Copy

M e i  2 0 1 6

Van de kerngroep .....

In onze nieuwsbrief van mei lees je de meest recente informatie rond Stadsdorp Elsrijk.

Wederom aandacht voor activiteiten in het kader van 'Goede buren in Elsrijk'.

En natuurlijk nieuws van het Openluchttheater Elsrijk en de clubs in het stadsdorp.

Zoals we elke keer melden, zijn alle Elsrijkers van jong tot oud welkom om zich aan te sluiten bij Stadsdorp Elsrijk activiteiten en clubs. Dus ook los van de oproepen, als u enthousiast wordt van onze activiteiten en plannen en actief mee wil doen, dan bent u van harte welkom.

Tot snel in ons stadsdorp

Hans, Eric, Juliette, Coby, Joke, Dolf


Elkaar op een leuke manier ontmoeten in onze wijk, dat is Goede buren in Elsrijk.
In de periode van 1 april t/m 5 juni organiseren we heel diverse activiteiten voor jong en oud.


Dit initiatief komt voort uit samenwerking tussen Stadsdorp Elsrijk, de Kruiskerk en verzorgingshuis Nieuw Vredeveld. Klik op het logo en lees snel verder !
‘Elsrijk in de tweede wereldoorlog’

Zaterdag 7 mei 2016 organiseerden we een thema-bijeenkomst getiteld:
Deze door Juliette georganiseerde middag, viel uiteen in twee delen.
Het eerste deel bestond uit een college van Paul Betgem over hoe Elsrijk er in WOII uitzag en hoe het er aan toe ging.
Daarna vertelden twee Elsrijkers, Rob Veenman en Wil Couterier over wat hen en hun familie en omgeving allemaal overkomen is in de oorlogsjaren.
Het waren prachtige en soms emotionele verhalen.
Wij danken hen alle drie voor hun prachtige verhaal en we danken de Kruiskerk voor hun gastvrijheid alsmede de Elsrijkers voor hun komst en hulp.

Deel twee bestond uit een wandeling langs plekken in de wijk die in WOII een belangwekkende rol hebben gespeeld door gebeurtenissen als een bombardement, onderduikadres, verzetswoning, foute woning e.d.
CLUB-INFORMATIE

FILMCLUB ELSRIJK

Vrijdag 8 april was de eerste filmavond, georganiseerd door filmclub Elsrijk in samenwerking met de Kruiskerk. Gekozen werd voor de film ‘Good bye Lenin’ die mooi aansloot bij het thema van de boekenweek: Duitsland: ‘was Ich noch zu sagen habe’.
Voorafgaand aan de film deelden we een gezamenlijke maaltijd, na de film werd de eerste indrukken van de film gedeeld.
Met een goed gevoel werd vervolgens van elkaar afscheid genomen met de toezegging dat de eerst volgende filmbijeenkomst op 21 juni in ons openluchttheater wordt gedraaid.
Om in de sfeer van de langste dag te blijven is gekozen voor de klassieker ´A Midsummer Night’s Dream´ van William Shakespeare.
U bent van harte welkom op deze avond 
Voorlopig wordt de club getrokken door:
Karin Dumasy, Mieke den Duyn, Melis Melissen en Marijke Labohm, Bereikbaar via
filmclub.elsrijk@gmail.com

SCHILDERCLUB ELSRIJK

De nieuwe schilderclub Elsrijk sluit aan bij de het bestaande Crea-café dat om de vrijdag van 10:00 uur tot 12:00 uur is in Nieuw Vredeveld.
27 mei is de volgende keer.
Je hoeft je niet aan te melden.
Materiaal en koffie/thee zijn voor eigen rekening.
Meer info op hun clubpagina.
FIETSCLUB

Verslag van de fietstocht 3 mei:
een tocht door Amsterdam West
Dit keer zijn we met mooi weer gezegend geweest. De tocht ging naar Amsterdam West.
Wij zijn begonnen met een bezoek aan Huis Te Vraag, een gesloten begraafplaats aan de Rijnsburgerstraat (de voormalige Sloterweg) in Amsterdam.
Deze begraafplaats dateert uit 1921 toen de Nederlands Hervormde Kerk hier een begraafplaats opende. Voorheen kende deze plek diverse andere bestemmingen: allereerst een boerenhofstede. Het verhaal  gaat het verhaal dat Keizer Maximiliaan van Oostenrijk in 1489 op pelgrimstocht op weg was naar de Heilige Stede en op deze plek de weg zou hebben gevraagd. Daarna heeft er nog een katoendrukkerij gestaan, een scheepswerf en een cafe.
 
Sinds 1987 wordt de aula bewoond door Leon van der Heijden en zijn vrouw Willemijn die als beheerders en hoveniers van deze begraafplaats op zich hebben genomen. Inmiddels is de verzorging overgedragen aan twee enthousiaste vrouwen, in 1991 aangesteld door stadsdeel Zuid, die in (te) korte tijd de begraafplaats proberen bij te houden.
Zij doen dit met veel zorg en inzet en het resultaat mag er zijn, ondanks het feit dat zij het gevoel hebben veel te weinig tijd ter beschikking hebben: 24 uur per week voor een gebied van 2,5 hectare met erg veel begroeiing en bomen. Er zijn honderden buxus-struikjes die bijgehouden moeten worden en ook de bomen vragen hun verzorging. Het is echter heerlijk dwalen op de smalle paadjes.
Vervolgens zijn we doorgegaan en hebben op onze route door Amsterdam-West diverse kunstwerken bezocht en bekeken.
Bv aan de Plesmanlaan een kunstwerk genaamd: ‘Golf met blauwe drukveer’. Op het Sierplein een herinnering aan de 2de Wereldoorlog ‘De bevrijde Vogel’. Twee schuin geplaatste kunstwerken aan de Corn. Lelylaan. Bij de Comeniusstraat een bronzen paard.
Aan het Dwaze Moedersplein staat een standbeeld dat gewijd is aan de Dwaze Moeders van de Vuile Oorlog in Argentinie, ‘De Verzetsvrouw’.
Tot slot tegenover de Meervaart een glazen kunstwerk gecombineerd met een granieten steenbrok genaamd ‘Senza Parole’.
Het was een mooie en leuke tocht die wij gemaakt hebben met 9 personen in aangename weersomstandigheden.

VOGELCLUB

Zaterdag 7 mei heeft vogelclub Elsrijk een bezoek gebracht aan Waverhoek, een plas- drasgebied in Waverveen, in de buurt van Botshol.
 
Het was fraai zomerweer en alleen al daarom een feestje om er te zijn.
Volop gekweel van de vogels in het riet en allerlei waad- en watervogels druk bezig op het water en in het slib langs de oevers.
Er was een aantal vogelaars aanwezig met telescopen, die ons met plezier mee lieten kijken.
 
Een paar krenten uit de pap:
drie overvliegende steltkluten, een eiland vol broedende kluten, een paar kuiltjes draaiende kleine plevieren, een groepje huiszwaluwen dat modder aan het verzamelen was voor hun nesten, een tweetal zomertalingen, heel veel uitbundig zingende rietzangers en rietgorzen en een blauwborst de zich heel eventjes maar liet zien.
 
Een complete lijst met waarnemingen vind je op de clubpagina.

THEATER-SPORTEN

De activiteit Theater-sporten is nu met zomerstop.
Vanaf oktober gaan we weer een nieuw seizoen starten.
Hou de website en de nieuwsbrief in de gaten voor nieuws.
Theatersport is een laagdrempelige oerleuke vorm van improvisatietoneel;
Iedereen kan het, kom het uitproberen !
Om de veertien dagen van 1500 tot ca. 1700 uur.
Als je belangstelling hebt, of er meer over wilt weten,
neem even contact op met:
dick.labohm@casema.nl

LEESCLUBS

Nieuws over de vier Stadsdorp Elsrijk leesclubs op hun pagina op de website.
 
Er zijn nog veel meer clubs. Lees veel meer weetjes over deze leuke clubs op onze website
Je kunt al je vragen over de clubs stellen bij
clubs@stadsdorpelsrijk.nl.
e-mail ons
COLUMN

Wil je ook een column bijdragen, stuur die dan naar info@stadsdorpelsrijk.nl.

Deze maand helaas geen column
Zaterdag 21 mei is er weer repair-café.
Meer weten ?
Kijk dan op hun
webpagina

Generatiegesprek
over vriendschap in Elsrijk


Zondag 22 mei, 10.30 uur in Restaurant Nieuw Vredeveld

Of je nu oud of jong bent: we hebben allemaal ervaring met vriendschap. Heb je die ervaring wel eens gedeeld met iemand van een andere generatie? Dat kan op 22 mei tijdens het generatiegesprek in Restaurant Nieuw Vredeveld, Rembrandtweg 428 te Amstelveen.  Het generatiegesprek start om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.00
uur met aansluitend een lunch. Het maakt deel uit van het project Goede Buren in Elsrijk, een samenwerking tussen Stadsdorp Elsrijk, de Kruiskerk en verzorgingshuis Nieuw Vredeveld en wordt georganiseerd samen met Amstelveen in Dialoog. Alle buren zijn van harte welkom. Aanmelden kan bij Joëlle Elleswijk, Sociaal Cultureel Werker, scwnv@brentano.nl of telefonisch: 06-28320520.

Kinderen tussen 8 en 16 jaar gaan in gesprek met ouderen. In groepjes van zes, ouderen en kinderen, onder begeleiding van een gespreksleider worden vragen bedacht over vriendschap om deze vervolgens te beantwoorden. Op deze manier worden persoonlijke ervaringen met vriendschap met elkaar gedeeld.


Programma
Openluchttheater


Zondag 5 juni 15.00 uur

De Vuilnismannen
Toegang € 3,00


Zondag 12 juni 15.00 uur

Musicalvereniging OVA

Toegang € 3,00

Het hele programma voor het seizoen 2016 staat op de website.
Klik op het logo om het te bekijken.
Dan kun je de data alvast noteren in je agenda.

Wil je ons financieel steunen?
Kilk dan op de button.

Openluchttheater 2

De groep vrijwilligers die zich bezig houdt met ons openluchttheater is druk bezig met de voorbereidingen voor het zomerseizoen 2016. Bewoners die hierbij willen helpen nodigen wij van harte uit zich aan te melden bij info@openluchtheaterelsrijk.nl
Openluchttheater 3

We hebben toestemming voor het plaatsen van een tijdelijke unit in het theater.
Deze unit zal gebruikt worden als opslagruimte en als koffie/thee punt. 19 mei gaan we de unit plaatsen op dezelfde plek als waar in de jaren 50 en 60 ook een huisje stond.
Vervolgens gaan we hem in boskleuren verven. De vergunning kun je terugvinden op de website.
WIJKVERGADERINGWoensdag 18 mei is er weer een wijkvergadering van wijkplatform Elsrijk.
Locatie is deze keer NIEUW VREDEVELD (Rembrandtweg 428)
Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.
Voor de agenda en het verslag van de vorige vergadering
KLIK
BUURTCONTACT-UUR

Het Buurtcontact-uur Elsrijk is elke dinsdag tussen 11.30-12.30 in de ontmoetingszaal van Nieuw Vredeveld.
Tijdens het buurtcontact-uur kunt u spreken met:

- Stadsdorp Elsrijk, met Juliette Pierens en/of Hans Steenvoorden en/of Eric Snoeijs
- Wijkcoach AanZ
- (Indien haar werk het toelaat of vraagt:) de activiteiten-coordinator van Nieuw Vredeveld
- Jan Piet Ladage, ouderenadviseur van Vita
Doel: zichtbaar en bereikbaar contact met buurtbewoners voor vragen en oplossingen, door samenwerking.

Je kan wel eens een handje extra gebruiken.
Of je vindt het juist leuk om een ander te helpen.Bijvoorbeeld met een klusje in huis, de boodschappen of door samen op stap te gaan.
Op
AmstelveenvoorElkaar.nl is dat zo geregeld.
Volg ons ook op ...
Stadsdorp Elsrijk
Stadsdorp Elsrijk
Stadsdorp Elsrijk
Email ons
Stuur deze nieuwsbrief door naar buren, vrienden of familie in Elsrijk.
Gebruik onderstaande knop
Forward
Copyright © 2016 Stichting Stadsdorp Elsrijk, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp