Copy

Nieuwsbrief november 2014

 
Van de kerngroep.....

In onze nieuwsbrief vind je de laatste informatie en
stand van zaken rond Stadsdorp Elsrijk.


We besteden aandacht aan een bijeenkomst met een boeiend thema op 3 december.

Ook een verslag van het kennismakingsbezoek van Burgemeester Mirjam van 't Veld aan Elsrijk.

Verder een verslag van de bijeenkomst van 18 november over water en duurzaamheid.
Tijdens deze avond zijn een aantal ideeën geopperd die het verdienen om uitgevoerd te worden.
Maar dat lukt alleen als betrokken Elsrijkers zich hiervoor willen inzetten !
Dus spreekt een idee je aan en wil je je hiervoor inzetten ? Meld je dan bij ons.


Let ook op de diverse OPROEPEN in de nieuwsbrief.
Dit zijn oproepen van Elsrijkers die op zoek zijn naar andere Elsrijkers om samen leuke activiteiten te ondernemen.


En uiteraard zijn alle Elsrijkers van jong tot oud welkom om zich aan te sluiten bij Stadsdorp Elsrijk activiteiten en clubs.
Dus ook los van de oproepen, als u enthousiast wordt van onze activiteiten en plannen en actief mee wil doen, dan ben je welkom.

Groet,
Hans, Eric, Nico, Juliette

 

Woensdag 3 december

Elsrijk: historie en groen

Stadsdorp Elsrijk en de gemeente Amstelveen verzorgen woensdag 3 december samen een lezing over de ontstaansgeschiedenis en het groen in Amstelveen, in het bijzonder in de wijk Elsrijk.
Dick Appelman (ruimtelijk adviseur gemeente A’veen) schetst een beeld van de van de groei van Amstelveen en de verschillende stadsbeelden die daarbij horen. Van lintdorp, via tuindorp en (zelfstandige) stad in wording, naar stadslob (van Amsterdam). Samenhang tussen stedenbouw, architectuur en groen staan daarbij centraal.
Willemijn Paijmans (adviseur en secretaris Monumentencommissie bij de gemeente) vertelt over monumenten, de kruiskerk, het openluchttheater en de buitenplaats Elsrijk.
Rinus Hofs (adviseur flora en fauna van de gemeente A’veen) beschrijft uitgebreid het groen in Elsrijk. Daarbij komen de volgende onderdelen aan de orde: het groen, de aanleg en samenhang met de watergangen, het beheer en onderhoud. Bijzondere groenelementen als bomen en struiken, stinzeflora, heemplantsoen e.d. Daarnaast iets over de flora en fauna van Elsrijk.
Wanneer: woensdag 03 december 2014
Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur
Waar: Amstelveens Poppentheater, Wolfert van Borsselenweg 85a
Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis

BURGEMEESTER MIRJAM VAN 'T VELD MAAKT KENNIS MET ELSRIJK

25 november organiseerde Wijkplatform Elsrijk (www.wijkplatformelsrijk.nl) samen met Stadsdorp Elsrijk het kennismakingsbezoek van onze nieuwe burgemeester aan onze wijk.

Wij verwelkomden de burgemeester in een locatie van kinderopvang Eigen Wijsje. De eigenaar stelde als bewoner van Elsrijk ruimte beschikbaar voor de ontvangst van de burgemeester. Het programma bestond uit een ontvangst en kennis maken op genoemde locatie en vervolgens een wandeling (rondje) door een deel van de wijk, waarbij wij de locaties Zonnestein, Van Heuven Goedhartlaan, Rembrandtweg/Jan Lievensweg en het openluchttheater in park De Ruyschlaan aandeden.
Met name op de locatie Zonnestein werd de burgemeester door een grote groep bewoners duidelijk verteld dat men niet blij is met de bouwplannen en met de manier waarop er vanuit de gemeente met hen wordt gecommuniceerd. Ook de bewonerscommissie van een van de flats aan de Van Heuven Goedhartlaan vroeg aandacht voor de problematiek in en om de flats.
Wij vonden het een prima bezoek en danken de burgemeester voor dit kennismakingsbezoek.
Meer foto's en commentaar zijn te zien bij

de gemeente
www.stadsdorpelsrijk.nl
WATER EN KLIMAATVERANDERING IN ELSRIJK

18 november organiseerde Stadsdorp Elsrijk in het wederom gastvrije Nieuw Vredeveld een avond over het belang van water in onze eigen woonomgeving. Het was een leuke en leerzame bijeenkomst.
Zo’n vijftig Elsrijkers beluisterden aandachtig twee presentaties, eerst een verzorgt door Marieke Ritzema, Elsrijker en werkzaam bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een presentatie verzorgd door Manfred van der Heijde van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Zij lieten zien hoe wij ook in Elsrijk als gevolg van klimaatverandering meer last zullen krijgen van hevigere regenbuien die tot overlast kunnen leiden. Zij lieten zien wat er door de waterschappen aan gedaan wordt om de overlast te beperken, maar ook, wat wij als bewoners kunnen doen om de waterhuishouding in onze woonomgeving positief te beïnvloeden.
Na een pauze spraken de bezoekers in groepjes over diverse stellingen.
Een groep bewoners die veel last hebben van een ondergelopen kruipruimte kregen waardevolle tips aangereikt hoe hier iets aan te doen kan zijn.

OPROEP
Het vergroenen van de schuurdakjes in de wijk is een idee dat op veel enthousiasme kan rekenen.

We hopen dat idee zal leiden tot een project in de wijk dat zich daarmee bezig gaat houden.
We roepen Elsrijkers die hiermee aan de slag willen, dan ook nadrukkelijk op zich te melden.
Je kunt natuurlijk alleen je eigen dakje vergroenen, maar wij denken dat leuker is dit samen met je medebewoners uit te vinden en te realiseren.
Heb je belangstelling ?
Of misschien heb je hier al ervaring mee ?
Of zou je wel aanspreekpunt voor dit project willen zijn?

Stuur dan een e-mail naar info@stadsdorpelsrijk.nl 

 

Stadsdorp Elsrijk clubs.....


Vogelclub

26 november, in een herfstige entourage – fris en winderig, maar droog – heeft de vogelclub een rondje gemaakt door de Middelpolder.
Vanaf het sportcomplex Escapade zijn we langs de plasjes richting Bovenland gelopen en vandaar naar de rioolwaterzuivering.
Leuke waarnemingen waren een grote zilverreiger, grote groepen smienten en slobeenden, een enorme wolk spreeuwen, een groep van meer dan honderd kieviten die rondje na rondje draaide boven het Bovenland en een ekster die op de achterkant van de rug van een koe meereisde.
De lijst met vogels die we vanochtend hebben gezien;  Aalscholver, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Fazant, Buizerd, Grauwe gans, Nijlgans, Kokmeeuw, Fuut, Meerkoet, Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Smient, Kievit, Spreeuw, Merel, Roodborst, Koolmees, Houtduif, Ekster, Kauw, Zwarte kraai.
Heb je belangstelling voor de vogelclub ?
e-mail Hans Steenvoorden hans.steenvoorden@gmail.com
.

Wandelclub

Om de zaterdag is er een wandelclub.
Twee keer per maand lopen we ongeveer 2 uur door de Parken en het Amsterdamse Bos. Als het kan, drinken we ergens koffie.
Contactpersoon: Eleonora Smit noortje.smit@ziggo.nl
Zaterdag 6 december is er weer een wandeling in het bos.
Kijk op de website voor informatie over de verzamelplek.
Heb je tijd en zin om mee te lopen we zien je graag.
Groet van Eleonora

PS: Het is handig om kleingeld mee te nemen voor de koffie.

Engels conversatie

Wil je af en toe kletsen in het Engels ? Om je Engels te verbeteren of gewoon voor de lol ? Kom dan een keer langs. Er is geen vaste datum of tijd. Ik ben zelf Engelse en op dit moment zijn er 5 dames voor wie ik Engelse conversatie sessies organiseer. Een paar van deze dames zijn nu bijna een jaar bezig en ze vinden het nog steeds leuk ! Wij hebben geen vaste agenda en spreken over alles en nog wat.
Stuur me een email: linda.edwards-white@hotmail.com
en ik kan je verder inlichten.

After dinner walk

Iedere dinsdagavond van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur wordt er gewandeld. Goed voor de spijsvertering en gezellig om samen op te lopen !
We starten bij bakkerij Koolhaas, hoek Rembrandtweg / Groen van Prinsterer laan en maken een rondje door een van de Amstelveense wijken of door de parkjes.
We hebben een paar afspraken :
Wie mee wilt doen, meldt zich aan bij marijkelabohmn@hotmail.com
Je komt dan op de mail lijst.
Er is verder geen enkele verplichting. Je blijft vrij om iedere week of om zo nu en dan mee te lopen.
We starten om 19:02 uur en blijven dus niet lang wachten.
Bij slecht weer wordt er een afzeg mail rondgestuurd. Bij twijfel dus vlak voor de start tijd even de mail bekijken of even bellen met Marijke Labohm, 6415351

Huiskamerbridge

Momenteel zijn wij met zes personen; een vaste groep van vier personen en twee als reserve.
Het zou leuk zijn als er nog twee personen (of meer) bijkomen en we weer een bridgeviertal kunnen vormen.
Er wordt twee maal per maand op vrijdagmiddag gebridged.
Nieuwe leden zijn welkom en kunnen zich aanmelden bij ingridklok@hotmail.com
Er zijn nog veel meer clubs. Lees veel meer weetjes over deze leuke clubs op onze website
Openluchttheater onderhoudsclub

Afgelopen tijd zijn het buitenhek en het binnenhek door de vrijwilligers hersteld. De gemeente heeft het groen in en om het theater flink gesnoeid. Wil je een volgende keer meehelpen ? Hou de website in de gaten voor het wanneer ! Kom dan gewoon aanlopen of meld je aan via info@stadsdorpelsrijk.nl


 

Zaterdag 20 december !
Repair Café Stadsdorp Elsrijk is
elke 3de zaterdag van de maand open
van 10:00 tot 13:00 uur.
Locatie is Rembrandtweg 428
(Nieuw Vredeveld)

repaircafe@stadsdorpelsrijk.nl.

OPROEP

I-pad kennis vergroten.

In het Stadsdorp Elsrijk is belangstelling om in samen in clubjes te leren optimaal gebruik te maken van je I-pad of andere soorten tablet pc's. Wie wil helpen om in een groepje(s) van 8 mensen de I-pad te verkennen ?
Reacties graag naar
info@stadsdorpelsrijk.nl

OPROEP


De Kerst aanloop

In de wijk Elsrijk wordt al gedurende vijf jaar deze Kerst aanloop georganiseerd.
Wat gaat er gebeuren ?
Op drie verschillende avonden stelt steeds een andere familie hun huiskamer ter beschikking en worden buurtgenoten daar verwelkomd met een eenvoudig koekje en een kopje koffie of thee.
Daarna wordt er een verhaal verteld door Anje Robertson. Iedere avond wordt er een ander winters verhaal verteld. Jonge muzikanten worden uitgenodigd hun muziek op deze avonden te laten horen. We zoeken nu naar mensen die hun huiskamer voor dit sfeervolle project willen openstellen en stellen dan in overleg een datum vast.
Hartelijke groet,
Anje Robertson
anjeverhaalt@icloud.com
 

OPROEP

Elsrijkers die met elkaar willen tuinieren.

Er zijn diverse Elsrijkers die het leuk zouden vinden om met elkaar te tuinieren, hierover tips en trucs uit willen wisselen of er gewoon een goed gesprek over willen voeren met een medetuinier.
Heeft u belangstelling ?
Stuur dan een mailtje naar
info@stadsdorpelsrijk.nl

OPROEP


Kookclub

In wijkcentrum 't Open Hof is het vanaf 1 oktober mogelijk met een groep te koken
(Dank Pauline en Elly !)

Stadsdorp Elsrijk roept buurtgenoten op die het leuk vinden om bijvoorbeeld een keer per maand samen te koken en te eten zich te melden op
info@stadsdorpelsrijk.nl.

OPROEP

Het kan heerlijk zijn om in stilte bij elkaar te zitten en lekker wat te penselen of te tekenen.
Ik denk zelfs aan een klein verhaaltje schrijven en daar plaatjes bij maken. Samen kun je alle kanten uit. Ik zoek een vriendelijk mens in Elsrijk want in deze tijd houd ik alles kort en is mijn actieradius wat beperkt. Dat verandert wel weer, maar zoals het nu is hoeft het de kwaliteit van ontmoeten niet in de weg te staan.
Groepjes van twee of drie denk ik aan.
Ook samen zingen is fijn. Piano erbij maakt het helemaal leuk.
Wie voelt zich aangesproken en neemt contact op om te onderzoeken wat werkt?
Stuur dan een mailtje naar
info@stadsdorpelsrijk.nl


Volg ons ook op

ONZE WEBSITE
Stuur deze nieuwsbrief door naar buren, vrienden of familie in Elsrijk
Forward