Copy

A p r i l  2 0 1 6

Van de kerngroep .....

In onze nieuwsbrief van april lees je de meest recente informatie rond Stadsdorp Elsrijk.

We hebben net een flyeractie in de hele wijk achter de rug om het 'Goede buren in Elsrijk' onder de aandacht te brengen. Alle vrijwilligers heel erg bedankt voor het flyeren.

Ook zit er weer een thema-bijeenkomst aan te komen: 'jaren van verduistering'.

We hebben deze keer ook weer een mooie column van de hand van een Elsrijker.

Zoals we elke keer melden, zijn alle Elsrijkers van jong tot oud welkom om zich aan te sluiten bij Stadsdorp Elsrijk activiteiten en clubs. Dus ook los van de oproepen, als u enthousiast wordt van onze activiteiten en plannen en actief mee wil doen, dan bent u van harte welkom.

Tot snel in ons stadsdorp

Hans, Eric, Juliette, Coby, Joke, Dolf


Elkaar op een leuke manier ontmoeten in onze wijk, dat is Goede buren in Elsrijk.
In de periode van 1 april t/m 5 juni organiseren we heel diverse activiteiten voor jong en oud.
Dit initiatief komt voort uit samenwerking tussen Stadsdorp Elsrijk, de Kruiskerk en verzorgingshuis Nieuw Vredeveld.
Klik op het logo en lees snel verder !

Thema-bijeenkomst 7 mei

Zaterdag 7 mei 2016 organisern we een thema-bijeenkomst getiteld:

'Elsrijk in de tweede wereldoorlog'

Je krijgt een presentatie over de wijk Elsrijk in de Tweede Wereldoorlog.
Aanleiding is het boek Jaren van Verduistering van Tini Visser.
Na de presentatie maken we een korte wandeling door Elsrijk en luisteren we naar verhalen van mensen uit de wijk over die tijd in de geschiedenis van onze wijk.
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Kruiskerk (Van der Veerelaan 30a)
Aanmelden graag bij:
info@stadsdorpelsrijk.nl


CLUB-INFORMATIE
LEESCLUB 4 ELSRIJK

Binnen het Stadsdorp start alweer de 4e leesclub.
Nu niemand meer tijd lijkt te hebben om eens rustig een boek te lezen, is het opmerkelijk dat er in Amstelveen toch steeds meer behoefte is om zich aan te sluiten bij een leesclub.

Men vindt dit zo leuk omdat je dan ook extra gestimuleerd wordt om een boek aandachtiger te lezen én omdat je dan eens een verrassend leuk of interessant boek leest dat je zelf niet uitgezocht zou hebben.  Het gezamenlijk bespreken van zo’n boek geeft vaak nieuwe inzichten. Stadsdorp Elsrijk start al weer zijn 4e leesclub, de bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 6 april om 15.00 uur *. 
Aanmelden kan via mail naar
clubs@Stadsdorpelsrijk.nl  

* de locatie krijgt u door per mail na aanmelding.

FILMCLUB ELSRIJK

We hebben sinds maart 2016 een filmclub in Elsrijk, met vertegenwoordiging vanuit ons Stadsdorp, Kruiskerk en Nieuw Vredeveld.
 
De 1e activiteit is: Vrijdag 8 april eten en daarna filmavond.
Je neemt je eigen maaltijd mee. Al die maaltijden bij elkaar delen we en daarna kijken we naar de film Goodbye Lenin, een Duitse tragikomedie uit 2003.
Aanvang eten: 18.30 uur. Film kijken van 20.00 tot 22.00 uur. Locatie: Kruiskerk.
Wel graag aanmelden bij onderstaand mailadres. 

En een 2e filmavond in het OLT op 21 juni, midzomernacht! Eerst eten en dan om 23.00 uur film.
Het doel van de filmclub is ‘buurtgenoten treffen elkaar om gezamenlijk naar de film te kijken en erover te praten’.

De filmclub mikt op een activiteit eens in de 6 tot 8 weken.
Kosten: In principe geen. Koffie wordt bij binnenkomst gratis aangeboden.
Na de film gelegenheid tot drinken van een drankje in de bar voor eigen rekening. 
Voorlopig wordt de club getrokken door:
Karin Dumasy, Mieke den Duyn, Melis Melissen en Marijke Labohm
Bereikbaar via
filmclub.elsrijk@gmail.com

VOGELCLUB ELSRIJK

Verslag bezoek Landje van Geijsel door Vogelclub Elsrijk

Op donderdagavond 24 maart zijn we met zes deelnemers naar het Landje van Geijsel in Ouderkerk gegaan. Helaas was het nogal somber weer, gelukkig was het wel droog.
Zodra we aankwamen hoorden we alom het geluid van de grutto’s. Er stonden er een paar duizend!
Mooi om ze weer te zien na hun jaarlijkse afwezigheid vanaf augustus.
Er waren ook honderden kieviten en kokmeeuwen te zien. Natuurlijk waren de krakeend, slobeend, wilde eend en wintertaling ook van de partij. Spectaculair om te zien en te horen was het zo nu en dan - om voor ons niet merkbare reden - opvliegen van enorme hoeveelheden weidevogels en meeuwen, die kort daarna dan weer bijna op dezelfde plek neerstreken.
Na ruim een halfuur hielden we het vanwege de kou en de invallende schemering voor gezien en gingen weer huiswaarts. Het volgende tochtje staat gepland voor de eerste helft van mei, naar de Waverhoek. Daar valt dan naast van watervogels te genieten van zangvogeltjes als blauwborst, rietgors en rietzanger.


Onze volgende wandeling voert op 7 mei naar Waverhoek.
Verzamelen om 9.00 uur bij de Kruiskerk !
FIETSCLUB

Verslag van de verrassingsfietstocht 1 april 2016 (verzorgd door Hans Noltes en georganiseerd door Mieke van der Avoird)
 
De tocht was gericht op Amsterdam Zuid waarin vooral aandacht werd besteed aan de stijl van de Amsterdamse School. Wij boften dat het weer ons zo goed gezind was: zonnig, droog en niet te veel wind.
Het was met recht een verrassingstocht die startte bij het standbeeld van Rembrandt bij de Molen, onderbroken met vele stops om ter plekke nadere uitleg te geven. Wij zijn gekomen op plekjes die je zelf nooit bewust gezien hebt.
Begon al met uitleg over het gebouw ‘Stadwijck’ dat naast de begraafplaats Zorgvlied staat: blijkt een behuizing te zijn voor een gemaal dat het waterpeil van het water dat naast de begraafplaats ligt op juiste hoogte te houden. Er is ook nog een sluis, die niet meer functioneel is omdat het water geen andere verbinding meer heeft door allerlei bebouwing.
Vervolgens via de Utrechtse brug de Amstel overgestoken en in het stadsdeel dat Amstel Business Park heet, hebben we een nieuwe stop gemaakt. Daar wordt momenteel veel hoogbouw verwezenlijkt, vooral hotels en appartementencomplexen gericht op het Westen. Er staat nog een watertoren en een villa uit de jaren 20 van de vorige eeuw, die gebouwd was voor de directeur van de voormalige Zuidergasfabriek. Die villa springt er uit, maar komt jammer genoeg niet meer zo tot zijn recht door nieuwbouw op zeer korte afstand. De locatie is echter prachtig: direct aan de oever van de Amstel gelegen. Het is nu een horecagelegenheid met veel zaaltjes voor diverse doeleinden. Wij mochten het even bezoeken en genieten van het interieur.
Vervolgens via de Korte Ouderkerkerdijk linksaf af de Spaklerweg op en langs de Omval en de  Weesperzijde rechtdoor tot aan de 'IJsbreker’. Die naam komt van een ijsbrekerschip dat tijdens de vorstperiode de Amstel bevaarbaar moest houden om het kolentransport, noodzakelijk voor de gasvoorziening, kon doorgaan. Tijdens strenge winters kon vlakbij het open water toch geschaatst worden door de bevolking.
Toen terug gekeerd en rechts de Nieuwe Amstelbrug over naar de overkant. Linksaf af bij Amsteldijk. Gestopt bij het voormalige raadhuis van Amstelveen (het wapen van Amstelveen staat nog op de gevel), waar het voormalige archief van Amsterdam in gevestigd was. De omliggende gebouwen aan de zijkant zijn inmiddels gesloopt en er wordt gebouwd aan een nieuw 5-sterren hotel. Nog een stop bij de voormalige bioscoop Cinetol, waar nu een bibliotheek in is gevestigd. Ook nog aandacht voor de tol die in de Tolstraat betaald moest worden.
Door de Diamantbuurt gereden, waar de voormalige diamantslijpers gehuisvest werden (de namen van de straten zijn daarop geïnspireerd: Smaragd-, Saffier- of Granaatstraat). In de goede tijd waren daar zo’n 300 slijpers werkzaam in het grote gebouw dat is gebouwd door Asscher, begin vorige eeuw. Deze buurt ademt de sfeer uit van een dorp midden in de stad.
Bij de Jozef Israëlskade L, dan kom je vanzelf in de buurt gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Een bezoek gebracht aan het Bezoekerscentrum van de woningbouwcorporatie De Dageraad. Die hebben begin vorige eeuw nieuwbouw gepleegd die specifiek bedoeld was voor de arbeiders. Zij hadden toen het idee om fraaie huizen te bouwen met de ideële gedachte dat als je in een mooi huis woont, dat  dat een positieve uitwerking zou hebben op de levenswijze van de arbeiders: het verheffen van het volk. Het is een zeer fraaie stijl met kunstig gemetselde ronde vormen en met aandacht voor het detail. Veel versieringen zijn te zien als je er op gewezen wordt. Een markant gebouw is ook de bibliotheek, met de gedachte dat lezen een goede zaak was.  De toenmalige wethouder Wibaut heeft hieraan een bijdrage geleverd en nog is zijn hoofd als afbeelding te zien op een van de hoeken van de straten rond de Coöperatiehof. De rondleiding met een gids en de film met interviews met oude bewoners waren de moeite waard.
De tocht verder vervolgd door de P.L. Takstraat, het water over bij de Israëlskade, de Waalstraat door (langs de oude boekhandel Immink, waar het dagboek van Anne Frank gekocht zou zijn), de Churchill-laan over achter de ‘Wolkenkrabber’ langs kwamen we uit bij het Merwedeplein, waar Anne Frank met haar familie voor de periode van het Achterhuis is opgegroeid (zie de metalen tegels op de stoep, aangelegd op initiatief van Immiink).
Daarna ging de tocht richting Amstelveen, waar we bijna 5 uur na start weer thuiskwamen. Zeer voldaan over deze bijzondere en leerzame tocht.
Er zijn nog veel meer clubs. Lees veel meer weetjes over deze leuke clubs op onze website
Je kunt al je vragen over de clubs stellen bij
clubs@stadsdorpelsrijk.nl.
e-mail ons
COLUMN

Wil je ook een column bijdragen, stuur die dan naar info@stadsdorpelsrijk.nl.

Deze maand een column van de hand van Ans Fontijn.


Van wonen naar leven in Elsrijk
 
Net veertig geworden besloot ik het drukke, vieze deel van Amsterdam waar ik woonde te verruilen voor het rustige, schone en groene Amstelveen.
Zo hoopte ik de voordelen van dorp en de zo vertrouwde stad te combineren.
Dat lukte wonderwel. In Amsterdam behield ik mijn vrienden en sportclubs, in Amstelveen had ik een fijn huis met tuin. Werk was er even niet, wel mantelzorg.
Al snel werd me duidelijk dat het fijn zou zijn ook in Amstelveen wat meer in te burgeren.
Ik meldde me bij de vrijwilligerscentrale. Hadden zij iets leuks? Leuk ja, zorgen deed ik al genoeg…
Zo kwam ik bij de Amstelveense omroep. Radio bleek me op het lijf geschreven. Helaas was het van korte duur. Bij de vrijwilligerscentrale was ik al gewaarschuwd dat er bonje was binnen de omroep en ik was nauwelijks ingewerkt toen er gestopt moest worden.
Mijn talent was echter niet onopgemerkt gebleven en ik werd gevraagd door Antenne Bloemendaal, de plaatselijk omroep in - juist ja - Bloemendaal.
 
We schrijven zo’n tien jaar verder, de mantelzorg was geëindigd, werk was ervoor in de plaats gekomen. In Lisse. Mijn leven speelde zich af in Lisse, Amsterdam en Bloemendaal. Wonen deed ik in Amstelveen. Het leven was vol en prettig maar van inburgeren was niets gekomen. Als ik op vrijdag over de markt liep kende ik alleen de mensen achter de kramen, van gezicht.
 
Rond mijn zestigste begon het te knagen. Wat zou ik graag in Amstelveen wonen én leven. Vrienden, clubjes op binnen-een-kwartier-fietsen afstand. Maar hoe bereik je dat ? En toen kwam ik in aanraking met het verschijnsel Stadsdorp, waar nabuurschap en het leuk hebben met elkaar hoog in het vaandel staan, waar je gemakkelijk mensen in de buurt kunt leren kennen. Nu, een paar jaar later, heeft Elsrijk haar eigen Stadsdorp. Waar Elsrijkers elkaar gevonden hebben en nog steeds vinden, waar je je aan kunt sluiten bij een clubje of zelf een club of netwerk kunt beginnen. Door de website en de maandelijkse nieuwsbrief bereik je gemakkelijk potentiële deelnemers en de vrijwilligers bij Stadsdorp Elsrijk willen je ook altijd helpen. Je aansluiten als vrijwilliger werkt trouwens ook goed !
Ik geniet nu van wonen én leven in Amstelveen en als ik vrijdags over de markt loop zie ik veel bekende gezichten - ook voor de kramen ! - en trek ik extra tijd uit voor babbeltjes en kopjes koffie.
Ingezonden mededeling

Beste bewoner en/of  beheerder van een WhatsApp groep in Amstelveen

 


Het is ons een genoegen u uit de nodigen voor de eerste burgerparticipatie bijeenkomst.
Deze staat gepland op woensdag 20 april 2016 om 19.30 uur in het politiebureau aan de Gerard Doulaan 2 te Amstelveen.

U wordt ontvangen met een kopje koffie, waarna we gezamenlijk door gaan nemen hoe het gaat met de veiligheid in de buurt.
 
Wat vind u goed gaan, wat kan beter en wat mist u in de woonwijk ?
Heeft u een idee hoe de politie, de gemeente of aanZ daaraan een betere bijdrage in uw buurt kan leveren? Dan horen wij dat graag.

Ook bespreken we hoe het gaat met de ontwikkeling van de straat/ buurt Whatsapp groepen. Wat vinden we goed gaan, wat kan beter en wat wilt u er nog van weten ?
 
Na een kleine pauze voor een rokertje, plasje of een kopje koffie gaan we door met een presentatie door de wijkagenten van politie. R. Looman en F. Kuiper.
 
Fred Kuiper zal aandacht besteden aan de bevoegdheden van burgers. Als u verdacht gedrag ziet wat mag u dan wel en niet doen ? Wanneer u iemand kunt aanhouden, mag u iemand vastpakken om op te houden tot de politie komt ?
 
Ruud Looman zal het accent leggen op het opnemen van een signalement. U ziet een verdacht persoon of auto en belt de politie en wat geeft u dan aan de politie door?
 
Als laatste zal er een uitleg gegeven worden van een zogenaamd “Huiskamerproject”
Wat houdt dit in en hoe organiseer je dat?  Dit wordt uitgelegd door Ryan Glans, preventie adviseur van de Gemeente Amstelveen

We hopen de avond rond 22:00 uur af te sluiten.
Wilt u als bevestiging van uw deelname nog even een email sturen naar: 

simone.seegers@politie.nl
 
Tot de 20e, met vriendelijke groet,
Uw wijkagent van Politie
STADSDORP ELSRIJK
REPAIR CAFÉ
Zaterdag 19 maart was er weer een gezellig en goed bezocht repair-café.
Het volgende repair café is 16 april.
Meer weten ?
Kijk dan op hun
webpagina
Openluchttheater

Het programma voor het seizoen 2016 staat op de website.
Klik op het logo om het te bekijken.
Dan kun je de data alvast noteren in je agenda.


Openluchttheater 2

De groep vrijwilligers die zich bezig houdt met ons openluchttheater is druk bezig met de voorbereidingen voor het zomerseizoen 2016. Bewoners die hierbij willen helpen nodigen wij van harte uit zich aan te melden bij info@openluchtheaterelsrijk.nl

BUURTCONTACT-UUR

Het Buurtcontact-uur Elsrijk is elke dinsdag tussen 11.30-12.30 in de ontmoetingszaal van Nieuw Vredeveld.
Tijdens het buurtcontact-uur kunt u spreken met:

- Helma Keesom wijkcoach AanZ
- Stadsdorp Elsrijk, met Juliette Pierens en/of Hans Steenvoorden en/of Eric Snoeijs
- (
Indien haar werk het toelaat of vraagt:) de activiteiten-coordinator Brentano
- Jan Piet Ladage, ouderenadviseur van Vita
Doel: zichtbaar en bereikbaar contact met buurtbewoners voor vragen en oplossingen, door samenwerking.

Je kan wel eens een handje extra gebruiken.
Of je vindt het juist leuk om een ander te helpen.Bijvoorbeeld met een klusje in huis, de boodschappen of door samen op stap te gaan.
Op
AmstelveenvoorElkaar.nl is dat zo geregeld.
Volg ons ook op ...
Stadsdorp Elsrijk
Stadsdorp Elsrijk
Stadsdorp Elsrijk
Email ons
Stuur deze nieuwsbrief door naar buren, vrienden of familie in Elsrijk.
Gebruik onderstaande knop
Forward
Copyright © 2016 Stichting Stadsdorp Elsrijk, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp