Copy
E-novice / E-novosti

Elektronske novice o projektu / Elektronske novosti o projektu

Peta številka / Peti broj
Doživi Dinarski kras – doživi svoj WONDERNATURE! 

Projekt NATURE&WILDLIFE se ta mesec zaključuje, kar pomeni, da so v zaključni fazi tudi aktivnosti za promocijo nove čezmejne turistične destinacije oziroma produkta, ki je v okviru projekta nastal.
EXPLORE THE WONDERNATURE je edinstven program raziskovanja in spoznavanja naravnih čudes dveh obmejnih kraških pokrajin: Zelenega krasa na slovenski in Gorskega kotarja na hrvaški strani. Zasnovan je v obliki ekskluzivnih doživetij, preko katerih nam izkušeni vrhunski poznavalci in domačini predstavijo življenje v kraški pokrajini in eni zadnjih divjin Evrope.
 
Novi produkt predstavljamo v navdihujočem promocijskem videu in imidž brošuri. Obe krovni komunikacijski orodji sta odličen način za promocijo čezmejnega produkta, saj s skupno zgodbo, doživetji in privlačnimi fotografijami oziroma posnetki narave nagovarjata ljubitelje narave, ki so glavna ciljna skupina produkta.
 
Brošura je na voljo v slovenskem, hrvaškem, angleškem in italijanskem jeziku, medtem ko je 2-minutni promocijski video poleg naštetih jezikov izdelan še v nemščini. Poleg krovnega 2- minutnega videa sta za spletno oglaševanje na družbenih in iskalnih omrežjih, kjer pravkar poteka kampanja, narejeni dve skrajšani 15 sek različici. Produkt EXPLORE THE WONDERNATURE je podrobno predstavljen na spletu (www.wondernature.eu), kjer lahko obiskovalci dobijo konkretne informacije o programih in rezervacijah.
V začetku februarja je vodilni partner izvedel pet virtualnih predstavitev produkta EXPLORE THE WONDERNATURE za zainteresirane tur operaterje, turistične agencije in specializirane medije na tujih trgih. 

Opazovanje medveda v Loški dolini z lovcem-vodnikom
Foto:  Blaž Žnidaršič
Doživi Dinarski kras – doživi svoj WONDERNATURE! 

Projekt NATURE & WILDLIFE privodi se kraju ovog mjeseca, što znači da su aktivnosti promocije novog prekograničnog turističkog odredišta tj. Proizvoda, stvorenog u okviru projekta, također u završnoj fazi.
 
EXPLORE THE WONDERNATURE  jedinstveni je program istraživanja i upoznavanja prirodnih čudesa dva pogranična kraška krajolika: Zeleni kras na slovenskoj i Gorski kotar na hrvatskoj strani. Izrađen je u obliku ekskluzivnih iskustava kroz koja iskusni vrhunski znalci i domaći stanovnici predstavljaju život u krškom kraju i u jednoj od posljednjih europskih divljina.
 
Novi proizvod predstavljamo u inspirativnom promotivnom videu i brošuri. Oba krovna komunikacijska alata izvrstan su način za promociju prekograničnog proizvoda jer se ljubiteljima prirode, koji su glavna ciljna skupina proizvoda, obraćaju zajedničkom pričom, iskustvima i atraktivnim fotografijama ili snimkama prirode.
 
Brošura je dostupna na slovenskom, hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku, dok je dvominutni promotivni video napravljen na njemačkom jeziku uz navedene jezike. Uz krovni dvominutni video, napravljene su i dvije skraćene verzije od 15 sekundi za mrežno oglašavanje, gdje je kampanja trenutno u tijeku. EXPLORE THE WONDERNATURE detaljno je predstavljen na web stranici (www.wondernature.eu), gdje posjetitelji mogu dobiti konkretne informacije o programu i rezervacijama.
 
Početkom veljače vodeći partner izveo pje pet virtualnih prezentacija proizvoda EXPLORE THE WONDERNATURE za zainteresirane turoperatore, turističke agencije i specijalizirane medije na stranim tržištima.
IZJEMNO ZANIMANJE ZA TEMATSKO OBARVANE SPLETNE DOGODKE / IZUZETNI INTERES ZA TEMATSKI OBOJENE ONLINE DOGAĐAJE 

Občina Pivka je zaradi ukrepov povezanih s preprečevanjem okužb s koronavirusom v januarju še zadnje tri delavnice (od skupno petnajstih) speljala preko spleta. Spletne delavnice je spremljalo veliko število ljudi, veliko je tudi ogledov posnetkov srečanj. 

Prvo delavnico z naslovom (RE)-DESIGN DOŽIVETIJ NA ZELENEM KRASU je povezovala Marjana Grčman. Z njo so se pogovarjali zanimivi gostje: Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, Miha Mlakar, turistični produkt SlovenianBears, Luka Poznič, direktor agencije TrekTrek, Gorazd Skrt, promocija turizma Lovely Trip in Dejan Iskra RDO Postojnska jama – Zeleni kras.  

Odmaknjene destinacije imajo po pandemiji odlično priložnost za turistični preboj. Na  Zelenem krasu, kot najredkeje naseljeni slovenski regiji, smo preoblikovali doživetja in destinacijo pripravili za navdihujoča potovanja v eno zadnjih evropskih divjin. Vse po meri novih potreb gostov.  

Zbog mjera povezanih s prevencijom  koronavirusnih infekcija, općina Pivka u siječnju je putem interneta provela posljednje tri radionice (od ukupno 15). Na radionicama je prisustvovao velik broj ljudi, a bilo je i mnogo pogleda na snimke sastanaka. 

Prvu radionicu pod nazivom (RE) -DIZAJN ISKUSTVA NA ZELENOM KRŠU vodila je Marjana Grčman. S njom su razgovarali zanimljivi gosti: Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, Miha Mlakar, turistički proizvod SlovenianBears, Luka Poznič, direktor agencije TrekTrek, Gorazd Skrt, promocija turizma Lovely Trip i Dejan Iskra RDO Postojnska jama - Zeleni kras. 

Udaljene destinacije imaju izvrsnu priliku za turistički proboj nakon pandemije. Zeleni kras, kao najmanje naseljenu slovensku regiju, transformirali smo svojim iskustvima i pripremili odredište za nadahnjujuća putovanja u jednu od posljednjih europskih divljina. Sve prilagođeno novim potrebama gostiju. 

Poslušajte delavnico (Re)-design doživetja na Zelenem krasu / Poslušajte radionicu (Re)-design doživljaja na Zelenom krasu
Na drugem spletnem srečanju z naslovom TURIZEM IN NARAVA, JE SOŽITJE MOGOČE?, smo prisluhnili dr. Petru Skobernetu.  

Turizem in narava sta bolj povezana, kot se zdi na prvi pogled. Narava lahko preživi brez turizma, turizem pa bi bil brez narave močno okrnjen. Kakor za vsako človekovo dejavnost velja tudi za turizem, da je modrost preživetja v iskanju ravnovesja. Od tega sta odvisni trajnost našega početja in predvsem tudi prihodnost. 

Na drugom online dogašaju pod nazivom TURIZAM I PRIRODA, JE LI MOGUĆ SUŽIVOT?, Slušali smo dr. Petera Skoberneta.

Turizam i priroda povezani su više nego što se čini na prvi pogled. Priroda može opstati bez turizma, a turizam bez prirode bio bi ozbiljno umanjen. Kao i za svaku ljudsku aktivnost i za turizam vrijedi da je mudrost preživljavanja u potrazi za ravnotežom. O tome ovisi održivost našeg djelovanja i, prije svega, naša budućnost.

Poslušajte delavnicu Turizem in narava, je sožitje mogoče? / Poslušajte radionicu Turizam i priroda, je li moguć suživot?
Na tretjem in zadnjem srečanju je bila rdeča nit pogovora GASTRONOMIJA 2021 - IZZIVI ZA KMETIJSTVO, GOSTINSTVO IN TURIZEM. Tudi ta dogodek je povezovala Marjana Grčman. V pogovoru so sodelovali Uroš Štefelin, kuharski mojster iz Vile Podvin, Anka Lipušček Miklavič, direktorica Mlekarne Planika, Mateja Hrvatin Kozlovič, nagrajen turistični produkt Istrski zajtrk ter Andreja Želko in Jani Frank s turistične kmetije Pri Andrejevih, Narin.

Slovenija je letos postala nosilka naziva Evropska gastronomska regija, imamo nove dobitnike priznanj Gault&Millau in s strani STO-ja  pričakujemo novo oznako "slovenska zelena kuhinja". Kakšno pa je stanje na terenu, glede na pretrgano verigo med gostinci, lokalnimi dobavitelji in turizmom? Kakšna bo kulinarična filozofija po koncu pandemije, kako se bodo premešale karte in kdo bodo novi gastronomski gostje?
Na trećem i posljednjem sastanku, crvena nit razgovora bila je GASTRONOMIJA 2021. - IZAZOVI ZA POLJOPRIVREDU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM.  I ovaj događaj je vodila Marjana Grčman. U raspravi su sudjelovali Uroš Štefelin, glavni kuhar iz Ville Podvin, Anka Lipušček Miklavič, direktorica Mlekarne Planika, Mateja Hrvatin Kozlovič, nagrađivani turistički proizvod Istarski doručak te Andreja Želko i Jani Frank s turističke farme Pri Andrejevih, Narin.

Ove godine Slovenija je postala nositelj titule europske gastronomske regije, imamo nove dobitnike nagrada Gault&Millau i očekujemo novu etiketu "Slovenska zelena kuhinja" od WTO-a. No, kakva je situacija na terenu, s obzirom na prekinut lanac između ugostitelja, lokalnih dobavljača i turizma? Kakva će biti kulinarska filozofija nakon završetka pandemije, kako će se karte miješati i tko će biti novi gastro gosti?
Poslušajte delavnicu Gastronomija 2021 - izzivi za kmetijstvo, gostinstvo in turizem / Poslušajte radionicu Gastronomija 2021 - izazovi za poljoprivredu, ugostiteljstvo i turizam
Nov video EXPLORE THE WONDERNATURE navdušil

Po večmesečnem aktivnem in napornem delu, ki so ga v spomladanskih mesecih oteževali tudi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, sta v septembru ugledala luč sveta video in imidž brošura, ki predstavljata krovni promocijski orodji za komunikacijo novega čezmejnega turističnega proizvoda EXPLORE THE WONDERNATURE. Z rezultatom smo izredno zadovoljni.

Produkcijo videa smo zaupali mladi, a uspešni in inovativni produkcijski hiši BRIGHT VISUALS. V petih snemalnih dneh smo z ekipo snemalcev, statistov, igralca, predstavnikov partnerjev in lokalnih ponudnikov pod vodstvom vodilnega partnerja in naročnika RRA Zeleni kras uspeli narediti zares privlačne posnetke in iz njih navdihujoč dve in pol minutni film.
Foto: Miha Skrt
Novi video EXPLORE THE WONDERNATURE sve je očarao
Nakon mjeseci aktivnog i mukotrpnog rada, ometenog mjerama za suzbijanje širenja koronavirusa na proljeće, video i slikovna brošura - krovni promotivni alati za komunikaciju novog prekograničnog turističkog proizvoda EXPLORE THE WONDERNATURE, ugledali su svjetlo dana u rujnu. Rezultatom smo izuzetno zadovoljni.
 
Produkciju spota povjerili smo mladoj, ali uspješnoj i inovativnoj produkcijskoj kući BRIGHT VISUALS. U pet dana snimanja uspjeli smo napraviti zaista atraktivne kadrove i nadahnjujući film od dvije i pol minute s ekipom snimatelja, statista, glumaca, predstavnika partnera i lokalnih pružatelja usluga pod vodstvom vodećeg partnera i klijenta RRA Zeleni kras .
EXPLORE WONDERNATURE v Riminiju
EXPLORE THE WONDERNATURE SMO PREDSTAVILI NA TURISTIČNI BORZI V RIMINIJU

V času vsesplošnih omejitev in odpovedi turističnih sejmov in borz smo v Javnem zavodu Snežnik ponosni, da nam je s pomočjo RRA Zeleni kras uspelo sodelovati na največji turistični borzi na italijanskem trgu,  TTG Travel Experience 2020, ki je potekala od 14. do 16. oktobra 2020 v Riminiju. Od marca 2020 dalje je bil to eden redkih turističnih poslovnih dogodkov, ki je bil izveden v živo.

Pod okriljem Slovenske turistične organizacije smo se predstavili skupaj z dvanajstimi drugimi slovenskimi turističnimi ponudniki. Poleg predstavitve turistične destinacije Zeleni kras je bil najpomembnejši poudarek na promociji novega čezmejnega turističnega produkta EXPLORE THE WONDERNATURE, ki ga s partnerji razvijamo v sklopu projekta NATURE&WILDLIFE (Program sodelovanja Interreg  V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020). Pri nastopu na tako pomembnem dogodku nam je bil poleg Boruta Dubroviča iz RRA Zeleni kras v veliko pomoč Gorazd Skrt, nekdanji direktor Predstavništva slovenskega turizma v Italiji, ki prek svojega podjetja Lovely Trips nudi storitve tistim destinacijam in produktom, ki se želijo predstaviti italijanski poslovni in splošni javnosti ter si na tem trgu pridobiti nove poslovne partnerje in stranke.

Stojnico,  ki jo je všečno opremila že STO, smo dodatno založili z našimi tiskanimi publikacijami in predvajali promocijske filme, posameznim strankam pa namenili tudi promocijska darila projekta NATURE&WILDLIFE (mape, piščalke, majice), ki smo jim dodali izvirne lesene medvedke iz Loške doline.

Sodobnega italijanskega turista pritegnejo trajnostni produkti z ekskluzivnimi doživetji in spoznavanjem naravnih fenomenov na neustaljen, drugačen način, zato na preseneča, da je bil produkt EXPLORE THE WONDERNATURE med sejemsko publiko sprejet z velikim zanimanjem.

TTG Rimini je bil izveden ob spoštovanju vseh varnostnih in zdravstvenih predpisov. V primerjavi s preteklimi leti je bilo tako razstavljavcev kot obiskovalcev za slabo tretjino manj. Kljub vsemu je bil zabeležen dokaj visok obisk - 45.621 obiskovalcev in 2.179 razstavljavcev.
EXPLORE THE WONDERNATURE PREDSTAVLJEN NA TURISTIČKOM SAJMU U RIMINIJU

U vrijeme općih ograničenja i otkazivanja turističkih sajmova i sajmova, mi u Javnoj ustanovi Snežnik ponosni smo što smo uz pomoć RRA Zeleni kras uspjeli sudjelovati na najvećem turističkom sajmu na talijanskom tržištu, TTG Travel Experience 2020, koji se održao od 14. do 16. listopada 2020. u Riminiju. Od ožujka 2020. nadalje, ovo je bilo jedno od rijetkih turističkih poslovnih događanja koje se održavalo uživo.

Pod pokroviteljstvom Slovenske turističke zajednice predstavili smo se zajedno s još dvanaest slovenskih turističkih ponuđača. Uz predstavljanje turističke destinacije Zeleni kras, najvažniji naglasak bio je na promociji novog prekograničnog turističkog proizvoda EXPLORE THE WONDERNATURE koji razvijamo s partnerima u sklopu projekta NATURE&WILDLIFE. Uz Boruta Dubroviča iz RDA Zeleni kras u promociji je pomogao Gorazd Skrt, bivši direktor slovenskog Turističkog ureda u Italiji, koji preko svoje tvrtke Lovely Trips nudi usluge onim destinacijama i proizvodima koji žele predstaviti talijansko poslovanje i širu javnost i steći novo poslovanje s partnerima i kupcima na ovom tržištu.

Štand, koji je  opremila Slovenska turistička zajednica, dodatno je opskrbljen našim tiskanim publikacijama i promotivnim filmovima, a pojedinačni kupci dobili su promotivne poklone iz projekta NATURE & WILDLIFE (mape, zviždaljke, majice), dobili su i originalne drvene figure medvjeda iz Loške doline.

Suvremenog talijanskog turista privlače održivi proizvodi s ekskluzivnim iskustvima i upoznavanjem prirodnih fenomena na nesiguran, drugačiji način, pa ne čudi da je proizvod EXPLORE THE WONDERNATURE s velikim zanimanjem primljen među sajamskom publikom.

TTG Rimini izveden je u skladu sa svim sigurnosnim i zdravstvenim propisima. U odnosu na prethodne godine, izlagača i posjetitelja bilo je nešto manje od trećine. Ipak, zabilježen je prilično velik broj posjetitelja - 45.621 posjetitelj i 2.179 izlagača.
KULINARIČNA DOŽIVETJA

Poleg tega, da je leta 2021 Slovenija Evropska gastronomska regija, je kulinarika pomemben del turistične ponudbe vključene v čezmejni turistični program EXPLORE THE WONDERNATURE. Turisti iščejo pristne, lokalne jedi, ki žal izgubljajo svoje mesto na jedilnikih lokalnih gostincev in tudi na jedilnikih domačih gospodinjstev. V sklopu projektnih aktivnostih ozaveščanja in komuniciranja smo pripravili dogodek za lokalno prebivalstvo, s katerim smo želeli spomniti, navdušiti in opogumiti da bi se katera izmed tradicionalnih notranjskih jedi pogosteje znašla ne le na domači mizi, ampak predvsem pred našimi gosti.
 
Članice Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina so na delavnici Kulinarična doživetja, ki smo jo izvedli septembra 2020 v stari notranjski hiši v Iga vasi, pripravile štirinajst izbranih jedi: kauro, kislo zelje, ješprenj, ajdove in koruzne žgance, kruh, kislo mleko, pečena jabolka, jabolčni štrudelj, proseno kašo s suhimi slivami, tašce in rožičevo potico, skutne štruklje in kompot iz suhih hrušk.  Kot se za prave gospodinje spodobi, so jih všečno aranžirane postavile na mizo, kjer jih je posnel fotograf Simon Avsec.
Fotografije skupaj z recepti že delimo preko faceboka, objavljene bodo v šestih letošnjih številkah glasila Občine Loška dolina Obrh ter v različnih promocijskih materialih; na voljo so tudi vsem projektnim partnerjem.

Z delavnico Kulinarična doživetja smo v Javnem zavodu Snežnik sklenili aktivnosti usposabljanja deležnikov v projektu, v katerem smo nanizali kar 23 različnih dogodkov.
Foto: Simon Avsec
KULINARSKI DOŽIVLJAJI

Uz to što je Slovenija 2021. godine postala Europska gastrnomska regija, kulinarika je važan dio ponude prekograničnog proizvoda Explore the wondernature. Turisti traže autentična domaća jela koja nažalost gube svoje mjesto na jelovnicima lokalnih ugostitelja, kao i na jelovnicima lokalnih domaćinstava. U sklopu projektnih aktivnosti u svrhu podizanju svijesti i eksterne komunikacije pripremili smo događaj za lokalno stanovništvo kojim smo željeli podsjetiti, nadahnuti i potaknuti da neka od tradicionalnih, domaćih jela češće budu ne samo na domaćem stolu, već pred našim gostima.
 
Članice Udruge žena i djevojaka ruralne Ostrnice Loška dolina na radionici Kulinarska iskustva, održanoj u rujnu 2020. godine, pripremile su četrnaest odabranih jela u staroj, tradicionalnoj kući u Iga vasi: kaura, kiseli kupus, ječam, heljda i kukuruzna kaša, kruh, kiselo mlijeko, pečene jabuke, savijača od jabuka, proso kaša sa suhim šljivama, pita od svekrve i rogača, štrukli od svježeg sira i kompot od suhih krušaka. Kako i priliči istinskim domaćicama, uredno su postavile stol, gdje ih je fotografirao Simon Avsec.
 
Fotografije, zajedno s receptima se već dijele putem Facebooka, a bit će objavljene i u ovogodišnjih šest brojeva biltena Obrh, Općine Loška dolina i u raznim promotivnim materijalima. Dostupni su i svim projektnim partnerima.

 Radionicom Kulinarska iskustva smo zaključili smo aktivnosti za osposobljavanje dionika projekta, za koje smo proveli čak 23 različita događaja.
Za pregled četvrtog broja novosti kliknite ovdje! / Za ogled četrte številke kliknite tukaj!
Facebook
Website
Email
Prejeli ste te e-novice, ker želite izvedeti več o projektu Nature & Wildlife / Dobili ste ove e-novosti jer želite znati više o Nature & Wildlife projektu 


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Subjekt d.o.o. · Bulevar oslobođenja 26 · Rijeka 51000 · Croatia

Email Marketing Powered by Mailchimp