrangement, send en mail med programmet til Jeannette Frandsen, jf@danske-aeldreraad.dk


Ungdommens Folkemøde ønsker samtaledeltagere d. 9 september
Den 8. og 9. september 2016 afholdes for første gang Ungdommens Folkemøde. Med inspiration fra det bornholmske folkemøde forvandles Søndermarken på Frederiksberg til en demokratisk festival for unge. Et af de arrangementer der tilbydes, er samtalesaloner. I den forbindelse efterlyses ældre mænd og kvinder, som har lyst til at stille op til samtalesalon med unge, hvor samtalen handler om generation, aldring, ungdom og meget mere. Tidspunktet for samtalesalonen er fredag d. 9. september kl. 09.45-11.15. Læs mere om Ungdommens Folkemøde her: 
Interesserede medlemmer af ældre-/seniorråd kan
tilmelde sig hér.


PATIENTFORENINGEN inviterer til gå-hjem-møde onsdag 17. august 2016
På et gå-hjem-møde fra kl. 16.00-18.00 på Christiansborg bliver der bl.a. fokus på følgende spørgsmål: Hvordan får vi gjort patienterne opmærksom på deres rettigheder og valgmuligheder? Hvordan får vi øget sundhedssystemets interesse for en patient/kundeorienteret tilgang? Gratis tilmelding til Anders Vestergaard på av@patientforeningen.dk, som også besvarer evt. spørgsmål.

Forelæsningsrække om ’Aldring under forandring’ i København
Den består af fem forelæsninger, hvor i alt syv forskere taler om deres forskning i samfundets syn på ældre, og ældres syn på sig selv. Forskerne undersøger alle – med forskellige briller på – hvordan historiske og sociale forandringer påvirker relationer mellem mennesker og mellem generationer. I løbet af 5 tirsdage mellem kl. 17:15 og 19:00 i september og oktober kan man blive klogere på lokalsamfundets, sundhedsvæsenets og de sociale relationers betydning for ældres sundhed og livsglæde. Forelæsningsrækken indledes af professor Allan Krasnik. Man skal tilmelde sig (og forløbet koster 500 kr.) hos Folkeuniversitetet:
Læs mere her. 
 
Fordeling af Værdighedsmilliarden - foreløbige tal for 2016
Sundheds- og Ældreministeriet har pr. 1. juli foreløbig modtaget redegørelser for ca. 750 mio. kr. af Værdighedsmilliarden. Heraf går 67 pct. af pengene til lønudgifter. Kommunen skal forholde sig til en række områder, og ministeriets gennemgang af de indsendte redegørelser viser følgende fordeling af midlerne: 
• Livskvalitet: 38 pct. 
• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen: 30 pct. 
• Selvbestemmelse: 18 pct. 
• Mad og ernæring: 7 pct. 
• En værdig død: 5 pct. 
• Andet: 2 pct. 
Ministeriet oplyser endvidere, at pengene fra Værdighedsmilliarden skal lægges ovenpå det serviceniveau, som kommunerne har fastsat for 2016. Der er altså tale om ekstra midler, som kommunerne kan bruge til aktiviteter og indsatser, der ligger ud over deres allerede vedtagne budgetter. Læs mere om ministeriets
redegørelse hér

Fordelingen af kommunersbloktilskud for 2017 er kommet - se tallene hér
Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt fordelingen af bloktilskud, frister for puljer og for ansøgning om lån til kommunerne og regionerne. Kommunerne og regionerne kan nu lægge budget for 2017. Læs artiklen og
få links til tallene her. 

Fremskudt visitation er positivt for den ældre medicinske patient
Særligt svækkede ældre medicinske patienter har gavn af, at kommunen og hospitalet arbejder tæt sammen om det videre forløb, når patienten skal udskrives fra hospitalet. Det viser erfaringer fra fire kommuner, som i en årrække har arbejdet med fremskudt visitation. KORAs undersøgelse er et led i evalueringen af initiativet om fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner til ældre medicinske patienter.
De fire kommuner og hospitaler, der er med i undersøgelsen er:
•    Gribskov Kommune og Hillerød Hospital
•    Lolland Kommune og Nykøbing Falster Sygehus
•    Vejle Kommune og Vejle Sygehus
•    Skanderborg Kommune og Regionshospitalet i Horsens

Læs Rapporten: og Se Pressemeddelelsen

Ankestyrelsens rapport om Udbetaling Danmark
Ankestyrelsen skriver årligt en rapport om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark. Det følger af  ’Udbetaling Danmark-loven’. Rapporten viser, at i 2015 har Udbetaling Danmark truffet korrekte afgørelser i 79 procent af de sager, der er klaget over. I 2015 har Ankestyrelsen også registreret, om der har været kritik af sagsbehandlingen eller bemærket fejl, også selv om resultatet i sagen var rigtigt. For sager om eksempelvis boligstøtte var der kritik i 52 % af sagsbehandlingen.
Hent publikationen her.

Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? 
Hvis det er tilfældet må du gerne sende et par linier om aktiviteten til 
dn@danske-aeldreraad.dk


Initiativ fra et seniorråd: Rødovre Seniorråd
Den 1. juni afholdt SeniorRådet i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Ældre-Handicap afd. ’Ældre trafik cafe’, som satte fokus på ældre i trafikken:
Teknisk forvaltning fortalte om de ændringer/nye forslag, der er på veje og fortove.
En repræsentant fra politiet, fortalte om ældres færden i trafikken, sikkerhed, fornyelse af kørekort og ikke mindst hvad man skal være opmærksom på i trafikken, både som bilist, cyklende og gående.
Fra Sundhedscenteret fortalte den opsøgende sygeplejerske om vigtigheden af at holde sig i god form, styrke muskler og balance.
Der blev også orienteret om, hvilken cykel/el-cykel, det var fornuftig at anskaffe. Særligt til el-cykel blev det anbefalet, at bruge lidt penge på gode bremser, samt at købe en god cykelhjelm gerne én med airbag. Ønsker du yderligere information, kan du kontakte formand Ruth Mørch, ruth@loophole.dk


Med venlig hilsen
DANSKE ÆLDRERÅD
 
Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere. 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.

 
Copyright © 2016 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp