Copy

Nieuwsbrief oktober 2014

 
Van de kerngroep.....

In onze nieuwsbrief vind je de laatste informatie en stand van zaken rond Stadsdorp Elsrijk.


De gemeente heeft positief beslist over onze aanvraag van de zogenaamde 'pilot' status.
Deze pilot status betekent dat een bewonersinitiatief als Stadsdorp Elsrijk wordt erkend door de gemeente en dat wij vanaf 1 januari 2015 directe steun van de gemeente zullen ontvangen. Meer over het hoe en wat over deze pilotstatus kun je lezen op de website bij de informatie over Stichting Stadsdorp Elsrijk.
“Gezond nabuurschap in Elsrijk: het zal mij een zorg zijn”

Het is erg fijn om te lezen dat onze bijeenkomsten niet alleen door de bewoners worden gewaardeerd, maar ook door de gemeente. Geïnspireerd door onze bijeenkomst gaat de gemeente ook in de andere Amstelveense wijken dergelijke bijeenkomsten organiseren.
13 oktober heeft de gemeente Amstelveen het volgende persbericht uitgebracht.

“Goed bezochte informatieavond zorg in Elsrijk
Donderdag 2 oktober organiseerde Stadsdorp Elsrijk in zorgcentrum Nieuw Vredeveld een bijeenkomst om te praten over de wijze waarop de gemeente Amstelveen in 2015 en volgende jaren de nieuwe zorgtaken wil realiseren. Een kleine honderd belangstellenden, waaronder bewoners, professionals van zorginstellingen en raadsleden, gingen met elkaar en met de wethouders Herbert Raat en Jeroen Brandes in gesprek over dit belangrijke onderwerp.
Op basis van prikkelende stellingen als bijvoorbeeld “”Als bewoner van Elsrijk, en dus Amstelveen, is het voor mij volstrekt duidelijk waar ik me moet melden met een ondersteuningsvraag (digitale loket, WMO-loket, sociale teams)” werd geanimeerd gepraat en gediscussieerd over tal van vragen die leven onder de mensen. Elsrijker Michiel Bloem wist de levendige, en soms felle discussies, prima in goede banen te leiden. Wethouder Zorg Herbert Raat (VVD): “Complimenten aan Stadsdorp Elsrijk voor de uitstekende organisatie. We zien deze avond als voorbeeld voor de manier waarop wij de komende tijd met meer groepen bewoners en mensen die in de zorg werken in gesprek willen gaan. We gaan samen met andere zorg- en wijkcentra uitzoeken of we dit soort avonden ook in andere buurten kunnen organiseren.” Wethouder Jeugdzorg Jeroen Brandes (PvdA): “Heel goed om zo dicht bij de mensen waar het uiteindelijk om gaat zo’n avond te organiseren. We hebben weer heel veel praktische vragen en prikkelende stellingen gehoord waar wij als gemeente weer verder mee kunnen. Ook voor ouders die te maken hebben met opvoedproblemen en jeugdhulp willen we een soortgelijke informatieavond houden.”“
Let ook op de diverse OPROEPEN in de nieuwsbrief. Dit zijn oproepen van Elsrijkers die op zoek zijn naar andere Elsrijkers om samen leuke activiteiten te ondernemen.

We beginnen deze nieuwsbrief met twee oproepen van initiatieven die wij van harte steunen, de Dag Van De Dialoog en de Verrijk Je Wijk Markt.

En uiteraard zijn alle Elsrijkers van jong tot oud welkom om zich aan te sluiten bij Stadsdorp Elsrijk activiteiten.
Dus ook los van de oproepen, als u enthousiast wordt van onze activiteiten en plannen en actief mee wil doen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

OPROEP

OOK STADSDORP ELSRIJK ZAL AANWEZIG ZIJN OP

ZETVAST  IN  JE  AGENDA  ! dinsdag 18 november

“Ja, het klimaat gaat echt veranderen!"
Wateroverlast, watertekort, hittestress
Wat kun jezelf doen met je eigen tuin, huis en straat ?

Onder dit moto organiseert Stadsdorp Elsrijk
dinsdagavond 18 november
in Nieuw Vredeveld (Rembrandtweg 428)
een avond over het belang van water in onze eigen woonomgeving.
Het klimaat verandert.
Wat betekent dat voor de waterhuishouding in onze eigen tuin en straat ? Wist je dat je door duurzaam te tuinieren kunt helpen de waterhuishouding in je eigen wijk op orde te houden ?
Deskundigen uit de wereld van het waterbeheer gaan deze avond met je in gesprek over hoe klimaatontwikkelingen van invloed zijn op je woonomgeving en geven je praktische ideeën waar je direct mee aan de slag kan.

Vanzelfsprekend is er ruimte voor vragen.Zaterdag 15 november alweer voor de derde keer !
Repair Café Stadsdorp Elsrijk is elke 3de zaterdag
van de maand open van 10:00 tot 13:00 uur.
Locatie Rembrandtweg 428 (Nieuw Vredeveld)We zijn overigens nog op zoek naar meer vrijwilligers

die enige technische kennis en kunde bezitten
en die het leuk vinden om een keer in
de maand 3 uur hieraan hun medewerking willen
verlenen. Heb je interesse, stuur dan
een mailtje naar
repaircafe@stadsdorpelsrijk.nl.

Stadsdorp Elsrijk clubs.....


Wandelclub

Om de zaterdag is er een wandelclub.
Twee keer per maand lopen we ongeveer 2 uur door de Parken en het Amsterdamse Bos. Als het kan, drinken we ergens koffie.
Contactpersoon: Eleonora Smit noortje.smit@ziggo.nl
Zaterdag 25 oktober is er weer een wandeling in het bos.
Zoals het er nu uit ziet wordt het lekker weer en verzamelen we om 10 uur aan het einde van de Oude Karselaan op de parkeerplaats bij de paaltjes.
Heb je tijd en zin om mee te lopen we zien je graag.
Groet van Eleonora

PS: Het is handig om kleingeld mee te nemen voor de koffie.

After dinner walk

Iedere dinsdagavond van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur wordt er gewandeld. Goed voor de spijsvertering en gezellig om samen op te lopen !
We starten bij bakkerij Koolhaas, hoek Rembrandtweg / Groen van Prinsterer laan en maken een rondje door een van de Amstelveense wijken of door de parkjes.
We hebben een paar afspraken :
Wie mee wilt doen, meldt zich aan bij marijkelabohmn@hotmail.com
Je komt dan op de mail lijst.
Er is verder geen enkele verplichting. Je blijft vrij om iedere week of om zo nu en dan mee te lopen.
We starten om 19:02 uur en blijven dus niet lang wachten.
Bij slecht weer wordt er een afzeg mail rondgestuurd. Bij twijfel dus vlak voor de start tijd even de mail bekijken of even bellen met Marijke Labohm, 6415351

Engels conversatie

Wil je af en toe kletsen in het Engels ? Om je Engels te verbeteren of gewoon voor de lol ? Kom dan een keer langs. Er is geen vaste datum of tijd. Ik ben zelf Engelse en op dit moment zijn er 5 dames voor wie ik Engelse conversatie sessies organiseer. Een paar van deze dames zijn nu bijna een jaar bezig en ze vinden het nog steeds leuk ! Wij hebben geen vaste agenda en spreken over alles en nog wat.
Stuur me een email: linda.edwards-white@hotmail.com
en ik kan je verder inlichten.

Mahjong

Mijn man en ik willen heel graag mahjong spelen – maar we zoeken nog een paar mensen, want je heb 4 mensen nodig voor een spel. Mahjong is gezellig en de spel zelf is niet moeilijk. Wij kunnen wel spelen in een mahjong club, maar vind het meer lol om gewoon thuis te spelen waar de regels niet zo streng zijn. Interesse, stuur dan een email:  linda.edwards-white@hotmail.com.

Huiskamerbridge

De huiskamerbridge is weer begonnen.
Momenteel zijn wij met zes personen; een vaste groep van vier personen en twee als reserve.
Het zou leuk zijn als er nog twee personen (of meer) bijkomen en we weer een bridgeviertal kunnen vormen.
Er wordt twee maal per maand op vrijdagmiddag gebridged.
Nieuwe leden zijn welkom en kunnen zich aanmelden bij ingridklok@hotmail.com
Er zijn nog veel meer clubs. Lees veel meer weetjes over deze leuke clubs op onze website
Stuur deze nieuwsbrief door naar buren, vrienden of familie in Elsrijk
Forward
ONZE WEBSITE


Volg ons ook op

OPROEP


             

7 november gaat Amstelveen in dialoog en ook in Elsrijk staan dialoogtafels waar u op een open en verrassende manier met elkaar in gesprek kunt over de vraag ‘waar sta jij voor op?’.
Nieuw Vredeveld opent om 9:30 de Dag van de Dialoog in Amstelveen. Hier kunt u in dialoog met inwoners van de aanleunwoningen en kinderen van groep 8 van Brede School Rembrandt. Ook wethouder Raat heeft aangegeven hier graag mee te komen praten.
Om 10:30 uur kunt u aanschuiven in ’t Open Hof. Hier ontmoet u - in verhouding tot andere locaties - veel nieuwe Nederlanders.
Een gesprek duurt twee uur en er praten aan een tafel maximaal 8 mensen mee. Het is dan ook belangrijk dat u zich aanmeldt
(voor Nieuw Vredeveld i.breij@brentano.nl en voor ‘t Open Hof b.haftlang@aanz-amstelveen.nl) zodat we voldoende tafels kunnen klaarzetten en voor voldoende gespreksleiders kunnen zorgen.
 
Mocht u in de ochtend niet kunnen en liever op een ander tijdstip aansluiten kijk dan op de website voor de overige locaties. www.amsterdamdialoog.nl/Locaties-Amstelveen-2014/
Liever eerst kennismaken met de gespreksvorm dialoog? Kom dan 25 oktober naar de Verrijk-je-wijk-markt in ’t Open Hof, waar Amstelveen in Dialoog minidialogen houdt.
 
Het is ook mogelijk een eigen dialoogtafel in uw straat of buurt te organiseren. Kijk hiervoor op www.amsterdamdialoog.nl/Tafel-organiseren-in-Amstelveen/ of neem contact op met Ans Fontijn 06-22118575. Ook voor overige vragen.


 
Dag van de Dialoog 2013 in Nieuw Vredeveld: leerlingen van de Rembrandtschool in gesprek met wijkbewoners   Voor alle vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met Ans Fontijn: amstelveendialoog@xs4all.nl of 06-22118575
Website: www.amsterdamdialoog.nl/amstelveen
Facebook: www.facebook.com/dagvandedialoogamstelveen
 

OPROEP


Openluchttheater onderhoudsclub

Wie doet mee op maandag 27 oktober 10.00 uur !


Stadsdorp Elsrijk heeft het initiatief genomen om ons openluchttheater te gaan gebruiken. De gemeente heeft toegezegd onderhoud te plegen aan het groen en de vijver. Wij zijn op zoek naar buurtgenoten om een groepje te vormen die periodiek de gemeente wil helpen bij het onderhoud. Het eerste object is het hek waar het gaas weer met draad op het hek moet worden vastgezet. De gemeente stelt materiaal en gereedschap ter beschikking.

Kok gewoon aanlopen of meld je aan via info@stadsdorpelsrijk.nl.

OPROEP


Jeu de Boules

Het park De Ruyschlaan lijkt ons een prachtige plek om te Jeu de Boulen. Maar er zijn meer plekken in Elsrijk waar prima gespeeld zou kunnen worden.
Zijn er liefhebbers van het prachtige Jeu de Boules spel in Elsrijk die het wel zien zitten om een nieuwe club te beginnen ? Stuur dan e-mail naar
info@stadsdorpelsrijk.nl.

OPROEP


Kookclub

In wijkcentrum 't Open Hof is het vanaf 1 oktober mogelijk met een groep te koken
(Dank Pauline en Elly !)

Stadsdorp Elsrijk roept buurtgenoten op die het leuk vinden om bijvoorbeeld een keer per maand samen te koken en te eten zich te melden op
info@stadsdorpelsrijk.nl.

OPROEP


De Kerst aanloop

In de wijk Elsrijk wordt al gedurende vijf jaar deze Kerst aanloop georganiseerd.
Wat gaat er gebeuren ?
Op drie verschillende avonden stelt steeds een andere familie hun huiskamer ter beschikking en worden buurtgenoten daar verwelkomd met een eenvoudig koekje en een kopje koffie of thee.
Daarna wordt er een verhaal verteld door Anje Robertson. Iedere avond wordt er een ander winters verhaal verteld. Jonge muzikanten worden uitgenodigd hun muziek op deze avonden te laten horen. We zoeken nu naar mensen die hun huiskamer voor dit sfeervolle project willen openstellen en stellen dan in overleg een datum vast.
Hartelijke groet,
Anje Robertson
anjeverhaalt@icloud.com
 

OPROEP

I-pad kennis vergroten.

In het Stadsdorp Elsrijk is belangstelling om in samen in clubjes te leren optimaal gebruik te maken van je I-pad of andere soorten tablet pc's. Wie wil helpen om in een groepje(s) van 8 mensen de I-pad te verkennen ? Reacties graag naar info@stadsdorpelsrijk.nl

OPROEP

Elsrijkers die met elkaar willen tuinieren.

Er zijn diverse Elsrijkers die het leuk zouden vinden om met elkaar te tuinieren, hierover tips en trucs uit willen wisselen of er gewoon een goed gesprek over willen voeren met een medetuinier.
Heeft u belangstelling ?
Stuur dan een mailtje naar
info@stadsdorpelsrijk.nl

OPROEP

Het kan heerlijk zijn om in stilte bij elkaar te zitten en lekker wat te penselen of te tekenen.
Ik denk zelfs aan een klein verhaaltje schrijven en daar plaatjes bij maken. Samen kun je alle kanten uit. Ik zoek een vriendelijk mens in Elsrijk want in deze tijd houd ik alles kort en is mijn actieradius wat beperkt. Dat verandert wel weer, maar zoals het nu is hoeft het de kwaliteit van ontmoeten niet in de weg te staan.
Groepjes van twee of drie denk ik aan.
Ook samen zingen is fijn. Piano erbij maakt het helemaal leuk.
Wie voelt zich aangesproken en neemt contact op om te onderzoeken wat werkt?
Stuur dan een mailtje naar
info@stadsdorpelsrijk.nl