Copy

D e c e m b e r  2 0 1 4

Van de kerngroep.....

In deze nieuwsbrief leest u de laatste informatie rond Stadsdorp Elsrijk.
Met de kerstdagen voor de deur is dit al weer de laatste nieuwsbrief van 2014.
Het is een druk maar boeiend jaar geweest met veel activiteiten van de clubs, maar ook met een aantal zeer geslaagde en gewaardeerde bijeenkomsten in de wijk.

We doen verslag van de bijeenkomst van 3 december over het groen in de wijk.


Ook aandacht voor het nieuwe 'vraag & aanbod & oproep' gedeelte op de website.
Dit vervangt de 'oproepen' en is geheel vernieuwd. Voor Elsrijkers die andere Elsrijkers een vraag stellen of een aanbod doen.


Lees ook het nieuws over de bouwplannen op Zonnestein en praat mee !

En nog veel meer.....


We verheugen ons op 2015 waarin we met ons Stadsdorp weer een mooi jaar gaan beleven.
Hoogtepunt is wat ons betreft nu al dat we per 1 januari ons eigen onderkomen kunnen gaan gebruiken. 


Maar we zijn ook het land in geweest.
We zijn aangesloten bij Stadsdorpen Amsterdam en omgeving, een samenwerkingsverband met als belangrijk doel het delen en uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van de regie in eigen hand nemen en het bevorderen van de sociale cohesie in je eigen buurt. We komen regelmatig met alle stadsdorpen bij elkaar.

Ook waren we 7 november uitgenodigd om het 'plattelandsparlement' van Noord Holland bij te wonen. Dit was een initiatief van Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland (VvKkNH) en het Platform Dorpshuizen Noord-Holland (PDNH). Het Noord-Hollands PlattelandsParlement (NHPP) stelt bewoners van kleine kernen in staat om rechtstreeks in contact te komen met politici en beleidsmakers.


15 november waren wij met een kraampje aanwezig op de Landelijke Bewonersdag in de Grolsch Veste in Enschede. Er waren honderden mensen met hart voor hun wijk bijeen. Het thema: de regie terug !

En 20  december mochten wij te gast zijn bij de geweldige actie Serious Kerst Amstelveen. Stadsdorp Elsrijk vrijwilliger Tim Lechner en zijn team van topvrijwilligers bij RTV Amstelveen hebben in korte tijd en met weinig middelen deze fantastische actie van de grond gekregen. Zaterdagochtend om 10 uur mochten wij ook even aanschuiven voor een kort interview.

Uiteraard zijn alle Elsrijkers van jong tot oud welkom om zich aan te sluiten bij Stadsdorp Elsrijk activiteiten en clubs. Dus ook los van de oproepen, als u enthousiast wordt van onze activiteiten en plannen en actief mee wil doen, dan bent u welkom.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goed uiteinde !
Hans, Eric, Nico, Juliette
EEN EIGEN STADSDORPSKAMER VOOR
STADSDORP ELSRIJK


Per 1 januari krijgt Stadsdorp Elsrijk de beschikking over een eigen ruimte die wij vanaf nu de stadsdorpskamer noemen.
Dit is bovenverdieping van kinderopvang 't Eigen Wijsje gelegen aan De Ruyschlaan 193A.
Wij huren deze ruimte van de kinderopvang. Dit betekent dat we 's avonds en in het weekend, plus de woensdagmiddag hier activiteiten kunnen organiseren. We gaan komende tijd hard nadenken over hoe we de ruimte gaan gebruiken en hoe we het beheer gaan regelen. Binnenkort komt er op de website een nieuwe pagina waarop alles over de stadsdorpskamer te lezen is.
LEZINGEN OVER HET GROEN IN DE WIJK

In het gastvrije Amstelveens Poppentheater verzorgde Stadsdorp Elsrijk woensdag 3 december een serie lezingen over de ontstaansgeschiedenis en het groen in Amstelveen, in het bijzonder in de wijk Elsrijk. Zo’n vijftig Elsrijkers genoten van de lezingen en konden de sprekers vaak voorzien van aanvullende historische weetjes vanuit hun eigen ervaring. Met name het hoe en waarom van gemeentelijk ingrijpen in het groen leidde tot discussie en vragen.
Dick Appelman (ruimtelijk adviseur gemeente A’veen) schetste een beeld van de van de groei van Amstelveen en de verschillende stadsbeelden die daarbij horen. Van lintdorp, via tuindorp en (zelfstandige) stad in wording, naar stadslob (van Amsterdam). Samenhang tussen stedenbouw, architectuur en groen staan daarbij centraal.
Willemijn Paijmans (adviseur en secretaris Monumentencommissie bij de gemeente) kon helaas niet aanwezig zijn. Zij werd vervangen door collega Jan Grupstra, die vertelde over monumenten, de kruiskerk, het openluchttheater en de buitenplaats Elsrijk.
Rinus Hofs (adviseur flora en fauna van de gemeente A’veen) beschreef uitgebreid het groen in Elsrijk. Daarbij kwamen de volgende onderdelen aan de orde: het groen, de aanleg en samenhang met de watergangen, het beheer en onderhoud. Bijzondere groenelementen als bomen en struiken, stinzeflora, heemplantsoen e.d. Ook vertelde hij het een en ander over de flora en fauna van Elsrijk.
VERSLAG WIJNPROEVERIJ MET DE VRIJWILLIGERS

12 december hielden we onze jaarafsluiting. Zo'n twintig binnen ons stadsdorp actieve vrijwilligers deden mee met de wijnproeverij die we georganiseerd hadden. wijn connaisseur Jef du Pont liet ons vier heerlijke wijnen proeven. Onder het genot van deze wijnen en een hapje hebben we met deze gezellige avond het jaar afgesloten. De vrijwilligers gingen met een lekker flesje wijn huiswaarts.
NIEUW: VRAAG, AANBOD EN OPROEPEN

Nieuw op onze website is de Vraag, Aanbod en Oproep pagina.
Voorbeelden van een vraag zijn: Het ruilen van een paar plantjes voor de tuin, het lenen van een boormachine, een vraag om incidenteel hulp van een buurtbewoner of het verzoek om vervoer naar een bijeenkomst of naar de huisarts.
Voorbeelden van een aanbod zijn: kinderspeelgoed, het aanbieden van oppas voor kinderen, hulp bij het gebruik van een pc of tablet of een aanbod om incidenteel een buurtgenoot naar het ziekenhuis te brengen.
Voorbeelden van een oproep zijn samen een activiteit te doen (bijvoorbeeld samen naar de film of naar het Cobra), om deelnemers voor een club op te roepen of om een nieuwe club op te richten.
Vraag, aanbod en oproepen worden in de meeste gevallen ook geplaatst in onze nieuwsbrieven. Er zijn wel een paar regels waar de oproepen aan moeten voldoen. Deze vindt u onderaan de pagina. Een VRAAG is GEEL, een AANBOD is ROZE en een oproep is BLAUW. Een nieuwe vraag, aanbod of oproep kunt u maken door de knoppen te gebruiken. U vult dan een formulier in die u met de ‘verstuur’ knop op het formulier naar ons toe stuurt. Wij plaatsen uw vraag, aanbod of oproep dan zo snel mogelijk op de site.
STADSDORP ELSRIJK CLUBCOÖRDINATOR

Joke Knoop zal vanaf nu de rol van clubcoördinator op zich nemen.
Dit houdt in dat zij regelmatig contact zal hebben met de diverse clubs binnen het stadsdorp. Zij zal er voor gaan zorgen dat de informatie over de clubs op de website en in de nieuwsbrieven compleet en up-to-date is. Ook zal zij er voor zorgen dat clubactiviteiten op de agenda's van websites als Dichtbij.nl en MijnAmstelveen.nl worden vermeld. 
Ook zal zij de clubs regelmatig gaan vragen een verslagje van hun activiteiten voor deze nieuwsbrieven te schrijven. Wij zijn heel blij dat Joke deze belangrijke taak op zich wil nemen.
HERSTART BOUWPLANNEN ZONNESTEIN 64-66

30 juni jl. heeft de gemeente Amstelveen bewoners rond Zonnestein 64-66 per brief meegedeeld de locatie Zonnestein 64-66 opnieuw tot ontwikkeling zal worden gebracht.

25 november bezocht burgemeester Mirjam van 't Veld Elsrijk en ook deze locatie.
Tijdens de “Wijkvergadering van Wijkplatform Elsrijk” 26 november, besloten een aantal groepen bewoners die zich met dit project bezig houden om te onderzoeken of het mogelijk is samen te gaan werken.

Doel:
Als één belangenorganisatie met een grote achterban de gemeente Amstelveen en projectontwikkelaar tegemoet te treden.
Dit is gelukt en is de samenwerking op 10 december 2014 van kracht geworden.
De nu samenwerkende groeperingen zijn:
VvE-Nieuwer Amstel 1 en 2
Belangenvereniging Elsrijk Oost
Stadsdorp Elsrijk
VvE-Selde Rust
VvE- Zonnesteinhof

Wij zullen vanaf nu samen naar buiten optreden onder de naam “Zonnestein 64/66”.

Wij hebben inmiddels een constructief gesprek gehad met de projectmanager van de gemeente, mw. Gertie Stienen.
Er is door de gemeente een “tender document” opgesteld dat, zoals de planning nu is, in januari door het college behandeld wordt.
In deze tender staat o.a. beschreven waar de ontwikkelende partij aan moet voldoen:
een plan van aanpak maken,
waaraan moet het minimale prijs bod voldoen en
wat moet/mag er gebouwd gaan worden.

De projectontwikkelaar krijgt één jaar de tijd om draagvlak voor de plannen bij de bewoners te krijgen. Bewoners zullen betrokken worden bij de keuze van de projectontwikkelaar.

Wij willen de regie in eigen hand nemen en niet wachten totdat de gemeente / projectontwikkelaar met plannen komt die niet gewenst zijn, zoals bijvoorbeeld een tweede 10-hoog Zonnesteinhof op het grasveld, of een tweede appartementencomplex à la Selde Rust 25

Daarom vragen wij u met ideeën te komen om het gehele plangebied in te richten.
Het plangebied wordt begrenst door: Brantwijk (oosten), Zonnestein (zuiden), de groenstructuur langs Tulpenburg (westen) en appartementen Selde Rust 25 (noorden).
De ideeën kunt u tot 10 januari 2015 aanleveren
via e-mail:
info@stadsdorpelsrijk.nl

Hier kunt u ook vragen stellen.
 
STADSDORP ELSRIJK CLUBS . . . . .

Vogelclub

De Stadsdorp Elsrijk vogelclub komt op 16 januari om 15.00 uur bijeen in onze ruimte aan De Ruyschlaan 193a (hoek De Ruyschlaan - Mr. Bardeslaan).
Daar bespreken wij met Rinus Hofs (adviseur flora en fauna van de gemeente A’veen) waar de nestkasten hangen, welke vogels daarin broeden en hoe we die samen kunnen onderhouden. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom.
Heb je belangstelling voor de vogelclub ?
e-mail
hans.steenvoorden@gmail.com
.
Er zijn nog veel meer clubs. Lees veel meer weetjes over deze leuke clubs op onze website
NIEUWJAARSBORREL
11 januari 2015

Wederom organiseren wij samen met Wijkplatform Elsrijk een nieuwjaars-borrel in 't Amstelveens Poppentheater (Wolfert van Borsselenweg 85a).
Zondag 11 januari vanaf 1600 uur zijn alle Elsrijkers welkom om met ons en met elkaar het glas te heffen op een fantastisch 2015.

iPAD CURSUS

Begin 2015 gaan we van start met een iPad cursus met behulp van het pakket Zilveronline voor mensen zonder computer ervaring.
Wellicht een goed idee voor uzelf of voor uw ouders ?

In groepen van 8 mensen kan dan in 8 weken tijd in lessen van telkens 2 uur de basis geleerd worden voor het gebruik van een iPad. 

Zilveronline is meer dan alleen een iPad cursus.
Het brengt, door middel van een app, mensen in contact, met elkaar en met social media.

Waar de cursus gegeven zal worden is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Dit hoort u zo snel mogelijk.

De kosten voor deze cursus van totaal 16 uur bedragen € 85,00.

Heeft u zelf geen iPad dan kunt u er tegen vergoeding een lenen.
Dit kost € 30,00 plus
€ 15,00 administratie-kosten, totaal
dus € 45,00. Na de cursus besluit u of u de iPad aanschaft of weer inlevert. Bij inlevering vindt geen teruggave plaats van de betaalde kosten.
Opgeven voor de cursus kan via
info@stadsdorpelsrijk.nl

OPROEP

Elsrijkers elke zaterdag willen wandelen.

Er zijn Elsrijkers die het leuk zouden vinden om niet om de zaterdag te wandelen, maar ELKE zaterdag.
Heeft u ook belangstelling ?
Stuur dan een mailtje naar
oproepen@stadsdorpelsrijk.nl
Openluchttheater onderhoudsclub
Helaas was maandag de 15de het weer te slecht om in het park te werken, maar toch zijn het buitenhek en het binnenhek door de vrijwilligers al bijna helemaal hersteld. De gemeente heeft het groen in en om het theater flink gesnoeid. Wil je een volgende keer meehelpen ? Hou de website in de gaten voor het wanneer ! Kom dan gewoon aanlopen of meld je aan via info@stadsdorpelsrijk.nl


 

OPROEP

Elsrijkers die met elkaar willen tuinieren.

Er zijn diverse Elsrijkers die het leuk zouden vinden om met elkaar te tuinieren, hierover tips en trucs uit willen wisselen of er gewoon een goed gesprek over willen voeren met een medetuinier.
Heeft u belangstelling ?
Stuur dan een mailtje naar
oproepen@stadsdorpelsrijk.nl

Zaterdag 17 januari !
Repair Café Stadsdorp Elsrijk
is elke 3de zaterdag van de
maand open van
10:00 tot 13:00 uur.
Locatie is Rembrandtweg 428
(Nieuw Vredeveld)

repaircafe@stadsdorpelsrijk.nl.

Volg ons ook op

ONZE WEBSITE
Stuur deze nieuwsbrief door naar buren, vrienden of familie in Elsrijk
Forward