Copy

Nieuwsbrief mei 2014


 
Van de kerngroep.....
 
Het is misschien wat stil geweest rond Stadsdorp Elsrijk, waardoor misschien de indruk ontstaat dat er weinig gebeurt, maar niets is minder waar.

Eind maart was er de goedbezochte rommelmarkt in uw wijkcentrum het Open Hof. Met de opbrengst is de barruimte van het wijkcentrum weer fris in de verf gezet.

In april heeft u onze maandelijkse bijeenkomst moeten missen, maar daar kreeg u koningsdag voor in de plaats en daarvoor deden wij graag een stapje opzij.

En dat kwam goed uit, want de april-bijeenkomst, die zou gaan over veiligheid in de wijk en in en om het huis, hebben wij niet door laten gaan. Het bleek namelijk dat de gemeente op haar beurt ook al druk bezig is gemeentebrede bijeenkomsten te plannen over dit onderwerp. Wij hebben er voor gekozen elkaar niet in de weg te zitten en een stapje terug te doen. Maar wij komen binnenkort wel degelijk met plannen rond dit onderwerp.

Ook zijn betrokken Elsrijkers druk bezig met een aantal projecten en onderwerpen waar we heel enthousiast over zijn en waar u in deze nieuwsbrief en op de website meer over leest. We noemen het openlucht-theater Elsrijk, de start van repair café Elsrijk, het uitbrengen van een papieren wijkkrant.

Maar ook de buurtjes zijn een nieuw idee waarmee we meer Elsijkers proberen te betrekken bij alles wat er gebeurt in de wijk.

En natuurlijk, last but not least, de clubs.
Steeds meer Elsrijkers doen mee in een of meer van de clubs in de wijk.

En we staan natuurlijk altijd open voor uw ideeën en suggesties en zijn we altijd blij met Elsrijkers die zich actief willen inzetten We roepen alle Elsrijkers op zich aan te sluiten en zijn of haar talent vrijwillig in te zetten in en voor Stadsdorp Elsrijk.

STADSDORP ELSRIJK
BIJEENKOMST WOENSDAG 21 MEI


Wij zijn druk bezig de Stadsdorp Elsrijk bijeenkomst voor mei te organiseren.
Tijdens deze bijeenkomst komen onderwerpen aan de orde als:
  • Openlucht-theater Elsrijk
  • Repaircafé Elsrijk
  • Stadsdorp Elsrijk CLUBS
  • Stadsdorp Elsrijk BUURTJES
Verderop in de nieuwsbrief kunt u alvast wat lezen over deze onderwerpen. De bedoeling is dat we deze Stadsdorp Elsrijk bijeenkomst houden in de Kruiskerk. Voor de bijeenkomst zal nog een aparte uitnodiging verstuurd worden.
 

Openlucht-theater ElsrijkHet onbekende pareltje in Elsrijk
Het is een bij vele Elsrijkers onbekend pareltje in onze wijk, het openluchttheater in park De Ruyschlaan. Maar het bestaat en het vormt een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de wijk. Er zijn nog tal van verhalen boven tafel te krijgen van Amstelveners over dit theatertje. Buurtbewoners die wij er over spraken vertellen vaak met een grote glimlach over een mooi verleden.

Daarom hebben een groep Elsrijkers , ondersteund door de gemeente, het idee opgevat dit prachtige theatertje  nieuw leven in te blazen. Zij hebben een project gestart met als doel het opknappen en weer geschikt  maken van het openluchttheater voor kleinschalige theaterproducties van Elsrijkers of voor Elsrijkers. Suzanne Janse, enthousiast lid van de projectgroep, heeft in 2013 hiertoe al een aanzet gegeven door een kindervoorstelling te organiseren in het openluchttheater.

Elsrijk is een wijk waar weinig voorzieningen zijn waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast trekken de huidige activiteiten met name de wat oudere bewoners, voor kinderen en jonge gezinnen biedt de buurt helaas weinig. Het openluchttheater kan een rol spelen om Elsrijkers te binden middels optredens van kinderen, voorstellingen voor jong en oud en als ontmoetingspunt van en voor allen. Voor we de plannen indienen willen we daar over spreken met Elsrijkers. Dat vindt plaats op 21 mei in de Kruiskerk, vlak bij ons theater.


Stadsdorp Elsrijk gaat, met dank aan drijvende kracht Elsrijker Ton Plasmeijer, een Repair Café starten en wel in september op de 3e zaterdag in die maand in het wijkcentrum het Open Hof.
Wat houdt dit in ??
Het Repair Café is een repareer bijeenkomst, georganiseerd voor en door buurtbewoners van Stadsdorp Elsrijk. We ontmoeten elkaar in wijkcentrum het Open Hof waar gereedschap aanwezig is en waar jullie meegebrachte kapotte spullen kunnen repareren, met hulp van handige vrijwilligers. Doelstellingen zijn het verkleinen van de afvalberg, het behouden van kennis over repareren en het versterken van de sociale cohesie.
Op de Stadsdorp Elsrijk bijeenkomst 21 mei zullen wij hier meer over vertellen.
We zijn overigens nog op zoek naar vrijwilligers die elektronische kennis bezitten en die het leuk vinden om een keer in de maand 3 uur hieraan hun medewerking willen verlenen. Heb je interesse en vind je je het leuk om hieraan mee te doen, stuur dan een mailtje naar repaircafe@stadsdorpelsrijk.nl.
Als u alvast meer wil lezen over het hoe wat over een repair café kunt u kijken op onze repair café pagina

 

BUURTJES


Een nieuw initiatief binnen Stadsdorp Elsrijk zijn de BUURTJES.

Wat zijn Buurtjes ?

Welnu, wij heten niet voor niets Stadsdorp Elsrijk.
Het dorpse gevoel terugbrengen in Elsrijk is voor ons erg belangrijk.
Maar tegelijk beseffen we dat onze wijk Elsrijk te groot is om elkaar echt allemaal te kennen en te ontmoeten. Dat elkaar kennen lukt vaak al beter in je eigen ‘buurtje’.
Daarom wil Stadsdorp Elsrijk graag ook een plek zijn waar de buurtjes terecht kunnen met hun plannen en initiatieven.
Om te beginnen door op onze website pagina’s te maken waar buurtjes informatie met hun bewoners kunnen delen, maar waar zij ook foto's kunnen plaatsen of wat dan ook.
Er zijn heel wat buurtjes in Elsrijk zo weten we en er zijn er al een paar die een pagina op onze website hebben, neem maar eens kijkje.

OPROEP

I-pad kennis vergroten.

In het Stadsdorp Elsrijk is veel belangstelling om in samen in clubjes te leren optimaal gebruik te maken van je I-pad of andere soorten tablet pc's. Wie wil helpen om in een groepje(s) van 8 mensen de I-pad te verkennen ? Reacties graag naar info@stadsdorpelsrijk.nl

OPROEP

Elsrijkers met kennis van electronica.

We zijn voor het repair café op zoek naar Elsrijkers die elektronische kennis bezitten en die het leuk vinden om een keer in de maand 3 uur hieraan vrijwillig hun medewerking willen verlenen. Vind je je het leuk om hieraan mee te doen, stuur dan een mailtje naar repaircafe@stadsdorpelsrijk.nl.


Volg ons ook op
ONZE WEBSITE
Stuur deze nieuwsbrief door naar buren, vrienden of familie in Elsrijk
Forward
CLUB INFO

Veel Elsrijkers kennen inmiddels onze Staddorp Elsrijk Clubs.
Hieronder een bijdrage van enkele van hen.

 
WANDELCLUB
De Wandelgroep op de zaterdagmorgen is een groot succes.
Meestal lopen we met een groepje van 8 tot 10 personen door het Amsterdamse Bos of de Parken in Amstelveen. Het is altijd heel ongedwongen en amusant om met anderen wandelaars te lopen en je samen te verwonderen over de schoonheid van de natuur. Tot nu toe is het ons nog steeds gelukt een leuke plek te vinden om even te pauzeren voor de koffie, en dat is dan altijd weer een klein feestje zo met elkaar. Ben jij nog nooit mee geweest met de wandeling, maar lijkt het je wel wat, de informatie over de volgende wandeling vind je op de Clubpagina.
 
ENGLISH CONVERSATION
English conversation sessions are going well and are always great fun. We have no fixed agenda and chat about whatever comes into our heads, usually for around an hour or more.  We meet in each other's houses on a rotation basis.  I currently have 4 ladies who participate regularly, but I also have time for more sessions if anyone else is interested.  You can come on your own or as a group of 2-3 people. Why not come along one time and see what it's like?  There is no obligation to carry on if you feel it is not for you but who knows, after one session you might like to come again ! I would also be interested in helping with written English if anyone needs assistance in that area. Please feel free to contact me by email linda.edwards-white@hotmail.com if you would like more information.
 
HUISKAMER BRIDGE
Het huiskamer bridgen is al een aantal maanden van start en soms wat ingewikkeld te regelen. Toch is er nu een clubje van 4/5 mensen op vrijdagmiddag eens in de 14 dagen. Er is een mogelijkheid om een tweede groep op een ander dagdeel te organiseren. Tot op heden hebben zich alleen gevorderden gemeld en dat willen we ook graag zo houden. Bent U geïnteresseerd, dan kunt U zich opgeven bij de coördinator huiskamerbridge Ingrid klok Tel 020 8231035.
 
FIETSCLUB
Vanaf december 2013 is de fietsclub actief geworden. Inmiddels zijn er 6 tochten georganiseerd met een gemiddelde deelname van ongeveer 6 personen de laatste tijd.
Het is een enthousiast groepje dat een trouwe vaste kern heeft. De fietstochten vinden ongeveer maal per maand plaats, steeds in overleg met de deelnemers. De bestemmingen zijn heel divers: vaak in de natuur, maar ook wel naar Amsterdam of een combinatie van groen en stad: zoals naar Abcoude of naar het Fletcher hotel langs de A2.
Wij hebben de Ronde Hoeptocht gedaan en hebben natuurlijk ook een tocht gemaakt door het Amsterdamse Bos. Wij hebben een mooie tocht naar het KNSM-eiland gemaakt en de diverse architectuur gezien. Wij zijn naar Sloten geweest via de Oeverlanden en de Ringvaart.
De tochten duren ongeveer 2,5 uur, inclusief een koffiepauze. De gemiddelde lengte ligt zo rond de 25 kilometer. Inbreng van de leden wordt ook op prijs gesteld, zodat iedereen een suggestie kan doen. Het leuke is dat doordat je een grotere actieradius hebt, je een grotere cirkel rond Amstelveen kan bestrijken.
Er is nog plaats voor nieuwe leden, maar wij hebben niet zoveel ruimte als bv de wandelclub. Je bent al gauw een lange sliert fietsers en het moet wel overzichtelijk blijven.
Als er een nieuwe tocht georganiseerd zal worden, dat zal waarschijnlijk in juni zijn, dan wordt daar ook mededeling van gedaan aan de site van Stadsdorp Elsrijk, zodat een ieder daar kennis van kan nemen. Ik zou zeggen: houd de site in de gaten en doe er je voordeel mee! Mieke van der Avoird, coordinator
 
ELSRIJKERS MUZIEK ENSEMBLE
Een paar maanden geleden heeft Annelies Roemer een oproep geplaatst om samen een orkestje te vormen van b.v. houtblazers en strijkers. Ondergetekende, Annie Grevenstuk, heeft als enige hierop gereageerd. De kennismaking klikte en wij hebben een aantal keren plezierig samengespeeld. We spelen beiden blokfluit S.A.T. En hebben duetten van Sammartini gespeeld. Groot was onze vreugde toen zich een pianist bereid verklaarde met ons mee te doen. En ook dit was weer een klikmoment.De basis is er....Boven dit stukje staat Elsrijkers Kamermuziek Ensemble. Onwillekeurig komen dan de vragen o.a.: Hoe groot moet dit ensemble worden – waar gaat dit ensemble oefenen – Is het alleen om af en toe samen te spelen bij iemand thuis  of willen we in de toekomst op tournee ;-). Allemaal vragen voor de toekomst waarop Annelies en ik nu geen antwoord hebben. Onze  doelstelling is voorlopig op een aardig niveau eens in de 2 á 3 weken samen te spelen bij iemand thuis en dan maar zien wat er van komt. Muziek maken en er blij van worden, dat is ons eerste doel. Is er iemand onder u die graag eens kennis met ons wil maken  en misschien met ons mee wil doen.... ik zou zeggen schroom niet, bel of stuur een e-mail.Van harte aanbevolen !!!!!!
Annelies Roemer tel. 6410764
Annie Grevenstuktel. 3374117 e-mail a.grevenstuk@kpnmail.nl
 
LEESCLUB
De leesclub komt ongeveer om de twee maanden bijeen bij een van deelnemers thuis. We kiezen een boek, dat kan soms ook een boek zijn dat je zelf niet zo gauw zou lezen. Ieder leest het aandachtig en om beurten leidt een van ons het in op de bijeenkomst, zo mogelijk aan de hand van verzamelde recensies en informatie over de schrijver.
De gastvrouw/-heer treedt op als gespreksleider. Meestal volgt eerst een rondje waarin ieder zijn mening geeft over het boek en een aantal aandachtspunten aan de orde stelt. Daarna ontstaat een uitgebreide discussie over het boek en de auteur. Het aardige is dat je door met elkaar een boek te lezen en te bespreken attent wordt gemaakt op zaken die je zelf nog niet in het boek hebt ontdekt waardoor je kijk op het boek wordt verrijkt. Vaak komen terloops ook persoonlijke zaken aan de orde maar het gelezen boek en de auteur staan centraal in de bijeenkomst.
De leesclub bestaat nu uit acht personen en we denken dat dit een werkbaar aantal is. Als er Elsrijkers zijn die ook belangstelling hebben voor een leesclub kunnen ze die starten en gebruik maken van onze ervaringen.
Contactpersoon is Sonja de Froe: smdefroe@xs4all.nl